First Consulting helpt bouwbedrijven met data analytics

02 augustus 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting voert steeds meer data analytics-projecten uit. De rode draad in dit soort opdrachten is de nauwe samenwerking met de klant en het gezamenlijk opbouwen van een duurzame capability. De klant realiseert zo niet alleen waardevolle projecten die de businesswaarde van data analytics aantonen, maar borgt ook de vereiste kennis en aanpak bij interne medewerkers om zelf slagkracht te ontwikkelen. 

Projecten worden in verschillende sectoren uitgevoerd, waaronder in de bouw. Ook in deze branche werkt het bureau volgens “een bewezen aanpak” om een duurzame klantcapability te ontwikkelen. Er wordt gebruikgemaakt van een target operating model waarbij de focus ligt op de volgende drie pijlers: ‘Governance & klantfocus’, ‘Technologie & partners’, en tot slot ‘Team & cultuur’.

Governance & klantfocus

Samen met invloedrijke stakeholders bij de klant worden draagvlak, ambitie en budgetruimte vastgesteld. Door vervolgens aansprekende, impactvolle data analytics cases te realiseren ontstaat momentum. Uiteraard wordt elk project strak en agile bestuurd, samen met product owner en key-users.

Technology & partners

De basis van een ambitieuze data analytics-doelarchitectuur wordt vooraf klaargezet, en gedurende de realisatie van businessprojecten uitgebouwd. “De kennis van First Consulting en slimme inzet van Microsoft Azure en Amazon AWS Cloud oplossingen verzekeren een initieel pragmatische aanpak die schaalbaar is naar de meest ambitieuze toepassingen”, aldus het adviesbureau. “Integreren met low-code apps zoals Mendix of gebruik van custom programmatuur maakt naadloze klantervaringen mogelijk.” 

Team & cultuur

Samen met experts bij de klant wordt, naast het leveren van aansprekende harde deliverables, volgens First Consulting gewerkt aan het toekomstige data analytics-team als kern van de klantcapability: “We hebben kennis van en helpen bij het ontwikkelen van effectieve teams, van sourcing tot training en uiteindelijk op eigen benen staan.” 

First Consulting helpt bouwbedrijven met data analytics

Capability building bij de klant volgt het motto “voordoen, meedoen en vervolgens zelf doen”. Adviseurs van First Consulting betrekken klantmedewerkers in detail bij de voorgestelde governance, delivery-aanpak en architectuurkeuzes. Teamleden worden zo opgeleid in het realiseren van data analytics inzichten en oplossingen. 

Impactvolle delivery in concrete voorbeelden

Volgens deze aanpak zijn er recentelijk diverse voorbeelden van data analytics-projecten in de bouwsector uitgevoerd door consultants van First Consulting. Bij een grote bouwer is gestart met onderhoudsoptimalisatie van een brug op een N-weg. Sensordata uit de brug wordt ontsloten naar Azure om via real-time analyses de storingsgevoeligheid van het (PLC/Scada) brugsysteem te verminderen. Omdat de brug op een cruciale plek in de Nederlandse infrastructuur staat wordt daarmee ook het risico op flinke boetes bij doorstroomonderbrekingen vanuit het Rijk verminderd. Op basis van predictive maintenance-modellen kunnen storingen proactief voorkomen worden, bijvoorbeeld door tijdig in te grijpen in het onderhoudsproces bij excessieve brugdektrillingen door zwaar verkeer. 

In een ander project heeft First Consulting samen met de klant open databronnen omtrent weggebruik en openbaar vervoer gebruikt om verkeersdoorstroming te analyseren en optimaliseren. Dit platform wordt onder andere ingezet bij verkeersanalyse en wegwerkzaamheden rondom luchthaven Schiphol. Door vooraf analyses van bereikbaarheid via bussen en reguliere wegen uit te voeren rondom de luchthaven kan een grote bouwer zijn constructie- en onderhoudswerkzaamheden optimaal plannen met minimale negatieve impact op bereikbaarheid. 

Een derde data analytics case heeft betrekking op de bedrijfskundige wens om optimaal in te spelen op openbare aanbestedingen (tenders) van infrastructuurprojecten. First Consulting heeft diverse informatiestromen omtrent tenderkosten, verwachte omzet en fte-bezetting gecombineerd tot scenario’s in Power BI om zo sturing op maakbaarheid en strategische personeelsplanning te ondersteunen. Bovendien bieden de inzichten in de dashboards mogelijkheden om verschillende afdelingen gestructureerd en optimaal te laten tenderen.

Succesfactoren voor capability building

Voor het inzetten van data analytics bestaat volgens First Consulting een aantal succesfactoren: “Ten eerste, het opbouwen van een vertrouwensband met invloedrijke voortrekkers binnen een klantorganisatie is cruciaal. Verstand van zaken, hoge kwaliteit delivery en ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ zijn hierbij bepalend. Ten tweede moet begonnen worden met het einddoel in zicht, waarbij een pragmatische delivery-aanpak wordt gebruikt om hiernaartoe te werken. Lever waardevol inzicht of realiseer aansprekende oplossingen, vier dit in de demo’s en bouw ondertussen ook aan het fundament: team en technologie. Ten derde is ook goede teambuilding en kennisborging essentieel. Door een klant team van kennis en zelfbesturing te voorzien (middels bijvoorbeeld agile/scrum teambuilding) kan het vertrouwen binnen de klantorganisatie en de waarde van data analytics-projecten verder worden uitgebreid.”