Zeven succesfactoren voor de implementatie van robotic process automation

01 oktober 2018 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Robotic Process Automation (RPA) wordt vandaag de dag gezien als een digitale disruptor voor de bedrijfsvoering van organisaties. In hun continue drang om beter te presteren dan hun concurrenten, zoeken organisaties naar manieren om hun processen te stroomlijnen, hun kosten te verlagen en hun focus te richten op waardetoevoegende activiteiten. RPA is een veelbelovende oplossing voor deze uitdagingen, en het is dan ook niet verrassend dat grote en middelgrote organisaties in uiteenlopende sectoren druk bezig zijn met het verkennen en implementeren van RPA.

Zoals bij elke nieuwe vernieuwing die wordt geïntroduceerd is het omarmen en toepassen van Robotic Process Automation een complexe taak, waarbij het benutten van de voordelen ervan nog een veel grotere uitdaging vormt. Tal van onderzoeken naar bedrijven die er al vroeg bij waren met de inzet van RPA, laten zien dat het omarmen van RPA zonder een goed doordachte aanpak tot kostbare fouten kan leiden. Als RPA-implementatieprojecten niet goed worden gemanaged, zullen ze ofwel mislukken en ongewenste resultaten opleveren, of meer kosten dan vooraf ingecalculeerd.

Zeven succesfactoren voor de implementatie van robotic process automation

Esen Orhan en Marc Geleijn, respectievelijk Director en Associate Director bij Protiviti, zijn als sinds de opkomst van de technologie betrokken bij RPA-implementaties. Voortbouwend op hun opgedane inzichten, en op basis van Protiviti’s wereldwijde trackrecord en kennis in het veld, hebben de twee adviseurs een lijst van succesfactoren opgesteld, die volgens hen essentieel zijn voor een succesvolle RPA implementatie.

Lees meer over de zeven succesfactoren in het artikel ‘7 success factors for Robotic Process Automation implementation’ op Consultancy.eu.

Gerelateerd: Robot en vergrijzing dodelijke combinatie voor arbeidsmarkt.