Het eerste jaar van adviesbureau New Consultancy@Work

25 september 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Een jaar geleden zag NC@W het levenslicht. De Amsterdamse strategieboutique richt zich op consultancy en executie. “Met onze onderscheidende aanpak zijn wij als geen ander in staat businessstrategie te verbinden met mens en technologie”, aldus oprichters Robert Kriek en Diederik Schouten. Consultancy.nl blikt met de twee oprichters terug op het eerste jaar.

Het is alweer zo’n vijftien jaar geleden dat Robert Kriek en Diederik Schouten elkaar leerden kennen. “We werkten beiden voor Delta Lloyd”, vertelt Schouten. “Vanuit diverse commerciële, specialistische, management- en directiefuncties hebben we altijd nauw samengewerkt. We waren volop betrokken bij de transformatie van Delta Lloyds pensioenbedrijf, gericht op hogere klanttevredenheid, significant lagere kosten, kortere time to market en een verbetering van de marges. Daarbij werd Delta Lloyd Leven door de pensioenadviseurs in Nederland tussen 2012 en 2017 zes maal op rij uitgeroepen tot de nummer één pensioenverzekeraar van Nederland.” 

De samenwerking beviel zo goed dat de twee besloten de handen ineen te slaan: “Een jaar geleden zijn we samen gestart met NC@W, waarmee we al onze ervaring, kennis en energie willen inzetten om organisaties te helpen om de uitvoering van hun (transformatie)strategie tot een succes te maken”, legt Kriek uit. “NC@W staat voluit voor New Consultancy@Work. Met strategieconsultancy alleen is een klant naar onze mening onvoldoende geholpen. Het vernieuwende – ‘New’ – zit hem in onze @Work-aanpak. @Work staat hierbij voor executie.” 

“Zo verbinden we de businessstrategie met mens en technologie”, vult Schouten aan. “We leveren diensten op het gebied van strategieadvisering en -executie, verandermanagement en team- en leiderschapscoaching. Daarbij lag ons aandachtsgebied in eerste instantie primair in de financiële sector, maar inmiddels zijn we aan het verbreden richting zakelijke dienstverlening en overheid.” 

Diederik Schouten en Robert Kriek - NC@W

Strategy Execution Framework

De dienstverlening vindt plaats op basis van het ‘NC@W Strategy Execution Framework’. “Door middel van een scan die we aanbieden kunnen we, indien gewenst, samen met de klant bepalen op welke gebieden de inzet van NC@W het meest effectief is”, vertelt Kriek. “Ons Strategy Execution Framework gaat er vanuit dat – naast een praktische strategie en een goede executie – vier zaken cruciaal zijn voor succes.” 

“Ten eerste is dat de dialoog”, vervolgt hij: “Het goed doorspreken van de strategische doelen met de medewerkers zorgt voor aanscherping, verbeteringen en draagvlak. Ten tweede gaat het om scenarioplanning: het werken met scenario’s draagt bij aan het sturen en bijsturen van de strategie-executie. De derde is coaching: veranderen is mensenwerk, er dient voldoende aandacht te zijn voor coaching van de trekkers van de verandering en de teams die door veranderingen geraakt worden. En tot slot betreft het co-creatie: in de huidige turbulente tijd is samenwerken met klanten en partners vaak cruciaal voor het versneld en succesvol uitvoeren van de strategie.” 

“In onze aanpak stapelen we niet verandering op verandering, maar we definiëren samen met de klant eenvoudige stappen, die meteen zichtbaar positief resultaat geven”, voegt Schouten toe. “We hebben daarbij niet alleen oog voor veranderingen, maar ook voor het optimaliseren van het dagelijkse werk.” 

Succesvolle lancering

Nu NC@W een jaar actief is kunnen de twee oprichters terugkijken op een geslaagde lancering: “We kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar”, geeft Schouten aan. “Meteen na de start was er veel interesse in ons concept en voerden we inspirerende gesprekken met diverse partijen in de markt. Dit resulteerde al snel in opdrachten.” 

“Wij denken dat je alleen kan slagen door niet stil te blijven zitten, maar jezelf te blijven ontwikkelen en open te stellen voor veranderingen.”
– Robert Kriek
 

“Eén opdracht liep bij Mercer, een mondiale adviseur op het gebied van health, wealth en career”, gaat hij verder. “Mercer Nederland heeft een sterke positie als pensioenconsultant. Om deze positie te behouden en nieuwe kansen te benutten, hebben we de transformatie van het Wealth-onderdeel begeleid. We waren daarbij actief op alle onderdelen van het NC@W Strategy Execution Framework. Bij een ander traject hebben we de strategie van de Nederlandse organisatie van Marsh – wereldwijd marktleider op het gebied van verzekeringsmakelaardij en risicobeheersing – helpen aanscherpen en in executie gebracht.” 

Onderscheiden

Natuurlijk gaat de oprichting van een nieuw bureau ook gepaard met de nodige uitdagingen. “Eén van de belangrijkste uitdagingen is ons te onderscheiden van de concurrentie en te zorgen voor een stabiele klantenportefeuille”, legt Kriek uit. “We hebben een goed trackrecord, maar dat alleen is niet genoeg. Wij denken dat je alleen kan slagen door niet stil te blijven zitten, maar jezelf te blijven ontwikkelen en open te stellen voor veranderingen.”

“Het afgelopen jaar hebben we dan ook heel veel gesprekken gevoerd”, vult Schouten aan. “Uiteraard met opdrachtgevers, maar ook met concurrent-consultancybedrijven, IT-leveranciers, startups, zelfstandige professionals et cetera. Dit alles om een zo goed mogelijk beeld van de markt te krijgen, maar ook om te leren wat werkt en wat niet. Daarnaast geloven we in de kracht van co-creatie en samenwerking. We zijn continu op zoek naar partners waarmee we slimme samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. Om op deze manier onze dienstverlening naar klanten toe te blijven verbeteren en te voldoen aan onze slogan; ‘Zorgen dat u de beste kunt zijn’.” 

Nog vele jaren

De twee zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. “Met NC@W hebben we een boutique consultancybureau neergezet dat zich heeft gespecialiseerd in strategie-executie en het transformeren van organisaties”, geeft Kriek aan. “Dit doen we inmiddels niet meer met zijn tweeën. We zijn deze zomer gestart met het uitbreiden van ons bedrijf, waardoor naast het bedienen van extra klanten, we het NC@W-concept verder kunnen verrijken en verdiepen.” 

“Onze missie is om het leadership van een organisatie te ondersteunen bij hun – al dan niet digitale – transformatietrajecten, zodat zij effectief kunnen inspelen op de kansen en uitdagingen, die voortkomen uit de actuele turbulente omstandigheden”, voegt Schouten toe. “Onze ambitie is om het NC@W consultancy concept breder uit te rollen. Naast de verschillende opdrachten voor klanten, werken we dan ook hard aan uitbreiding van ons bedrijf en het continue versterken en verdiepen van onze concept. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier vernieuwend en relevant kunnen blijven voor onze klanten.”