PwC helpt Jacobs Douwe Egberts met circulair businessmodel

16 oktober 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

JDE Professional, de b2b-tak van Jacobs Douwe Egberts, is aan het verduurzamen. Circulariteitsexpert Jan-Willem van den Beukel van PwC helpt het koffiebedrijf bij het komen tot een gestructureerde aanpak voor een meer circulair businessmodel: “Het creëren van nieuwe waardeketens vraagt om lef, in het onbekende durven stappen. Door te beginnen, ontdekken we wat werkt.” 

Met consumenten in meer dan 140 landen is Jacobs Douwe Egberts (JDE) een van ’s werelds grootste koffie- en theebedrijven. Een jaar geleden begon Bas Stok als manager corporate responsibility voor de businessunit JDE Professional. Sindsdien zet hij zich in voor een duurzamere manier van werken.

In gesprek met PwC Inzake, het zakenblad van het advieskantoor, zegt hij: “Onze b2b-klanten vragen ons om met circulaire oplossingen te komen. Zij vertalen hun eigen duurzaamheidsdoelen door naar eisen aan leveranciers, net zoals wij dat bij onze leveranciers doen. Dat stimuleert alle partijen om in ketensamenwerking tot innovatieve oplossingen te komen.” 

Hierbij pakt Stok maar wat graag de handschoen op: “Het is logisch dat wij onze rol op dit belangrijke maatschappelijke onderwerp serieus nemen. Bovendien werken wij met een natuurproduct; we zijn voor ons voortbestaan afhankelijk van een verantwoorde omgang met landbouwgrond en water.”

Om tot een strategisch plan te komen voor de verduurzaming klopte Stok aan bij het team van Jan-Willem van den Beukel, een PwC-expert op het gebied van circulaire economie. Van den Beukel ziet overal in de markt hoe het thema steeds hoger op de agenda staat: “Consumenten vragen erom. Natuurlijke hulpbronnen staan onder druk. En wet- en regelgeving wordt dwingender. Circulair wordt in razend tempo het nieuwe normaal.” 

PwC helpt Jacobs Douwe Egberts met circulair businessmodel

Het team van PwC begon door sprintsessies te houden met medewerkers uit allerlei plekken in de organisatie. “Business re-imagination was het hoofddoel”, aldus Van den Beukel. “We volgden gestructureerd de waardeketen van JDE – van grondstof naar productie tot levering en gebruik door de klant – en stelden JDE-experts zelf in staat om alternatieven te bedenken om de kringloop te sluiten. Hoe komen we tot herbruikbare input, tot maximalisering van levensduur en tot het terughalen van bijproducten en reststromen?” 

Van Friesland tot de evenaar

De geformuleerde circulaire strategie spant zich uit over de gehele waardeketen, beginnend bij de landen rond de evenaar. “We trainen onder anderen de boeren om op een verantwoorde manier om te gaan met het beschikbare land en er lopen projecten om afvalwater te zuiveren”, legt Stok uit. Ondertussen worden in het Friese Joure – waar Douwe Egberts in 1753 het levenslicht zag– reststromen uit het productieproces hergebruikt: “Bij de productie van onze liquid- en instantkoffies ontstaat er een reststroom van koffiedroes. Deze wordt als grondstof gebruikt in onze biogascentrale, waardoor er ruim 80% van de warmtevraag van de fabriek gerealiseerd wordt.”

Ook naar de koffiemachines wordt gekeken: “We maken de koffiemachines nu al voor 95% van recyclebare materialen en aan de laatste 5% wordt hard gewerkt”, aldus Stok. “Verder werken we eraan dat onze verpakkingen in 2025 volledig recyclebaar of composteerbaar zijn. Neem bijvoorbeeld de verpakkingen van onze bonen. Deze complexe meerlaagse verpakkingen van onder meer folie en papier zijn niet eenvoudig te wijzigen zodat ze ook nog aan onze kwaliteit en recycle-eisen voldoen. Onze r&d-afdeling werkt hier hard aan een oplossing met onze verpakkingspartners.” 

“Als je er een sluitende businesscase over kan schrijven, ben je volgens mij al te laat.”
– Bas Stok,  manager corporate responsibility JDE Professional

Daarnaast worden ook de b2b-klanten betrokken bij de nieuwe strategie. Ook in hun kantoren blijft namelijk veel koffiedroes over. Stok: “Wat we een reststroom noemen, is een rijke grondstof met allerlei mogelijkheden. Als je er een celluloseverwerking op loslaat, is het door 3D-printing te verwerken tot kleding en koffiemokken. Meng je deze grondstof met de reststroom van papieren koffiebekers, dan kun je er constructieplaten van maken die we al gebruiken voor de onderzetkasten van onze koffiemachines. Allemaal inspirerende toepassingen die wij samen met startups bekijken om te zien of ze toepasbaar zijn in onze warmedrankenvoorziening.”

Nieuwe waardeketens creëren

Hierbij benadrukt hij hoe belangrijk het is compleet nieuwe dingen te proberen, juist als die niet direct geld opleveren: “De businesscase voor de verwerking van koffiedroes is op dit moment nog niet financieel sluitend. Maar als je er een sluitende businesscase over kan schrijven, ben je volgens mij al te laat. Het creëren van dit soort nieuwe waardeketens vraagt om lef, in het onbekende durven stappen. Door te beginnen, ontdekken we wat werkt.” 

Zo moet uiteindelijk voor iedereen een minimum viable profit ontstaan, legt Blok tot slot uit: “Dit houdt in dat de winsten van producten die vanuit nieuwe waardeketens ontstaan niet volledig ten gunste van de deelnemende bedrijven in de keten vallen, maar dat een gedeelte wordt gebruikt om maatschappelijk welzijn te verbeteren. Voor ons is dat onder meer een project in het St. Martingebied in Peru, waar wij 1.600 boeren niet alleen ondersteunen met kennis en kunde, maar ook met financiële ondersteuning uit de opbrengsten van de producten uit nieuwe circulaire waardeketens. Zodat deze boeren landrechten kunnen kopen en zo een toekomstbestendig bestaan kunnen opbouwen.”