Bestuurders van grootbedrijf optimistisch over groeikansen

25 maart 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Middelgrote organisaties – bedrijven met een omzet van tussen de €100 miljoen en €2,5 miljard – zijn optimistisch over hun groeivooruitzichten. Dat blijkt uit een analyse van accountants- en adviesorgansiatie KPMG. 

Bijna de helft van de Nederlandse bestuurders (48%) van niet-beursgenoteerde ondernemingen verwacht dat de jaarlijkse groei van hun respectievelijke markt de komende drie jaar boven de 3% zal uitkomen. Ongeveer twee derde (65%) verwacht dat er ten opzichte van de huidige markt sprake zal zijn van groei, terwijl 5% van de respondenten juist een krimp verwacht.

Autonome expansie niet voldoende

Bijna alle bestuurders (95%), geven aan dat ze hun ambities willen realiseren door middel van autonome expansie. “Als het gaat om uitbreiding zien de bedrijven dan ook vooral kansen in enerzijds een verdere internationalisatie en anderzijds een verbreding van hun producten- en dienstenpakket”, zegt Tom Hesselink van KPMG. Hesselink is werkzaam in de Deal & Growth-praktijk binnen Advisory en leidde het onderzoek, dat werd gehouden onder 30 CEO’s en CFO’s. 

Echter, “de ambitie om sneller dan de markt te kunnen blijven groeien, gaan de bedrijven met alleen autonome groei niet realiseren”, leggen de onderzoekers uit. Dat is waarom bijna de helft van de ondervraagden ook wijst naar fusies en overnames: “Selectieve deals hebben een belangrijke aanvullende rol bij het realiseren van de groeiambities.” Danny Bosker, die leidinggeeft aan de Mergers & Acquisitions-afdeling van KPMG, herkent dit uit de praktijk. “Wij herkennen de belangrijke rol van overnames als ondersteuning voor autonome groei.”

Groei van Nederlandse ondernemingen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er tussen de grote corporates en middelgrote ondernemingen verschillen in M&A-smaak zichtbaar zijn. “Binnen het Nederlandse grootbedrijf zien we terughoudendheid voor transformerende overnames, transacties zijn vaker gericht op het vullen van gaten in de portfolio”, aldus de onderzoekers.

War for talent

De onderzoekers concluderen ook dat er meerdere marktfactoren zijn die een risico kunnen vormen voor het realiseren van de beoogde groei. Niet verrassend wordt de beschikbaarheid van talent als de grootste bedreiging gezien. “De werkloosheid in Nederland is op een historisch laag niveau. Daar komt ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking bij. Bedrijven zien daardoor de druk op beschikbare arbeidscapaciteit – en daarmee ook de kosten van arbeid – omhooggaan”, schrijven de auteurs in het rapport, dat de naam ‘Groei door de ogen van Nederlandse grootbedrijven’ draagt. 

Hesselink: “Het gebrek aan talentvolle medewerkers en de hoge kosten van arbeid vormen een belangrijk obstakel in de groeiambities van de bedrijven. Naast een proactief personeelsbeleid vraagt dit van bedrijven vooral dat zij anders gaan kijken naar hun bedrijfsvoering. Structurele krapte vraagt om een andere manier van werken en een andere toepassing van de technologie. Procesautomatisering, robotisering en data-analytics helpen bijvoorbeeld om arbeidskrachten slimmer in te zetten en helpen bedrijven om beter om te gaan met structurele arbeidstekorten.”

Belangrijkste bedreiging voor groeiDeze oplossingen zijn tegelijkertijd een grote drempel. Digitalisering en big data zijn het concurrentielandschap sterk aan het veranderen, wat betekent dat bedrijven op hun hoede moeten zijn dat hun activiteiten en businessmodellen niet door disruptie – ingebracht door opkomende techconcurrenten – worden weggeconcurreerd. Toch liggen er ook kansen, stelt Hesselink. “Digitalisering, waaronder de inzet van ‘big data’ en verdere automatisering van processen, biedt de mogelijkheid om de efficiency te vergroten en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Met de hulp van artificial intelligence kan het zelflerende vermogen van de organisatie worden vergroot. Dat betekent niet alleen efficiënter en effectiever werken, maar vooral ook slimmer.” 

Nieuwe customer journeys

Een derde betekenis die bedrijven aan digitalisering en big data kunnen geven, is het verder ontwikkelen van klantinteractie en het mogelijk maken van nieuwe customer journeys. Jan Paul van Term, partner Customer Strategy bij KPMG, licht toe: “De tijd dat digitale klantinteractie een leuke optie was, is voorbij. Klanten in B2C en B2B verwachten gemakkelijke en volledig digitale interactie. Ze verwachten dat ze op elk contactmoment herkend worden en dat hun hele contactgeschiedenis dan voorhanden is. 

De belangrijkste conclusies van KPMG’s rapport – groei, maar wel zorgen om een war for talent – liggen grotendeels in lijn met een onderzoek van PwC, gehouden onder bestuurders van multinationals. Volgens de CEO Survey 2019 zijn Nederlandse topbestuurders opgetogen over de toekomst, en positiever dan hun vakgenoten in de meeste andere Westerse economieën wereldwijd.

Lees ook: Nederlandse bestuurders somberder door internationale ontwikkelingen.