Investeerders duiken op tekort aan studentenwoningen

03 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het groeiende aantal studenten en het nijpende tekort aan studentenkamers lokt beleggers naar de markt. Volgens berekeningen van vastgoedadviseur Savills is de afgelopen zeven jaar meer dan €2 miljard in studentenhuisvesting geïnvesteerd. 

De afgelopen jaren is het aantal hbo- en wo-studenten flink gegroeid. Dit jaar zijn het er zo’n 707.000. Terwijl de afschaffing van de basisbeurs ervoor heeft gezorgd dat meer studenten in hun ouderlijk huis blijven, woont nog altijd ongeveer de helft op kamers. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting huurt daarvan weer bijna de helft van een particuliere huisbaas, voor maandbedragen van €450 tot wel €1000.  

Momenteel zijn deze particuliere partijen nog zelden grote verhuurders. Hier lijkt echter langzaamaan verandering in te komen, nu grote commerciële partijen de studentenhuisvestingsmarkt hebben ontdekt. Savills merkt op dat zij in het gat zijn gesprongen dat traditionele vastgoedbeleggers hebben laten vallen door de studentenhuisvesting te verwaarlozen. Onder de partijen die hierop inspelen zijn ook enkele buitenlandse beleggers, waarvan de Belgische beursgenoteerde specialist in studentenhuisvesting Xior de grootste is – met ruim 3.600 verhuurde studentenkamers in Nederland, en de ambitie om dit aantal te laten doorgroeien tot minimaal 5.500 kamers. 

Een opvallende ontwikkeling is dat traditionele spelers op de markt – zoals de ideële studentenhuisvesters DUWO en SSH – de handen ineen hebben geslagen met zo’n tien Nederlandse beleggers – waaronder pensioenbeleggers als Syntrus Achmea en Bouwinvest, en een privaat vastgoedfonds als Haerzathe, dat met een kleine 1.500 studentenwoningen is uitgegroeid tot een van ’s lands grootste investeerders. 

Commerciële beleggingen in studentenwoningen

De samenwerking tussen de studentenhuisvesters en commerciële beleggers ontstond tijdens de financiële crisis, waarin het lastig was vastgoedprojecten voor studenten van de grond te krijgen. De beleggers zijn eigenaar van de panden, terwijl DUWO en SSH het beheer in handen hebben. Voor investeerders is de markt interessant omdat gemeenten studentenwoningen vaak soepeler omgaan met de regels dan bij bijvoorbeeld starterswoningen. Ook het tekort en de hoge prijzen van de starterswoningen helpen mee. Velen moeten nu genoegen met een kleinere huurwoning, waarbij de grens met de kamers vervaagt, zodat de doelgroep voor studentenwoningen groeit. 

DUWO-directeur Heleen de Vreese stelt in de Volkskrant dat de samenwerking tussen studentenhuisvesters en commerciële partijen een omslag betekent in de “beetje conservatieve” corporatiesector, die de kamers die het verhuurt het liefst ook bezit: “Wij hebben gezegd: we zijn niet op aarde om zoveel mogelijk stenen te bezitten. We willen studenten een betaalbaar dak boven hun hoofd geven.” 

Wel kleven er volgens De Vreese ook nadelen aan de samenwerking. Doorgaans hebben de contracten met beleggers een looptijd van maximaal tien jaar, waarna de belegger kan bepalen wat er met het pand gebeurt. “Het liefst zouden we kopen na die periode. Maar daar trapt in beginsel geen belegger in”, zegt de directeur in de Volkskrant. 

Vooruitkijkend, voorziet Savills de komende jaren een bloeiende markt voor studentenhuisvesting. Terwijl de groei van het aantal studenten waarschijnlijk zal afnemen, neemt het percentage buitenlandse studenten wel toe. En hoewel Nederlandse studenten vaker bij hun ouders blijven wonen, behoort dit voor studenten van over de grens uiteraard niet tot de mogelijkheden.