Zesde zakelijke adviseur van Nederland, Flynth, krimpt vijf jaar op rij

04 september 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De fusie tussen Gibo en Flynth, waaruit in 2011 het huidige Flynth is ontstaan, is tot dusver nog niet echt een gelukkig huwelijk gebleken. Het zesde grootste accountantskantoor van Nederland heeft sinds het samengaan zijn omzet met bijna een vijfde zien dalen. Zelfs in het positieve economische klimaat van de laatste twee jaar heeft het accountants- en adviesbureau geen groei weten te realiseren. In reactie op de cijfers geeft het bestuur van Flynth aan dat het kantoor een “periode van investeren” heeft afgerond en nu op koers ligt voor een glansrijke toekomst. 

Toen Gibo en Flynth besloten samen verder te gaan, wisten de twee accountants- en adviesdiensten voor het mkb en de agrarische sector met zo’n 35.000 klanten, 2.300 medewerkers en 80 vestigingen een gecombineerde omzet van €180 te realiseren. Zes jaar later komt deze omzet een stuk lager uit, op €128 miljoen. Wat is er misgegaan? Ten tijde van de fusie werd juist benadrukt hoe goed de twee organisaties op elkaar aansloten. Zo werd er gesproken van een gelijksoortige cultuur en strategie, de gedeelde focus op het mkb en de agrarische sector, een vergelijkbaar dienstenpakket en softwaregebruik en een gematigd tarievenbeleid. Op het eerste oog waren er dus genoeg redenen om te verwachten dat de twee bedrijven een sterke combinatie zouden vormen.

Inmiddels kan worden vastgesteld dat de timing van de fusie tussen de twee kantoren gelukkiger had kunnen uitpakken. Terwijl Gibo en Flynth net begonnen aan hun krachtenbundeling, begonnen de gevolgen van de economische crisis goed zichtbaar te worden in het mkb, waar veel van de klanten van de bureaus toe behoren. Daarbovenop verliep het integratieproces op zijn zachts gezegd stroef, waardoor het jaren duurde voordat de bedrijven werden samengesmolten tot één organisatie. Zo werd pas in 2016 – vijf jaar na het begin van de fusie – de integratie van de ICT-systemen van de twee voorgangers van het huidige Flynth afgerond.

Omzetdalingen

Opgeteld leidden deze factoren ertoe dat Flynth de omzet flink zag dalen. In 2012 kwam deze uit op €157 miljoen en een jaar later daalde hij verder naar €148 miljoen. In diezelfde jaren dook het kantoor bovendien in de rode cijfers: in 2012 werd €7 miljoen verlies gemaakt en het jaar daarop was het verlies met €13 miljoen zelfs bijna twee keer zo hoog. De slecht uitgevoerde fusie en daaraan gerelateerde negatieve financiële resultaten leidden ertoe dat het toenmalige bestuur moest opstappen. Daarnaast plaatste huisbankier Rabobank Flynth onder bijzonder beheer.

Omzetontwikkeling van zakelijke dienstverlener Flynth

In 2014 trad een nieuw bestuur aan, bestaande uit Theo de Vries en Ronald Houtveen. Onder hun leiding werd een flinke reorganisatie ingezet. Hierbij werd financieel en organisatorisch orde op zaken gesteld, onder meer door flink te snijden in het personeelsbestand en de huisvesting. Terwijl de omzet in 2014 wederom flink lager uitkwam – op €139 miljoen – wist Flynth het verlies dat jaar ook flink te beperken, tot €1 miljoen. En hoewel er in 2015 wederom minder geld binnenkwam – €132 miljoen – werd er dat jaar wel weer een bescheiden winst van bijna €1 miljoen genoteerd. 

De omzetdaling van €7 miljoen werd door Houtveen destijds deels toegeschreven aan de bezuinigingen: door de verkoop van een kantoor zou er €2 miljoen minder zijn binnengekomen, en de overige €5 miljoen zou deels een gevolg zijn van het vertrek van zo’n 200 medewerkers. Daarbovenop zorgde de steeds verdergaande automatisering van administratief werk ervoor dat de gemiddelde omzet per klant daalde. Bestuursvoorzitter De Vries – die deze functie op interim-basis vervulde en inmiddels is opgevolgd door Bas Hidding – voorspelde toentertijd in het FD dat Flynth de omzetdalingen hiermee wel zo’n beetje achter zich had gelaten: “In de begroting voor 2016 gaan wij ervan uit dat de omzet dit jaar stabiel blijft op € 131 miljoen. Uit de cijfers tot en met mei blijkt dat we zelfs boven dat begrotingsdoel zitten.” Hierbij wees hij op de aantrekkende markt en een groeiend aantal klanten. 

