Salaris van leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

15 juni 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Nederland staat wereldwijd in de top 15 van landen met de bestbetaalde leraren. In het basisonderwijs ontvangen Nederlandse leraren maximaal $53.544 per jaar en in het voortgezet onderwijs ontvangen ze maximaal $66.366 per jaar. Luxemburg neemt zowel in het primair als het voortgezet onderwijs de eerste plaats in, met jaarsalarissen boven de $120.000.

Volgens de meest recente cijfers van Stamos – een databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren – werken er op de Nederlandse basisscholen een kleine 128.000 leraren en zijn dat er op middelbare scholen iets meer dan 76.000. Een nieuw onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) laat zien dat leraren er in ons land er op financieel gebied goed voorstaan in vergelijking met veel van hun buitenlandse collega’s. In de top 15 van landen met best betaalde basisschoolleerkrachten staat Nederland op de veertiende plek en op de lijst van best betaalde docenten in het voortgezet onderwijs nemen de Nederlandse leraren en leraressen de negende positie in.

In Nederland ligt het instapsalaris voor basisschoolleraren op $36.097 per jaar. Leerkrachten die tien jaar werkzaam zijn in het basisonderwijs verdienen gemiddeld $44.847 en hun salaris kan uiteindelijk doorgroeien tot maximaal $53.544 per jaar. Docenten die in Nederland lesgeven aan een middelbare school verdienen nog iets beter. Wanneer zij beginnen met werken kunnen ze rekenen op $38.089 per jaar en na tien jaar ervaring in het vak loopt dit op tot $56.986. Het plafond ligt op $66.366 per jaar.

Salaris van leraren in het basisonderwijs

Best betaalde leraren

De onbetwiste nummer één in de lijst van de landen waar docenten het meeste geld verdienen is Luxemburg. Het startsalaris van een basisschoolleraar ligt in het kleine Groothertogdom op $68.121 per jaar – bijna $15.000 hoger dan het maximale salaris in Nederland en  bijna het dubbele van het startsalaris in ons land. Uiteindelijk kan het salaris in het Luxemburgse primair onderwijs doorgroeien tot een bedrag van $122.059 per jaar. Voor docenten in het voortgezet onderwijs liggen de salarissen nog iets hoger: het instapsalaris bedraagt $79.048 en uiteindelijk kan een ervaren docent jaarlijks maximaal $137.404 mee naar huis nemen. Op enige afstand van de nummer één volgt Zwitserland op de tweede plaats. Hier ontvangen basisschooldocenten tussen de $52.863 en de $80.882 per jaar en varieert het jaarsalaris van docenten in het voortgezet onderwijs van $67.483 tot maximaal $103.480. 

Na deze twee koplopers wordt het iets ingewikkelder om te bepalen waar docenten het beste verdienen. Wanneer het gaat om het maximale salaris van een basisschoolleerkracht, eindigt Korea op plek 3 met een jaarsalaris van $75.297. Beginnende Koreaanse basisschoolleraren ontvangen echter niet meer dan $26.910, wat erg laag is in vergelijking met andere top 15-landen. Korea is dan ook het land waar leraren de grootste salarisgroei doormaken. Wanneer er wordt gekeken naar het maximale salaris dat in het middelbare onderwijs kan worden verdiend, neemt Duitsland de derde plaats in. Leerkrachten beginnen hier met $60.305 om op een maximum van $84.116 uit te komen. Voor het primair onderwijs staat Duitsland op de vierde plek, op de voet gevolgd door de Verenigde Staten waar het maximale jaarsalaris van een basisschoolleraar of -lerares $67.983 bedraagt. In het voortgezet onderwijs bestaat de top vijf verder uit het Vlaamse deel van België – Wallonië staat drie plekken lager – en Zuid-Korea met jaarsalarissen van boven de $75.000 voor docenten.

Salaris van leraren in het voortgezet onderwijs

Slechtst verdienende leraren

De vier OESO-landen waar de lerarensalarissen het laagst zijn bevinden zich allemaal in Oost-Europa. Leerkrachten uit Slowakije verdienen het minste met zowel in het primair als voortgezet onderwijs maximaal jaarsalaris van $17.967. In Tsjechië verdienen leerkrachten iets meer, tussen de $17.080 en $20.853 per jaar. Hongarije eindigt met maximaal $25.133 per jaar op plek drie en Polen met $25.882 op plek vier van de landen waar leraren het minst verdienen per jaar. Net als in Slowakije en Tsjechië, maakt het in Polen voor de hoogte van het salaris niet uit of een leerkracht lesgeeft op een basisschool of middelbare school. In Hongarije verdienen middelbare schooldocenten wel meer dan basisschoolleerkrachten, waardoor docenten in het land meer verdienen dan collega’s in Polen.