Nederlandse schademarkt krijgt steeds buitenlandser tintje

26 september 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Buitenlandse schadeverzekeraars worden steeds actiever op de Nederlandse markt, zo blijkt uit onderzoek van IG&H. Geholpen door een mismatch tussen klantvraag en aanbod, stijgende premies, harmoniserende wetgeving én professionaliserende adviseurs, weten buitenlandse spelers sinds 2016 jaarlijks 12% groei te realiseren in ons land, terwijl hun Nederlandse concurrenten blijven steken op krap 3%. Inmiddels is meer dan 10% van de Nederlandse schademarkt in buitenlandse handen. Anders dan de spelers van eigen bodem, hoeven zij niet te rapporteren bij DNB.

Door het ontbreken van deze rapportageplicht was tot op heden niet bekend hoe groot het aandeel van buitenlandse schadepartijen in de Nederlandse schademarkt is. Het onderzoek van IG&H werpt nu licht op de opkomst van buitenlandse spelers in de Nederlandse schademarkt. Door de snelle groei van de afgelopen jaren strijken zij inmiddels een premievolume op van zo’n €1,6 miljard, goed voor de meer dan 10% marktaandeel. Het gaat hierbij puur om buitenlandse risicodragers die nog nooit in Nederland hebben gerapporteerd, en dus niet om partijen als Allianz en Amlin.

De intocht van buitenlandse spelers vindt plaats in een tijd waarin de binnenlandse schademarkt flink is verschraald. Tussen 2007 en 2017 nam het aantal schadeverzekeraars af van 166 tot 62. “Gedreven door toegenomen toezichtseisen, betere inzichten én strikte rendementssturing zijn Nederlandse schadeverzekeraars terughoudend geworden in het afgeven van tekencapaciteit aan volmachten en accepteren van bijzondere risico’s”, aldus de onderzoekers. “Als gevolg hiervan standaardiseert het aanbod in de Nederlandse markt.”

DNB schiet zichzelf in voet

De toegenomen toezichtseisen komen op het conto van DNB, dat fungeert als toezichthouder voor Nederlandse verzekeraars. Buitenlandse spelers hebben echter niet te maken met DNB, legt Jan Pieter van der Helm, Director Verzekeringen bij IG&H, uit op BNR: “Ze vallen onder het toezicht van hun lokale ‘DNB’ in het land waar ze gevestigd zijn. En omdat we te maken hebben met een harmoniërende Europese wetgeving hoeft dat niet meer per se in het land te zijn waar ze actief zijn.” Dit betekent echter dat DNB erop moet vertrouwen dat de toezichthouder uit hun thuisland zijn werk goed doet. 

Nederlandse schademarkt krijgt steeds buitenlandser tintje

“Wat wij het meest interessant vinden”, stelt Van der Helm, “is dat je ziet dat er steeds minder verzekeraars in de Nederlandse markt actief zijn. Dat komt doordat DNB het toezicht verscherpt. Zij vinden het prettig om dat te doen op minder verzekeraars; dan kunnen ze dat toezicht intensiever uitvoeren. Maar wat nu ontstaat is een tegengestelde beweging: dat er meer verzekeraars in de Nederlandse markt actief worden. Alleen die zijn gevestigd in het buitenland, waardoor DNB zichzelf daarmee eigenlijk een beetje in de voet schiet.”

Traditionele verzekeraars onder druk

De snelle groei van buitenlandse risicodragers heeft volgens IG&H ook een forse impact op het Nederlandse verzekeringslandschap. Zo komen traditionele full-service verzekeraars verder onder druk te staan: “Waar in het verleden succesvolle en winstgevende activiteiten in de Nederlandse schademarkt te realiseren vielen via één van drie waardeketenrollen (full-service verzekeraar, volmacht, adviseur), heeft de rol als sec underwriter nu ook definitief zijn succesvolle entree gemaakt.”

Hiermee worden verzekeraars nu ook aangevallen worden op een onderdeel van de waardeketen waar ze eerder relatief onaangetast konden opereren. De buitenlandse concurrenten kunnen daarbij ook nog eens de voordelen kunnen plukken van internationale diversificatie en een vaak kapitaalkrachtigere positie, “waardoor zij sterke kaarten in handen hebben voor deze positie”.

Om hier tegenop te boksen, moeten Nederlandse zich volgens de onderzoekers meer verdiepen in specifieke doelgroepen en risico’s, om echte meerwaarde te kunnen leveren door diepgaand begrip van lokale klantbehoeften, datagedreven expertise en met aanpalende diensten uitgebreid aanbod. Ze moeten zich richten op totaaloplossingen, in plaats van op sec verzekeringen, “waarmee onderscheidend vermogen geleverd wordt dat lastig te evenaren is door buitenlandse concurrenten”. Hierbij kunnen Nederlandse partijen profiteren van het gebrek aan specifieke (doelgroep)kennis over Nederland onder hun buitenlandse concurrenten. 

Marktwerking

Voor consumenten en bedrijven – tot slot – is het volgens IG&H prettig dat er door de komst van verzekeraars uit het buitenland meer keuzevrijheid ontstaat. “Dat werd echt wel een stukje minder, en ook de risicobereidheid van de Nederlandse verzekeraars nam wat af”, aldus Van der Helm op BNR. “Dus hiermee wordt de balans op de Nederlandse markt misschien wel weer een beetje hersteld.” 

Bovendien kunnen de momenteel oplopende prijzen stabiliseren: “Er was een hevige interne concurrentie op de Nederlandse markt. Die is verminderd, waardoor de stabiliteit van de Nederlandse verzekeraars is toegenomen, maar ook hun aantal is afgenomen. Dat gaf de Nederlandse verzekeraars de ruimte om de tarieven weer iets te gaan opvoeren, maar dat heeft als tegeneffect dat er nu dus weer buitenlandse partijen die markt opkomen, waardoor waarschijnlijk die tarieven weer wat onder druk komen. Zie het maar als marktwerking”, besluit Van der Helm.