Gebruik van inkoopapplicaties en -software neemt toe

14 november 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het gebruik van applicaties in het inkoopdomein neemt langzaam maar zeker toe, met name het gebruik van software voor spendanalyses en leveranciersmanagement. Dat blijkt uit onderzoek van inkoopspecialist Qando. 

Volgens de survey, door inkoopadviesbureau Qando uitgezet onder professionals actief op het gebied van inkoop, is het gebruik van software voor leveranciersmanagement de afgelopen jaren het meest toegenomen (+18%). Software voor leveranciersmanagement wordt het meeste toegepast voor rapportages over leveranciersprestaties (54%). Hierbij valt op dat het leveranciersportaal slechts door weinig respondenten wordt gebruikt (of niet beschikbaar is) voor het managen van gezamenlijke verbeterprogramma’s. Ook wordt relatief weinig gebruikgemaakt van KPI-bibliotheken en scorecard templates.

Gebruik analysesoftware stijgt fors

Ook het gebruik van software voor analyse (+16%) is fors opgelopen, blijkt uit het onderzoek. Bij software voor ‘spendanalyses’ valt op dat met name standaardrapporten (78%) en ‘spenddashboards’ gebruikt worden (65%). Opvallend is dat automatische classificatie en functionaliteiten voor het identificeren van besparingsmogelijkheden maar sporadisch worden benut. 

Uit de bevindingen komt verder naar voren dat het gebruik van applicaties voor e-sourcing licht is gegroeid. Bij e-sourcing zijn de meest gebruikte functionaliteiten ingebouwde RfX-templates (79%) en het leveranciersportaal voor het indienen van offertes (68%). Ook het gebruik van software voor contractmanagement, dat vooral wordt ingezet voor het bijhouden van einddatums van contracten (92%) en het opzoeken van contracten, laat een lichte groei zien.

Gebruik van inkoopapplicaties en -software neemt toe

De onderzoekers wijzen op verschillende voordelen die het gebruik van inkoopsoftware oplevert. Zo kunnen verschillende processen gestroomlijnd of geoptimaliseerd worden, en kan de software tevens bijdragen aan een hogere volwassenheid in onder meer e-sourcing, contractmanagement en P2P-inkoopprocessen. Verder kan inkoopsoftware betere inzichten opleveren doordat betere rapportages tot de mogelijkheden behoren.

Een ander punt is dat organisaties door het inzetten van inkoopsoftware eerder geneigd zijn om gebruik te maken van het total cost of ownership (TCO)-principe. Hoewel niet-gebruikers van inkoopsoftware aangeven het TCO-principe in 12% tot 40% van de gevallen toe te passen, blijkt dat gebruikers van geavanceerde inkoopsystemen de TCO-aanpak tussen 48% en 60% van de gevallen hanteren. “Er is daarmee sprake van een meer frequente toepassing van het TCO-principe bij het gebruik van inkoopsoftware. Dit is met name zichtbaar voor het gebruik van spendanalyse, leveranciersmanagement en P2P. Gemiddeld wordt 61% tot 73% van de contracten uitgenut door gebruikers van een of meerdere modules tegenover 53% tot 61% uitnutting van niet-gebruikers”, vertelt Achraf Talhaoui, Managing Partner bij Qando en een van de onderzoekers.

Vooruitkijkend, geven de deelnemers aan dit onderzoek aan in 2018 en 2019 (verder) aan de slag te gaan met big data (44%), robotic process automation (RPA, 25%) en blockchain (22%). En tegen de achtergrond van opkomende, nieuwe technologieën, zal het speelveld volgens de onderzoekers de komende jaren blijven veranderen. Talhaoui: “Binnen nu en vijf jaar zullen we waarschijnlijk zien dat ook voor inkoopsoftware virtuele assistenten, chatbots, spraakcommando’s en stemherkenning hun intrede doen. Met name in het ‘aanvraag-tot-bestellen’-proces, voor medewerkers die niet dagelijks met inkoopsoftware werken, zal de gebruiksvriendelijkheid van inkoopsoftware verbeteren.” 

Uit een eerder gepubliceerde whitepaper van Qando kwam naar voren dat blockchain binnen het inkoopdomein een trend zal zijn om rekening mee te houden.