KWINK groep trekt Fritzi Reijerman en Pablo Boorsma aan

01 mei 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KWINK groep heeft onlangs zijn team versterkt met twee nieuwe consultants: zowel Fritzi Reijerman als Pablo Boorsma vervullen sinds enkele weken de rol van Junior Adviseur. Beide nieuwe aanwinsten traden in dienst kort na het voltooien van hun universitaire studie. Ook zijn er recent twee nieuwe stagairs begonnen bij het adviesbureau.

Het in Den Haag gevestigde KWINK groep is een adviesbureau voor vraagstukken die betrekking hebben op het publieke domein. Met een team van ruim twintig adviseurs worden opdrachtgevers bediend uit uiteenlopende sectoren – zoals gezondheid, sport, energie, cultuur en onderwijs – en passeren verschillende thema’s de revue – zoals innovatie, duurzaamheid, veiligheid, subsidies, burgerparticipatie, toezicht en handhaving. Aan die projecten werken sinds enige tijd twee nieuwe junior adviseurs mee, Fritzi Reijerman en Pablo Boorsma. 

Fritzi Reijerman

Sinds februari 2018 mag Reijerman zichzelf KWINK’er noemen, een naam die medewerkers van het adviesbureau geregeld bezigen. Reijerman is opgeleid als jurist. In het najaar van 2017 behaalde ze een master in Privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar master onderzocht Reijerman of moedervennootschappen aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mensenrechtenschendingen van hun dochters in het buitenland. Daartoe baseerde ze zich zowel op Nederlandse als Amerikaanse literatuur.

De keuze voor het specifieke ontwerp kwam niet uit de lucht vallen: “De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven speelde op meerdere momenten tijdens mijn masterstudie een belangrijke rol.” Zo richtte ze in 2015 Idealis op, een fictieve verzekeraar die het twijfelachtige investeringsbeleid van verzekeraars aan de kaak wilde stellen. Reijerman studeerde rechten aan de Radboud Universiteit en voordat ze de overstap naar Amsterdam maakte, verliet ze Nijmegen om te studeren aan de Freie Universität Berlin.

Fritzi Reijerman en Pablo Boorsma - KWINK Groep

Reijerman zat echter niet enkel in de boeken de afgelopen jaren. Zo was ze stagiaire bij ProDemos, een voorlichtingscentrum op het gebied van burgerschap, rechtsstaat en democratie, gevestigd tegenover het Binnenhof in Den Haag. Ook was ze twaalf maanden actief voor het Model European Parliament (MEP), een ngo die de Europese jeugd een mening wil laten vormen over Europese kwesties. Daarnaast werkte ze tijdens haar studie als juridisch secretaresse bij verschillende advocatenkantoren. 

Terwijl de werkzaamheden van een consultant de nodige tijd in beslag nemen, werkt Reijerman momenteel ook als docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar ze studenten doceert over de Nederlandse democratische rechtstaat. Als onderdeel van het vak dat ze verzorgt, leert ze haar studenten zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. Ze haalt veel plezier uit haar werk als docent: “Mijn interesse in het recht, de cultuursector en het onderwijs komen in deze functie bij elkaar.” Bij KWINK groep wil Reijerman haar kennis over de praktijk van deze drie gebieden verder verdiepen. 

Pablo Boorsma Mendoza

Naast Reijerman startte ook Boorsma in februari bij het adviesbureau als Consultant, enige tijd nadat hij zijn tweede masterdiploma behaalde aan de Universiteit Utrecht. Boorsma studeerde in de zomer van 2017 af in de Internationale Betrekkingen op de verhoudingen tussen de Europese Unie en Cuba sinds 2008. Dat gebeurde met een prijswinnende scriptie op het gebied van EU-buitenlandbeleid. Kort daarvoor was hij een half jaar lang in Cuba, als stagiair bij de afdeling Economie en Handel van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Havana.

Tijdens zijn studie was Boorsma buiten het academische curriculum om erg bedrijvig. Zijn interesse in de adviesbranche werd gewekt door de tijd die hij als adviseur bij De Kleine Consultant doorbracht, een internationale non-profit consultancy gerund door studenten: “Dat draaide om strategisch advies zonder winstoogmerk, dat werd gegeven aan organisaties die zich dit anders niet zouden kunnen veroorloven. Wij deden dat met een groep studenten uit verschillende disciplines en werden daarbij ondersteund met coaching door hoofdpartner A.T. Kearney.” Bij KWINK groep hoopt Boorsma de komende tijd zijn ervaringen en kennis te kunnen inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Frederique Uyterlinde en Derek Jochemsen

Frederique Uyterlinde en Derek Jochemsen

Naast de twee junior adviseurs, verwelkomde het adviesbureau recentelijk ook Frederique Uyterlinde en Derek Jochemsen, de twee nieuwe halfjaarlijkse stagiairs. Uyterlinde schrijft in het kader van haar master European Governance bij het adviesbureau haar scriptie over de transitie naar hernieuwbare energie, en wist gelijk waarom ze dat daar moest gaan doen: “KWINK groep trok mij in de eerste plaats aan door de uiteenlopende en interessante opdrachten die ze uitvoeren. Bovendien vind ik het leuk dat KWINK groep een relatief klein bureau is, waardoor er veel individuele aandacht is en ruimte voor mijn persoonlijke interesses.” 

Ook Jochemsen – inmiddels bezig met zijn tweede master – schrijft bij het kantoor zijn scriptie. Hij heeft gekozen om zich te verdiepen in de invloed van overheidssturing op publiek-private samenwerkingen in zogenoemde Centres of Expertise in de energiesector. Hij is erg te spreken over de teamsamenstelling en de sfeer die heerst op de werkvloer van het adviesbureau: “Wat me aantrok aan KWINK groep is dat het een jonge, dynamische onderneming is die zich bezighoudt met een grote diversiteit aan maatschappelijke issues. KWINK groep heeft een jonge en frisse uitstraling en een hecht team van talentvolle mensen, wat een fijne werkomgeving schept.”