De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor oproepkrachten

07 augustus 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vanaf 1 januari 2020 komen er nieuwe regels voor het werken met oproepkrachten. De regels, die onderdeel zijn van De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gelden voor alle werkgevers die werken met oproepkrachten, die een nuluren- of min/max-contract hebben. 

Met de nieuwe wet wil de overheid meer rechten en zekerheid inbouwen voor oproepkrachten. Voor werkgevers brengt dit echter een aantal veranderingen met zich mee. René Zijdeman, gespecialiseerd in arbeidsrecht bij accountants- en advieskantoor Grant Thornton, zet de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten op een rij.

Roep tijdig op

De Wet arbeidsmarkt in balans schrijft voor dat een werkgever de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren moet oproepen, doet de werkgever dat niet dan heeft de oproepkracht een nulurencontract of een min/maxcontract het recht om het werk te weigeren. De oproep van de werkgever kan schriftelijk of elektronisch gebeuren. 

Zeg tijdig af

Als het werk komt te vervallen, dan dient de werkgever dit uiterlijk vier dagen voor de bedoelde oproep aan de oproepkracht weten. Doet de dit niet of te laat, dan kan de werknemer het loon over de oorspronkelijk bedoelde oproep vorderen. Kortom, dan moet de werkgever de oproepkracht toch uitbetalen. 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor oproepkrachten

Houd rekening met

Met ingang van 1 januari 2020 kan de oproepkracht de oproepovereenkomst beëindigen met een opzegtermijn van vier dagen in plaats van (nu nog) 1 maand. 

Bied aan

Oproepkrachten moeten elk jaar een schriftelijk aanbod krijgen, met een vaste urenomvang, gebaseerd op de gemiddeld gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al minimaal 1 jaar in dienst zijn, moeten uiterlijk 1 februari 2020 een dergelijk aanbod krijgen. Indien een werkgever dit niet tijdig doet, dan kan de oproepkracht zich hier alsnog op beroepen en is de werkgever met terugwerkende kracht loon over deze uren verschuldigd.

Na een contractperiode van twaalf maanden zijn werkgevers verplicht om de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat in dat jaar gewerkt is. Voorbeeld: indien een oproepkracht voor gemiddeld 20 uur per week is ingehuurd voor, maar in de praktijk is een jaar lang gemiddeld 28 uur per week gewerkt, dan moet het volgende contract worden opgehoogd naar 28 uur per week. 

Weet ook dat

Werkgevers betalen met ingang van 1 januari 2020 een hogere WW-premie over het loon van oproepkrachten.