Möbius begeleidt fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout

08 augustus 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn begin dit jaar gefuseerd tot Noordwijk. De adviseurs van Möbius waren betrokken bij de fusie en begeleidden deze in goede banen. “De twee gemeenten streven er naar dat in de nieuwe gemeente het beste van de twee huidige gemeenten gecombineerd wordt, aangevuld met een stevige ambitie”, zegt Marjolein Hendriks van Möbius.

Het Zuid-Hollandse kustdorp Noordwijk had tot afgelopen jaar zo’n 26.000 inwoners. Ruim een half jaar geleden steeg dat aantal plots naar meer dan 42.000 inwoners. Deze forse stijging is in het bijzonder een gevolg van de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, die sinds 1 januari 2019 één gemeente vormen: Noordwijk. 

Ten gevolge van de fusie ontstond ook een nieuwe gemeentelijke organisatie, vertelt Marjolein Hendriks, Management Consultant bij Möbius: “Die organisatie wilde de fusie aangrijpen om een nieuwe manier van werken te introduceren: ‘Het Nieuwe Noordwijkse Werken’. Bij deze transformatie werden alle lagen van de organisatie betrokken, van operationeel tot management- en bestuursniveau. Dit betekende een transformatie voor de gehele organisatie. Hierdoor ontstond bij de gemeente de behoefte om leidende principes en een plan van aanpak voor Het Nieuwe Noordwijkse Werken op te stellen. Ook moest er een plan komen voor een nieuwe indeling van de werkplekken.” 

Möbius begeleidt fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout

Om tot een nieuw indelingsplan en een breder plan van aanpak te komen, schakelde de gemeente Noordwijk adviesbureau Möbius in, dat het transitietraject opdeelde in drie fases, aldus Hendriks: “Ter voorbereiding startten we met een 0-meting, waarmee een goede basis werd gelegd voor het traject. Er zijn bij verschillende personen uit de organisatie interviews afgenomen, bestaande documentatie is doorgenomen en er is een klankbordgroep opgesteld die samen met ons het plan van aanpak ging schrijven.” 

De daaropvolgende fase stond in het teken van het analyseren van de interviews en overige data, op basis waarvan een plan van aanpak is geschreven. In verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroep en de organisatie zijn de leidende principes voor Het Noordwijkse Nieuwe Werken uitgedacht, getoetst en uitgewerkt, licht Hendriks toe: “Door de klankbordgroep is vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Belangrijk in het proces waren ook de inspiratiebezoeken bij andere gemeenten. Hierdoor kon de nieuwe gemeente leren van de ervaringen van collega’s die soortgelijke veranderingen hadden doorgemaakt.”

In de laatste, afrondende fase van het transformatieproject zijn de details afgewerkt en is het plan, met leden van de klankbordgroep, gepresenteerd aan de directie van de gemeentelijke organisatie. “Ook is er een ‘praatplaat’ gemaakt voor medewerkers waar visueel op één A3 alle principes en bijbehorende vaardigheden zijn weergegeven”, vertelt Hendriks, die met een positief gevoel terugkijkt op de transformatie.

De Projectleider van de Gemeente Noordwijk onderschrijft de woorden van Hendriks: “De toegevoegde waarde zat voor mij met name in de energie en standvastigheid die vanuit Möbius geboden werd in een roerige en spannende periode. Nu hebben we een gedegen plan van aanpak, waarmee we de nieuwe organisatie verder kunnen op- en uitbouwen.”