Verwachtingsmanagement is cruciaal voor herstel van pensioenvertrouwen

05 juni 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederland heeft volgens de laatste editie van de Melbourne Mercer Global Pension Index het op één na beste pensioenstelsel ter wereld, na Denemarken. Toch is het publieke vertrouwen in het stelsel laag in vergelijking met dat van de andere vier landen uit de top vijf, concluderen de onderzoekers. 

Om het publieke vertrouwen terug te winnen, streven veel pensioenfondsen er zodoende naar om transparanter te zijn naar hun deelnemers om op deze manier het vertrouwen te herstellen. Maar heeft deze transparantie wel zin? Daarover gingen diverse pensioenexperts met elkaar in gesprek tijdens de eerste Global Pension Dialogue-bijeenkomst afgelopen woensdag in de stadsschouwburg te Amsterdam. 

Tijdens de sessie werd er geconcludeerd dat het weinig zin heeft om Nederlanders uit te leggen hoe het pensioenstelsel in elkaar steekt. “Daar is het systeem te complex voor”, aldus de aanwezige pensioenexperts uit de landen met de vijf beste pensioenstelsels ter wereld – Denemarken, Nederland, Australië, Noorwegen en Finland. 

Nederland heeft momenteel een totaal pensioenkapitaal van circa $1,7 biljoen. Hiermee neemt ons land de zesde plek wereldwijd in, maar in relatieve termen steekt ons land met kop en schouders boven de andere landen uit met een verhouding ten opzichte van het bruto binnenlands product van 194%. Ter vergelijking, de VS, het land met het grootste pensioenvermogen ter wereld, scoort 131%, meer dan het dubbele van Japan, de nummer drie op de lijst. 

De 20 beste pensioenstelsels/landen ter wereld

“Transparantie is niet de oplossing om het vertrouwen in het pensioenstelsel te herstellen”, was de consensus. “Verwachtingsmanagement is een veel effectievere oplossing. Mensen zouden zich meer bewust moeten worden van het feit dat zekerheid van hun pensioen een hoge prijs heeft. Dát is de uitdaging die we aan moeten gaan.”

Langer doorwerken en zzp’ers

De pensioenstelsels van de meeste landen zijn zo opgebouwd dat deelnemers aangemoedigd worden om langer door te blijven werken. Zo hanteert Noorwegen een flexibele gerechtigde pensioenleeftijd van 62 tot 75 jaar. Noren hebben daarbij de optie om deels met pensioen te gaan, zónder hierbij te moeten korten op het latere pensioen. Niet alle landen moedigen hun deelnemers echter even hard aan. In Australië en Denemarken worden inwoners naar draagkracht getoetst, dit bepaalt of ze deel mogen nemen aan het pensioen. Dit heeft vanzelfsprekend effect op lage inkomens. David Knox, senior partner bij Mercer en auteur van de Melbourne Mercer Global Pension Index, constateert: “In Australië zien we nu al dat dit ook de middeninkomens treft. We zien dat er gedragsverandering plaatsvindt; men raakt ontmoedigd en wil niet meer sparen voor later.”

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam tijdens de sessie is de pensioendeelname voor zelfstandigen. Nederland loopt hierin duidelijk achter. De andere landen uit de top vijf hebben zzp’ers al volledig opgenomen in de wetgeving en het pensioenstelsel of hebben hier aparte regelingen voor. Het Finse pensioenstelsel is zo georganiseerd dat iedereen is opgenomen in hetzelfde stelsel, ongeacht waar je werkt of wat voor werk je doet. Zelfstandigen rapporteren zelf hoeveel ze denken te verdienen, de bijdrage aan het pensioen wordt hierop gebaseerd. Maar deze week lijken vakbonden en werkgevers het toch eens te zijn over het verplicht stellen van het pensioen voor zelfstandigen.

David Knox reageert hierop: “De voorgestelde afschaffing van de doorsneepremie biedt ruimte om zzp’ers in het pensioenstelsel in te passen. De verplichtstelling van pensioen voor zzp’ers ondervangt in ieder geval dat laagbetaalden geen pensioen zouden opbouwen en dat het pensioen onder prijsdruk kom te staan voor zelfstandigen.”

Verwachtingsmanagement is cruciaal

Aan het eind van de avond reflecteerde Knox: “Geen enkel pensioenstelsel is perfect, ook niet in de andere landen die in de top vijf staan: Ieder land heeft zijn eigen economische en demografische issues die allemaal druk uitoefenen op het pensioen. Nederland is hierin geen uitzondering; de vergrijzende populatie, de groeiende markt met zelfstandigen en flexwerkers én de ontwikkelingen op de huizenmarkt zijn allemaal factoren die het pensioenstelsel beïnvloeden. Zorgvuldig verwachtingsmanagement is hierbij dus erg belangrijk.”