Zorg voor meer vrouwen op arbeidsmarkt en betaal ze meer

26 maart 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Het verhogen van de arbeidsparticipatie onder vrouwen kan veel voordeel opleveren voor de drieëndertig OESO-landen. Volgens een analyse van PwC kan een verhoging van het aantal werkende vrouwen $6.000 miljard aan de wereldwijde economie toevoegen. Als daarbovenop eveneens de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt gedicht, levert dit nog eens $2.000 miljard extra op. “Er valt nog veel winst te behalen”, concludeert Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC.

In Nederland participeert zo’n 75% van de vrouwen op de arbeidsmarkt. Voor mannen ligt dit cijfer op 84%, een gat van circa 9%. Dit verschil is sterk afgenomen in vergelijking met het jaar 2000, toen de kloof nog 18% was. De vijf Scandinavische landen – Zweden (3%), Finland (3,5%), Noorwegen (4%), IJsland (5%) en Denemarken (5,5%) – kennen het kleinste verschil tussen mannen en vrouwen in termen van arbeidsparticipatie. De sterk feministische cultuur en het overheids- en werkgeversbeleid in deze landen dragen beslist bij deze scores. 

Nederland bevindt zich net achter de Europese economische grootmachten Frankrijk (7%) en Duitsland (8%), terwijl Zwitserland (9,1%), Oostenrijk (9,2%) en België (9,5%) ons land nipt voor laten gaan. Helemaal onderaan de lijst bundelt Mexico, waar het verschil maar liefst 35% is. Korea en Chili – waar het gat zo’n 20% is – doen het niet heel veel beter.

Voor Nederland geldt dat wanneer de arbeidsparticipatie onder vrouwen verhoogd zou worden tot het niveau van koploper Zweden, het bbp in ons land met 15% zal stijgen, wat overeenstemt met circa $139 miljard. Alle OESO-landen bij elkaar opgeteld kunnen met meer vrouwen op de werkvloer volgens het onderzoek van PwC een slordige $6.000 miljard aan de wereldeconomie toevoegen.

Ontwikkeling verschil tussen mannen en vrouwen in termen van arbeidsparticipatie naar landDe VS kan in absolute termen het meeste geld aan zijn binnenlandse economie toevoegen door meer vrouwen aan het werk te krijgen. Het gaat hier om ongeveer $1,8 biljoen. Dat is ruim drie keer meer dan het land dat na de VS het grootste bedrag kan binnenslepen, Italië. In dit land, net zoals in Griekenland en in Mexico, is ook veel relatieve winst te behalen omdat de arbeidsparticipatie onder vrouwen daar zeer laag is. Met procentueel evenveel vrouwen op de werkvloer als in Zweden, zouden deze drie landen een bbp-stijging van 30% kunnen realiseren.

Tussen 2000 en 2017 is de participatiekloof in de OESO-landen gemiddeld genomen gedaald van 17% naar 11%. De kloof is in 32 van de 33 OESO-landen verkleind, alleen in Polen nam het verschil de afgelopen jaren licht toe. In het Verenigd Koninkrijk (UK) is de participatiekloof sinds 2000 flink gedaald: van 15% naar 10% in 2017. Sinds 2016 is op dit gebied in de UK echter geen verbetering meer geboekt. Verder blijkt ook dat het aantal topvrouwen wereldwijd sterk is toegenomen. Zo groeide dit aantal vorig jaar naar een recordhoogte, aldus experts van Grant Thornton.

Loonkloof

Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen is in OESO-landen sinds 2000 gemiddeld genomen gedaald, om precies te zijn van 19% naar 15%. Niet alle landen zijn er echter in geslaagd om op dit gebied verbeteringen te realiseren. Van de 33 OESO-landen die door PwC onder de loep zijn genomen, hebben 25 landen sinds de millenniumwisseling de loonkloof verkleind. In Nederland is de kloof ongeveer even groot als het OESO-gemiddelde. Dit gat dichten zou mogelijk zo’n $33,9 miljard aan onze economie kunnen toevoegen.

Bij elkaar opgeteld kan ons land dus ruim $170 miljard ‘verdienen’ door de samenleving ‘vrouwvriendelijker’ in te richten. Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, is volharding in deze kwestie doorslaggevend: “De vooruitgang gaat langzaam. Daarom valt er nog veel winst te behalen.” Velthuijsen ziet meerdere punten die voor verbetering vatbaar zijn zoals het daadwerkelijk integreren van een diversiteitsbeleid in de strategie van een organisatie en deze woorden vertalen naar acties op de werkvloer. De overheid moet volgens hem hier ook zijn steentje bijdragen: de arbeidsparticipatie onder vrouwen in een land hangt immers deels samen met het kinderopvangbeleid.

Ontwikkeling van loonkloof tussen mannen en vrouwen naar landAls de verschillende loonkloven van alle OESO-landen bij elkaar worden opgeteld, blijkt het in totaal te gaan om zo’n $2.000 miljard. Ook hier kan de VS in absolute termen het meeste terreinwinst boeken: ruim $800 miljard. De grootste relatieve winst valt te behalen voor landen zoals Korea (35%), Estland (27%) en Japan (25%). 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een veelbesproken onderwerp. Een studie die enige tijd geleden tot een controversiële conclusie kwam was die van Korn Ferry. Hoewel de experts van het adviesbureau concluderen dat vrouwen minder betaald krijgen, blijkt volgens hen uit een diepere kijk in de beschikbare gegevens dat de loonkloof tussen de twee geslachten een hardnekkige mythe is. Van loonongelijkheid lijkt namelijk geen sprake te zijn als vrouwen en mannen onder dezelfde voorwaarden worden vergeleken. De belangrijkste aanstichter voor de mythe is volgens de onderzoekers dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de best betaalde banen. 

Lees ook: Nog lange weg te gaan voor volledige diversiteit en inclusie.