Desondanks kromp de omzet in 2016 toch nog iets harder dan hij had voorspeld. Met een daling van €3 miljoen kwam die uit op €29 miljoen. Het boekjaar 2016 werd destijds door de bestuurders nog wel aangemerkt als verbouwingsjaar, waarbij werd aangegeven dat er vanaf 2017 weer een ‘normaal’ resultaat behaald moest worden. De winst zou dan moeten uitkomen rond de €4 miljoen. Inmiddels kan echter worden vastgesteld dat dit resultaat bij lange na niet is behaald: de omzet kwam met €128 miljoen wederom iets lager uit en terwijl de winst wel steeg naar€1,4 miljoen, is dit maar net iets meer dan een derde van de voorspelde €4 miljoen.

Herstel zet in

Toch kan worden gesteld dat hiermee een aardig vervolg is gegeven aan het voorzichtige herstel dat tijdens de reorganisatie werd ingezet. De omzetdaling van 1% is volgens de nieuwe bestuursvoorzitter Bas Hidding “in lijn met de planning”. Ondanks dat het bedrijfsresultaat nog altijd een stuk lager uitkomt dan in de voorspelling uit 2016, is er toch sprake van een winststijging van 75%. Bovendien nam de solvabiliteit toe van 18,8% naar 21,3%, “een solide financiële basis voor verdere groei in de toekomst”. 

De 10 grootste accountantskantoren van Nederland

Evenals andere accountancykantoren, heeft Flynth te maken met margedruk op de traditionele accountancydiensten. Dit wordt deels opgevangen door de andere geboden diensten: “Er bestaat al langere tijd een tendens naar lagere omzetten en rendementen bij de basisdienstverlening voor kleinere klanten. Gelijktijdig worden toenemende resultaten geboekt bij advisering en de complexere vormen van accountancydienstverlening.” 

Nieuwe strategie

Om een extra stimulans te geven aan het ingezette herstel, heeft Flynth dit voorjaar met een reeks regionale medewerkersbijeenkomsten en een intensieve interne communicatiecampagne de Strategie 2017-2020 gelanceerd: “Deze bundelt de zakelijke, vakinhoudelijke en maatschappelijke ambities en geeft richting aan de verwezenlijking hiervan.” De strategie is volgens Flynth gebaseerd op een fundament dat bestaat uit drie kernwaarden: kwaliteitsmarktleiderschap, werkmakerschap en Flynth & Co. 

Met kwaliteitsmarktleiderschap wordt gerefereerd aan de wens om binnen de accountancy en advisering de “hoogst mogelijke kwaliteitsnormen” te volgen: “Niet alleen sec vakinhoudelijk zoals vastgelegd in beroepsregels, maar ook in de zin van actieve en latente klantbehoeften”, aldus het kantoor, dat toevoegt dat dit marktleiderschap nadrukkelijk niet is gedefinieerd in termen van marktaandeel en omzet. De tweede kernwaarde – de “in flexibel Nederlands geformuleerde term” werkmakerschap – staat voor de vraag richting de Flynth-medewerkers om zich zelfstandig, initiatiefrijk, proactief en collegiaal op te stellen: “Flynth wil een werkomgeving creëren waarin ieders persoonlijke kwaliteiten en ambities kunnen bloeien in evenwicht met de doelen en morele kaders van de organisatie.”

Flynth & Co – tot slot – gaat over de plek die het kantoor inneemt binnen de samenleving, die volgens Flynth een bijzonder dimensie heeft voor financieel dienstverleners: “Dat geldt in het bijzonder voor een uit de coöperatieve traditie voortgekomen organisatie als Flynth. Ook hier moet onze betrokkenheid verder gaan dan toezichthouders en regelgeving ons voorschrijven.” Door in te zetten op deze drie kernwaarden hoopt Flynth de komende jaren de weg naar boven verder te vervolgen.