Negen opkomende technologieën transformeren innovatiemanagement

04 maart 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Om hun innovatieproces te transformeren en te verbeteren, kunnen organisaties de komende jaren uiteenlopende nieuwe digitale technologieën omarmen. Verschillende uitdagingen, zoals een tekort aan digitale denkers en capaciteiten, dreigen voor veel organisaties echter een (te) grote belemmering te vormen voor het succesvol inzetten van deze technologieën. 

Het belang van innovatie voor de toekomst(bestendigheid) van ondernemingen, ongeacht grootte of type, is anno 2019 levensgroot. Veel organisaties zijn onder druk komen te staan om het potentieel van technologische veranderingen binnen hun bedrijfsvoering te omarmen, en daarmee te voorkomen dat ze ten prooi vallen aan concurrenten die digitale disruptie optimaal benutten. Ondanks de enorme inzet van digitale technologieën, laten recente onderzoeken echter zien dat innovatie-gedreven digitaliseringsinspanningen van bedrijven in de meeste gevallen niet aan de (vooraf gestelde) verwachtingen voldoen.

Als gevolg daarvan, zijn bestuurders en managers naarstig op zoek naar nieuwe manieren om hun innovatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Volgens een nieuw rapport van de hand van strategy consultancykantoor Arthur D. Little kan het actief omarmen van opkomende technologieën een enorme boost geven aan het behalen van de gestelde doelen. In het onderzoek, gehouden onder meer dan honderd managers, gaf 93% van de respondenten aan dat opkomende technologieën de manier waarop wordt geïnnoveerd gedeeltelijk of zelfs volledig zullen transformeren.

Digital technologies - key enablers for Innovation Management

Volgens de auteurs zijn er negen technologieen – verdeeld over drie groepen – die innovatiemanagement een impuls kunnen geven. In de eerste groep vallen de technologieën die de kennis verhogen, bijvoorbeeld over de klantbehoeften. In de tweede groep vallen de technologieën die een betere en snellere prognose bieden, bijvoorbeeld met het oog op de productprestaties. Ten slotte zijn er digitale oplossingen die de samenwerking, communicatie en het leerproces verbeteren en versnellen.

De onderzoekers onderscheiden de volgende technologieén: ‘big data/advanced analytics’; ‘Internet of Things(IoT)’; ‘additive manufacturing’; ‘virtual modeling/simulation’; ‘cognitive, self-learning systems/bots’; ‘augmented reality’; ‘collective intelligence/crowd sourcing’; ‘virtual workplace/workplace 4.0’; en ‘eLearning’.

De voordelen van digital voor innovatie

Volgens de auteurs zal de overgang naar digitale innovatie op deze gebieden veel voordelen opleveren. Het aandeel van sales van nieuwe producten als gevolg van digitale technologie zou volgens schattingen van Arthur D. Little rond de 211% kunnen liggen. Het succespercentage van innovatie zal naar verwachting ook met ongeveer 194% toenemen, terwijl de snelheid van een dergelijk proces met 177% zou kunnen verbeteren. Leiders kunnen profiteren van een 1,7x toename in hun innovatieprestaties, oplopend tot 2,4x voor diegenen die in staat zijn om hun activiteiten digitaal te optimaliseren, blijkt uit het onderzoek.

Overcoming roadblocks for digital innovation

Schaarste in talent

De auteurs voegen toe dat het vanzelfsprekend is dat het introduceren van deze technologieën niet eenvoudig zal zijn. Er zijn veel obstakels bij de uitrol van nieuwe technologie, waarbij respondenten een tekort aan digitale denkers aanmerken als de grootste uitdaging. 47% van de respondenten geeft aan dat deze sterk toenemende vraag naar (schaars) talent een impact zal hebben op hun bedrijf, terwijl nog eens 45% stelt dat er moeilijkheden zullen ontstaan door de kloof tussen de nu beschikbare en gewenste capaciteiten. 

Een andere uitdaging vormen legacysystemen, ofwel verouderde systemen binnen de organisatie, die vaak slecht geschikt zijn voor nieuwe digitale platforms. Daarnaast zijn veel professionals niet bekend met de nieuwe techologie en kan deze een te grote noviteit vormen. Tot slot kunnen ook de hoge kosten van het uitrollen van nieuwe technologieën een bepalende rol spelen bij het al dan niet succesvol implementeren ervan.

Michaël Kolk, partner en digital innovation lead bij Arthur D. Little, zegt over de belangrijkste conclusies: “Alle organisaties begrijpen dat digitale technologie innovatie zal transformeren en enorme voordelen zal opleveren. Ons rapport laat echter zien dat deze voordelen ongelijk verdeeld zullen zijn, waarbij veel organisaties moeite hebben om de barrières te overkomen die ze tegenhouden. Voor deze groep is de tijd gekomen om hun digitale reis te beginnen zodat ze zich met succes op de toekomst kunnen voorbereiden.”

Gerelateerd: Best practices om de kracht van innovatiemanagement te benutten.