Gupta bekijkt gevolgen van ziekenhuisplan Drenthe en Oost-Groningen

08 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De ziekenhuiszorg in Drenthe en Oost-Groningen ondergaat de komende tijd een concentratieslag, waarbij meerdere zorginstellingen in de regio hun spoedeisende hulpfaciliteiten zullen verliezen. Aanleiding voor de plannen vormt een uitgebracht onderzoeksrapport, waaruit onder meer blijkt dat het voortzetten van deze spoedhulpfaciliteiten in de regio financieel niet haalbaar is. Als gevolg van de plannen houden alle betrokken ziekenhuizen hun basiszorg, maar vindt er een verschuiving van het zorgaanbod plaats.

Het kernteam dat het rapport heeft uitgebracht bestaat uit vertegenwoordigers van de Treant-ziekenhuizen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis en huisartsen. Ook werd als extern adviseur Gupta Strategists ingeschakeld. Het strategisch adviesbureau heeft vijf mogelijke toekomstscenario’s voor de ziekenhuiszorg in de regio Drenthe en Oost-Groningen onder de loep genomen. 

Uit het onderzoek komt in elk geval naar voren dat bij verschillende zorginstellingen actie moet worden ondernomen. Zo kampen binnen het huidige marktlandschap de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep momenteel met diverse uitdagingen, zoals verschillende media al wisten te melden. De ziekenhuizen draaien verlies en hebben moeite om genoeg personeel aan te trekken. De Treant Zorggroep sloot afgelopen najaar reeds de afdelingen acute kindergeneeskunde en verloskunde van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal. Door het tekort aan kinderartsen konden de afdelingen niet open blijven. 

Spoedeisende hulpposten dicht

Concreet heeft het kernteam besloten dat de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal ‘s nachts hun spoedpost zullen sluiten. Ziekenhuislocaties Refaja (Stadskanaal) en Bethesda (Hoogeveen) – die samen met het Scheper ziekenhuis (Emmen) deel uitmaken van de Treant Zorggroep – zullen zich toeleggen op veelvoorkomende planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, traumazorg en ouderenzorg. Het gaat hierbij voortaan alleen nog maar om behandelingen op afspraak.

Gupta bekijkt gevolgen van ziekenhuisplan Drenthe en Oost-Groningen

Door de sluiting van de spoedeisende hulpfaciliteiten, zullen patiënten uit Drenthe en Zuidoost-Groningen die acute of complexe zorg behoeven in de toekomst moeten uitwijken naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen of het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Deze ziekenhuizen zullen blijven opereren als ‘complete’ ziekenhuizen, inclusief een spoedeisende hulp en faciliteiten voor ingewikkelde ingrepen.

De spoedeisende hulpposten binnen de ziekenhuizen van Assen en Emmen zullen naar verwachting een toestroom aan patiënten uit omgeving Stadkanaal en Hoogeveen te verwerken krijgen, met als gevolg dat deze instellingen zullen moeten uitbreiden. Zorgbelang Drenthe en Groningen bekijkt deze ontwikkelingen met argusogen. Zo sprak bestuurder Jan van Loenen aanvankelijk zijn zorg uit: “Kunnen ambulances het wel aan?”

Met de voorgenomen plannen staan de grote lijnen van het bredere ziekenhuisplan van het kernteam vast, hoewel de verschillende teams diverse details komende zomer nog zullen moeten uitwerken. Wat in elk geval duidelijk is dat specialisten van verschillende locaties in de toekomst meer zullen gaan samenwerken, legt cardioloog Rob de Vries van Treant uit: “Artsen van Treant gaan mogelijk ook werken in het WZA of andersom.” De uiteindelijke uitvoering van alle plannen zal naar verwachting zo’n twee jaar in beslag gaan nemen.

Impact op kwetsbare patiënten

Een belangrijk aspect waar binnen de kerngroep naar werd gekeken betreft de impact die alle door te voeren wijzigingen zullen hebben op de dienstverlening aan kwetsbare patiënten, waaronder ouderen. De adviseurs van Gupta Strategists droegen ook bij aan het goed in kaart brengen van deze impact. 

Rolf de Folter, topman van de Treant Zorggroep en deel van het kernteam, zegt hierover: “We vinden we het belangrijk om goed in kaart te hebben wat de gevolgen zijn voor kwetsbare mensen. We snappen best dat het impact heeft als je ouder bent en soms verder zult moeten reizen. Of dat je moeite hebt om dingen goed te kunnen lezen en niets hebt met internet. Dat zijn allemaal zaken waar we serieus naar moeten kijken.”