Krijgen scholen te weinig geld? McKinsey onderzoekt het

17 september 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

McKinsey onderzoekt in opdracht van onderwijsminister Arie Slob of basis- en middelbare scholen genoeg geld hebben om goed onderwijs te verzorgen. De PO-Raad – de sectororganisatie voor het primair onderwijs – trok onlangs aan de bel omdat scholen binnen het bestaande budget niet zouden kunnen voldoen aan de ambities. Daarop deed Slob de Tweede Kamer de toezegging te laten onderzoeken of dit klopt.

“Het is belangrijk dat er een goed en representatief beeld van onze sector uit het onderzoek komt”, stelt PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten. “De PO-Raad pleit al lang voor een onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging omdat wij denken dat met de huidige bekostiging niet kan worden voldaan aan de ambities en verwachtingen die politiek, maatschappij en de schoolbesturen zelf van het onderwijs hebben. Dat onderzoek gaat nu van start.” 

De PO-Raad stelt dat inzichten, meningen en ervaringen uit het onderwijsveld van groot belang voor het onderzoek. Gedurende het onderzoek onderhoudt de raad naar eigen zeggen nauwe contacten met zowel het ministerie als de onderzoekers van McKinsey & Company. 

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvingen deze maand een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De bijbehorende enquête kan worden ingevuld door schoolbestuurders, directeuren en leraren. Ze kunnen zich uitspreken over hun visie op de financiering van het onderwijs. Ook kunnen ze best practices delen, die uiteindelijk zullen worden opgenomen in het onderzoeksrapport, dat in maart 2020 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.
Krijgen scholen te weinig geld? McKinsey onderzoekt het

Sigaar uit eigen doos?

Over de financiering van het onderwijs is altijd veel te doen. Zo klagen leraren in het basisonderwijs al jarenlang over hun lage salarissen. Afgelopen juni liepen onderhandelingen over een nieuwe cao stuk. De PO-raad bood 4% extra salaris, maar daar nam de Algemene Onderwijsbond (AOb) geen genoegen mee. Minister Slob gaf deze maand aan dat het basisonderwijs er €285 miljoen bij zou krijgen, waarbij hij aangaf dat er wel snel afspraken moeten komen over de besteding ervan. “Ik doe een dringende oproep op de sociale partners om weer om tafel te gaan en dit geld te gebruiken voor leraren”, aldus de minister. “Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Dat zou zonde zijn.”

Dit gebaar viel echter niet bepaald in goede aarde bij de onderhandelaars. Terwijl de PO-Raad en de AOb het niet eens worden over de lonen, zijn ze zeer eensgezind in hun veroordeling van Slobs handreiking. De PO-Raad verwerpt de door de minister gewekte suggestie “dat er extra, dus nieuw, geld beschikbaar is om bijvoorbeeld leraren en schoolleiders meer salaris te betalen zodat het vak aantrekkelijker wordt”.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen sluit zich hier volledig aan: “Het gaat om de gewone loonruimte van iets meer dan 3%. Deze loonruimte geldt voor alle ambtenaren, alle medewerkers in het onderwijs, alle agenten en al het zorgpersoneel. En ik vermoed uiteindelijk ook voor de minister zelf. Op die manier loopt de publieke sector een beetje in de pas met de lonen in het bedrijfsleven. Door vandaag te focussen op het basis- en speciaal onderwijs lijkt het of er extra wordt gewerkt aan het lerarentekort. Dat is volstrekt onjuist.”