Nieuwkomer in consultancy levert 100% online advies

18 maart 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Onlangs is Viperty gelanceerd, een nieuwe uitdager die de concurrentie aangaat met de gevestigde consultancybureaus. Viperty wil met een compleet online businessmodel en ‘on demand’-ondersteuning tegen scherpe tarieven een alternatief bieden voor de gevestigde orde. 

“Klanten verwachten steeds meer flexibiliteit en willen sneller geholpen worden. En zijn ze steeds minder geneigd om te werken met dure consultants die met grote lease-auto’s vanuit een kostbaar pand het land doorrijden”, aldus Alex Pullens, oprichter van Viperty. Samen met medeoprichter Jos van Capelleveen heeft hij de ambitie om het daarom compleet anders te doen: “We willen consultancy op een moderne manier beschikbaar maken voor elke organisatie met uiteenlopende vraagstukken.”

Het idee van de oprichters stamt uit de tijd dat ze als opdrachtgever en opdrachtnemer werkzaam waren. Pullens: “We hebben elkaar ontmoet tijdens een project. Jos fungeerde als projectleider aan de klantkant en ik fungeerde als freelance consultant, die was ingehuurd door de leverancier. Tijdens dit project is een band ontstaan. Afgelopen jaar kwamen we elkaar weer eens tegen en spraken we over zaken waar we tegenaanlopen en ontwikkelingen in de markt. Al pratende kwamen we op het idee dat het toch mooi zou zijn als we voor ieder businessvraagstuk tegen lage kosten (semi)geautomatiseerd een antwoord en koppeling konden maken naar de juiste dienstverlener.” 

Woorden werden omgezet in daden, en in november vorig jaar was het zover: Viperty werd geboren. Waarom Viperty? “Naar onze mening verwoordt de naam Viperty een aantal kenmerken, zoals snelheid (viper), wat centraal staat in onze dienstverlening, en het staat voor een community waar je onderdeel van uit wil maken.”

Nieuwkomer in consultancy levert 100% online advies

Viperizeren

Geïnspireerd door bedrijven als Google (‘googlen’) en Tinder (‘tinderen’), droomt de oprichter hardop over het in de markt omturnen van hun bedrijfsnaam tot een werkwoord. Pullens zegt gekscherend: “Viperizeren wordt hopelijk ook bekend onder klanten als een woord waarbij je op een eenvoudige en flexibele manier een flexibele schil kunt toevoegen aan je bedrijf en waar je op een efficiënte online manier geholpen wordt bij ieder businessvraagstuk dat je hebt.”

Aan ambities hebben de oprichters geen gebrek, maar zoals voor iedere startup in een concurrerende omgeving is het aanbrengen van focus essentieel. Pullens: “Onze diensten zullen met name gericht zijn op het gebied van online projectmanagement en online consultancy op het gebied van Microsoft Dynamics, applicatiebeheer, systeembeheer, inbound marketing en e-commerce.” Met het oog op zijn potentiële opdrachtgevers mikt Viperty op het werken voor middelgrote organisaties met een hoofdvestiging in Nederland en het kleinbedrijf. Functionele gebieden waarop Viperty in de initiële fase de meeste focus zal leggen zijn IT, marketing, finance, human resources en change management.

Om hun diensten effectief en efficiënt aan klanten te kunnen aanbieden, hebben de oprichters naar eigen zeggen een 100% online-model ontwikkeld. Klanten vullen online hun vraagstuk in, en krijgen snel online feedback. Klanten betalen alleen voor de hulp die ze hebben gekregen, berekend per minuut. Vanzelfsprekend richt het model zich op vraagstukken die online zijn te delen en behelpen, in dergelijke gevallen is een bezoek van een dure consultant zonde van het geld. “Hiermee geven we invulling aan onze purpose, de klant helpen op een zo efficiënt mogelijke manier.”

Community opbouwen

De vraag blijft natuurlijk in welke mate consultancy online kan worden verleend aan opdrachtgevers. Waar dit concept al vaker is geprobeerd en getest, zijn er in ons land tot op heden weinig bewezen concepten die op een landelijk niveau zijn opgeschaald. Consultancy is bovendien complexer dan bijvoorbeeld juridische en notariële diensten, die zich voor sommige vraagstukken veel meer lenen om online advies over te krijgen. Toch zijn de oprichters van Viperty ervan overtuigd dat ze in hun opzet kunnen slagen. “Doelstelling is om met Viperty binnen vijf jaar uit te groeien naar 80 consultants en tegelijkertijd een complete community op te bouwen waarbinnen wordt samengewerkt door bedrijven met complementaire disciplines en waarbinnen kennis wordt gedeeld. 

Ter ondersteuning van het realiseren van die doelstelling, maken Pullens en Van Capelleveen gebruik van, zoals zij aangeven, “state-of-the-art” oplossingen. “Binnen ons platform maken we gebruik van beproefde online samenwerkingstools voor projecten, kennisdeling, het uitvoeren van ondersteunende processen en het resourcen van experts”, aldus Pullens. Van Capelleveen voegt toe: “Met ons dedicated team van ontwikkelaars en data scientists zijn we continu bezig met vooruitgang in online gemak. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel gewerkt aan virtuele vergaderruimtes met behulp van AR- en VR-technieken.” 

“Viperty wil voor organisaties uit verschillende branches een sparringpartner zijn die zich onderscheidt door zijn laagdrempelige karakter, de inzet van automated consultancy en hulp on demand.”
– Viperty

De onlinegedachte staat ook centraal in hoe consultants die zich verbinden aan Viperty onderling samenwerken of aan hun professionele ontwikkeling werken. “We hebben samenwerkingsverbanden met diverse opleidingscentra, alsmede connecties met universiteiten”, aldus de oprichters. Al met al moeten al deze oplossingen de nieuwkomer in de consultancymarkt in staat stellen om de organisatie lean en slagvaardig te houden. Pullens: “Waardoor we constant in staat zullen zijn in te springen op de veranderende behoeftes van klanten.”

Automatisering

Over de rol die automatisering speelt binnen de markt voor zakelijke dienstverlening is al veel gezegd en geschreven. Waar volgens sommigen automatisering reeds gezorgd heeft voor disruptie binnen het personeel van accountancyorganisaties en advocatenkantoren – vooral transactionele functies lopen het risico om door robots vervangen te worden – betekent deze ontwikkeling ook dat saaie, repetitieve en veelal analyse-gebaseerde taken in de toekomst beter door intelligente machines uitgevoerd kunnen worden.

Pullens en Van Capelleveen zien de kansen die dit voor adviseurs en hun klanten zal opleveren: “Te vaak zien we dat het wiel weer opnieuw uitgevonden wordt, de klant heeft een vraag, maar weet deze vraag vaak niet op de juiste manier te verwoorden. Door het gebruik van lerende algoritmes kan op een geautomatiseerde manier de klant geholpen worden bij het verfijnen van de vraag.”

Een belofte die het bedrijf aan zijn opdrachtgevers wil meegeven is dat klanten ‘on demand’ kunnen rekenen op support. “On demand is bij ons echt on demand, een klant heeft een vraag en wordt direct geholpen. De vraag wordt geanalyseerd en op zeer korte termijn ontvang je een advies op maat”, legt Pullens uit. “Viperty wil zo voor organisaties uit verschillende branches een sparringpartner zijn die zich onderscheidt door zijn laagdrempelige karakter, de inzet van automated consultancy en hulp on demand”, sluit Van Capelleveen af.