Trends binnen de interne bedrijfsvoering van consultancybedrijven

04 maart 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een nieuw rapport heeft verschillende belangrijke trends in kaart gebracht die een impact hebben op de internal operations – oftewel de interne bedrijfsvoering – van consultancybedrijven. De snelle invoering van nieuwe technologie wordt gezien als essentieel om het hoofd te bieden aan alle verandering.

Het zakelijk landschap verandert snel en dit zorgt dat organisaties zich voor hun veranderopgaven wenden tot consultancybureaus. Maar net zoals in iedere andere branche, zijn ook in de consultancysector zelf organisaties niet ongevoelig voor verandering. Ook consultants hebben te maken met een reeks bedreigingen die zij moeten inperken om zich dusdanig te kunnen positioneren dat ze van de aanwezige kansen in de markt kunnen profiteren en succesvol kunnen blijven in de concurrerende markt.

Practice what you preach

Volgens een nieuw onderzoek van Deltek, een wereldwijde leverancier van software- en informatieoplossingen voor project-gebaseerde bedrijven, speelt technologie een belangrijke rol bij de professionalisering van serviceportfolio's, interne besluitvorming en efficiëntie. In het onderzoek, waarvoor wereldwijd 700 senior besluitvormers uit de zakelijke dienstverlening werden ondervraagd, komt naar voren dat de interne bedrijfsvoering van consultants sterk zouden kunnen profiteren van dezelfde baanbrekende digitale trends die consultancybureaus reeds bij hun klanten introduceren.

Een belangrijke trend die door de industrie waait, zo blijkt uit het onderzoek, zijn veranderende klantwensen. 52% van de bestuurders van de consultancybureaus geeft aan dat het effectief reageren op de wensen van klanten over vijf jaar de belangrijkste prioriteit zal zijn als het gaat om business development. Veranderingen die momenteel plaatsvinden, zijn onder meer de toenemende vraag naar een gepersonaliseerde en op maat gemaakte aanpak, het versterken van het vertrouwen, het leveren van meer toegevoegde waarde tegen dezelfde kosten, de toenemende vraag naar verschillende of nieuwe manieren van werken – zoals performance-based werken, risicodeling of meer agile-gedreven project management – en een grotere behoefte aan transparantie en informatiestromen.

Belangrijkste uitdagingen als gevolg van veranderende klantwensen

Volgens het onderzoek van Deltek zijn de eisen van klanten vandaag de dag complexer en tegen de achtergrond van toenemende concurrentie en kleinere marges is het winstgevend uitvoeren van projecten niet alleen moeilijker, maar ook belangrijker geworden. In het omgaan met deze toegenomen complexiteit, is het zaak dat consultants laten zien dat ze hun klanten en de status van hun projectportfolio’s begrijpen, en dat ze grip hebben op aspecten als verwachte kosten, planningen, risico's en vereiste resources. In dat kader ligt voor consultancybureaus de belangrijkste sleutel tot het dichten van de capaciteitenkloof in talent management.

In een ander Deltek-onderzoek komt naar voren dat 44% van de leidinggevenden en partners in consultancybedrijven van mening is dat de werving van nieuw talent een grote hindernis vormt. Ook in Nederland woedt er een ‘war on talent’ binnen de adviesbranche. Aan consultancybureaus de uitdagende opgave om de nieuwe generatie van talent, opgegroeid in het digitale tijdperk, aan zich te binden, zodat de bureaus beter in staat zijn te navigeren in het alsmaar meer digitale landschap.

Rapporten digitaliseren

Andere trends die in het rapport van Deltek worden aangemerkt als ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de interne bedrijfsvoering van adviesbureaus, zijn onder meer regelgeving, de behoefte aan meer samenwerking en het werken met partners in ecosystemen, en het meer agile worden in zowel primaire als secundaire processen.

Om zowel klanten beter te kunnen bedienen als ervoor te zorgen dat men intern over het juiste team beschikt, houden consultancybedrijven hun voortgang bij via allerlei rapporten. Deze monitoren aspecten als sales, project performance, serviceline performance, financiële winstgevendheid, de marge per consultant, chargeability van consultants, compliance en de voortgang van de strategische plannen. Aangezien consulting een business is waar nauwkeurige prognoses doorgaans niet langer dan vier tot zes maanden relevant blijven, is een dergelijke rapportage van essentieel belang voor het managen van de projectenpijplijn en de algehele business.

Het nadeel is echter dat dit een intensief proces is. In het onderzoek van Deltek geeft 59% van de zakelijke dienstverleners aan dat ze honderden uren aan het opstellen van rapporten besteden. Nog eens 52% merkt op dat hun managementrapportages voor belangrijke besluiten te laat komen. De bevindingen tonen aan dat een groot deel van de consultancybedrijven te veel tijd besteedt aan rapporten ter verbetering van de bedrijfsprestaties en -planning. Het besteden van zoveel uren aan het handmatig opstellen van deze rapporten is een verspilling van waardevolle middelen, stellen de experts. Hiermee wordt het belang van efficiënte en eenvoudige rapportageprocessen duidelijk onderstreept.

Kwaliteit van rapportages in de zakelijke dienstverlening

Slimme technologie

Het omarmen van slimme technologie kan een grote stap voorwaarts zijn om de genoemde trends voor te blijven. In het geval van klantbeheer kan technologie het monitoren van klanten ondersteunen via de sales funnel, vanaf het eerste contact tot aan de daadwerkelijke levering van diensten. Op deze manier helpen bureaus hun klanten, onder andere door hen gemakkelijk contact met de adviseurs te laten leggen indien de klant ergens in het proces bepaalde ondersteuning wenst. Bovendien wordt zo gezorgd dat de adviseurs beter geïnformeerd zijn en vooral naar de doelen toewerken die voor de klant het meest belangrijk zijn.

Op het gebied van talent kan dit ‘retooling-proces’ ondersteuning bieden aan strategisch talentmanagement, optimalisatie van staffing op en tussen projecten, en zorgen voor een over de hele linie beter resource managementproces. Vanuit een rapportageperspectief moeten consultancybedrijven zich volgens de experts echter dringend concentreren op het automatiseren van hun rapportage, om de productietijd te verkorten en een duidelijk en direct beeld van hun projectenpijplijn en hun mensen te krijgen. De sleutel ligt volgens onderzoekers in het aanleveren van een compleet beeld en heldere prognoses, op basis waarvan consultancybestuurders geïnformeerde en realtime-besluiten kunnen nemen.

Voor meer informatie, download het rapport: 'Insight to Action: The Future of the Professional Services Industry’.