KWINK groep evalueert Bureau Architectenregister

23 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In Nederland staan zo’n 13.700 professionals – bouwkundig architecten, stedenbouwkundig architecten, landschapsarchitecten en interieurarchitecten – ingeschreven in het architectenregister. Dit geeft ze een beschermde titel en biedt opdrachtgevers de garantie dat ze een deskundig iemand inschakelen. KWINK groep voert momenteel een evaluatie uit van Bureau Architectenregister, dat het register beheert en zich tevens op andere manieren inzet voor de beroepsgroep. 

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel in werking. Sindsdien mogen alleen zij die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staan ingeschreven in het architectenregister de desbetreffende titel voeren.

De uitvoering van de wet is in handen van Bureau Architectenregister. Dit zelfstandig bestuursorgaan registreert architecten, implementeert en organiseert de beroepservaringsperiode voor architecten en kan bijvoorbeeld gerechtelijke procedures instellen tegen onrechtmatig titelgebruik

“Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een carrière lang leren”, vat de instantie zijn missie samen op zijn website.

KWINK groep evalueert Bureau Architectenregister

Het werkveld van de architectuur staat natuurlijk niet stil. Zo speelt duurzaamheid een almaar grotere rol. Daarnaast is de populariteit van Nederlandse architectuurstudies in het buitenland flink gegroeid. Ook binnen het architectenregister vinden veranderingen plaats. De belangrijkste hiervan is dat in 2015 de beroepservaringsperiode is ingevoerd, waardoor architecten zich pas kunnen inschrijven nadat ze zich twee jaar in de praktijk hebben bekwaamd in de uitoefening van hun beroep. 

Wat voor invloed hebben dergelijke ontwikkelingen op de manier waarop Bureau Architectenregister zijn rol vervult? Deze en andere vragen komen aan de orde in de evaluatie die KWINK groep uitvoert van het zelfstandig bestuursorgaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft KWINK groep gevraagd de periode 2011 tot en met 2018 onder de loep te nemen. De evaluatie kijkt terug, maar biedt tevens gelegenheid om vooruit te blikken op de vraagstukken waar het Bureau Architectenregister in de toekomst mee te maken krijgt.

“Voor de evaluatie hebben gesproken met allerlei betrokken partijen, zoals de branche- en beroepsverenigingen van de verschillende disciplines van architecten, de onderwijsinstellingen die de architecten van de toekomst opleiden, het atelier Rijksbouwmeester en de ministeries die deze beroepsgroep ondersteunen of ondersteund hebben”, vertelt KWINK groep. “Tot slot spreken we natuurlijk met Bureau Architectenregister zelf. We staan met deze partijen stil bij het heden, verleden en de toekomst van het Bureau Architectenregister.”

De evaluatie wordt begin december afgerond en gedeeld met betrokkenen .