ONVZ zet stappen om in control te komen en blijven

23 januari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Zorgverzekeraar ONVZ had al een goed beeld van de kwaliteit van haar data. Maar hoe kon deze waarde aantoonbaar worden gemaakt? Johan Poot, Manager Finance & Control, ging samen met de specialisten van ITDS aan de slag met de Solvency II-richtlijnen.

“Control is de laatste jaren veel belangrijker geworden. In de business, maar ook wat betreft de datakwaliteit voor Solvency II-rapportages. Omdat we een compacte organisatie zijn, hebben we goed zicht op de kwaliteit van onze data. We hebben één systeem, dus weten waar welke data vandaan komt. Wel hadden we in de gaten dat we stappen moesten maken wat betreft governance en aantoonbaarheid. Prima, het is prettig om te laten zien dat je in control bent. De wetgeving is daarbij een zetje in de rug.”

Meer diepgang

“We zijn eerst zelf aan de slag gegaan vanuit de Solvency II-richtlijnen. Eind 2017 realiseerden we ons dat we op eigen houtje niet genoeg diepgang bereikten. We kenden ITDS van een aantal risicomanagement-projecten. Ze leken ons de juiste partij om die diepgang mee te realiseren en verwerken in een beleidsdocument dat aan alle normen voldoet. Als eerste vroegen we ITDS om een Quickscan te doen. Een bijzonder nuttige exercitie. We kregen goed beeld van de huidige situatie en hadden scherp wat we nog moesten doen om te voldoen aan alle richtlijnen. Dat was toch meer dan ik dacht. Waar begin je dan? Het was fijn dat ITDS daar een rol in kon spelen.”

ONVZ zet stappen om in control te komen en blijven

Sessies met data-eigenaren

“Samen met de data-eigenaren in de organisatie hebben we een aantal sessies georganiseerd om het bewustzijn van de impact van datakwaliteit te versterken. Daarnaast hebben we samen vanuit een procesflow een dataflow opgesteld en een risk assessment gedaan op die data. Als er nu een incident is, wordt het meteen gemeld en schatten we samen de impact in. En als er een kwartaalrapportage aankomt, vraag ik aan de data-eigenaren of ze akkoord zijn met de kwaliteit van de data die we gebruiken voor de rapportage.” 

“Om eerlijk te zijn, heb ik best even gedacht: wordt de klant nou beter van zo’n document en het werk dat we erin stoppen? Dit traject richt zich op de kwaliteit van data voor Solvency II-rapportages. Het is daarmee iets minder klantgericht, maar wel belangrijk voor ons en de toezichthouder. Gaandeweg werd dat ook voor collega’s duidelijker. Het nieuwe beleidsstuk is goed leesbaar, modern en geeft ons houvast om in control te blijven.”

Goed uitleggen waarom

“ITDS is net als wij praktisch ingesteld, dus daar klikte het meteen. Luca Geurds van ITDS kon goed meedenken over wat we vanuit wetgeving nodig hebben en wat niet. Het is fijn om met iemand te kunnen sparren die deze specifieke wetgeving goed kent. We zijn geen enorme corporate, bepaalde voorwaarden vullen wij daarom net iets anders in. Je moet dan wel goed kunnen uitleggen waarom. En dat kunnen we. We hebben inmiddels zoveel kennis in huis dat we zelf de juiste vragen kunnen stellen. Daardoor zijn we nog beter in staat om de verbeteringen op onze manier door te voeren. Niet met een big bang, maar gecontroleerd, stap voor stap, met alle stakeholders in de organisatie.”