IT-uitgaven verschuiven steeds meer van CIO naar de business

22 juli 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De hoogste IT-baas binnen een organisatie, de Chief Information Officer (CIO), heeft steeds minder directe controle op de IT-uitgaven in een bedrijf. Wereldwijd staat maar liefst 60% van de grote bedrijven inmiddels toe dat investeringen in technologie buiten de IT-afdeling plaatsvinden. Dat blijkt uit het CIO Survey 2019-rapport van advieskantoor KPMG en recruitmentbureau Harvey Nash. 

Van oudsher zijn de CIO en de IT-afdeling verantwoordelijk zijn voor de uitgaven aan automatisering. Met de digitaliseringsgolf die de laatste jaren door het bedrijfsleven rolt – digital geldt voor praktisch iedere afdeling als een aanjager van efficiency en innovatie – zijn IT-uitgaven binnen organisaties echter meer verspreid geraakt.

Volgens het onderzoek van KPMG en Harvey Nash, gehouden onder zo’n 3.600 CIO’s in ruim honderd landen, staat tegenwoordig bijna tweederde (64%) van alle organisaties toe dat sommige IT-uitgaven door de business zelf worden gemanaged. Te denken valt aan sales-, marketing-, of supply chain-afdelingen. Eén op de tien organisaties stimuleert zelfs een grotere invloed van niet IT-afdelingen bij tech-investeringen.

Verschuiving naar de business

Organisaties laten deze ‘verspreiding’ van de IT-uitgaven steeds vaker toe aangezien “er niet langer afzonderlijk sprake is van ‘business strategy’ versus ‘technology strategy’, maar het puur draait om strategie, met technologie als aanjager”, vertelt Steve Bates, KPMG’s global leader for CIO services. Deze geleidelijke verschuiving in de verantwoordelijkheid voor digitale uitgaven vindt plaats in een tijd waarin er recordbedragen aan automatisering worden gespendeerd, stellen de onderzoekers. “Dit jaar hebben we het grootste aandeel sinds vijftien jaar gezien van organisaties die hun investeringen in technologie intensiveren. Daarbij is ook de hoogte van de investeringen in deze periode gemiddeld op het hoogste punt beland.”

IT-uitgaven verschuiven steeds meer van CIO naar de business

Zelfs bij bedrijven waar de nadruk ligt op efficiency en het besparen van geld, nemen de investeringen in technologie toe. “Wat het probleem ook mag zijn, technologie lijkt altijd deel uit te maken van de oplossing”, schrijven de onderzoekers in het rapport. Vooral investeringen in cybersecurity, data analytics, artificial intelligence en automatisering van de bedrijfsvoering vormen aanjagers binnen deze trend. 

De auteurs benadrukken echter dat het feit dat non-IT afdelingen het IT-budget beheren, wel gepaard gaat met mogelijke risico’s, zoals privacy- en cybersecurity-issues. De onderzoekers leggen uit dat organisaties die business-managed IT toestaan, twee keer zoveel veiligheidsrisico’s lopen, en daarbij een grotere kans hebben om slachtoffer te worden van een grote cyberaanval. Dit vraagt ook om nieuwe interne manieren van werken. Zo moeten lijnmanagers dieper inzicht krijgen in de IT-businesscases, moeten projectmanagers hun kennis over digitale werkstromen updaten of moeten de business en de IT-afdeling hun relatie als geheel herinrichten.

De juiste mix

Organisaties die erin slagen de juiste mix te vinden – tussen door de IT-afdeling geleide uitgaven aan automatisering of juist betrokkenheid vanuit de business – kunnen volgens de onderzoekers de vruchten hiervan plukken. “Zij kunnen op uiteenlopende gebieden significant betere resultaten neerzetten dan hun concurrenten. Vooral aan de commerciële kant van de business liggen er kansen, aangezien slimme IT-uitgaven bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een betere klantervaring of een snellere time-to-market van producten of diensten”

Bates besluit: “Dit onderzoek laat duidelijk zien dat organisaties die technologie in de handen van waardescheppers leggen en die het lukt om de front-, middle- en backoffice te verbinden, de winnaars binnen de markt zullen zijn. De toekomst van IT is gestoeld op een klantcentrisch, goed bestuurd en verbonden organisatie.”