The Next Organization trekt David Olthof en Floor van de Vaart aan

28 maart 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

David Olthof en Floor van de Vaart zijn onlangs aan de slag gegaan bij The Next Organization. Olthof sloot zich recentelijk aan bij het adviesbureau als Trainee en verricht er zijn afstudeeronderzoek. Van de Vaart vervult sinds enige tijd de rol van Consultant bij het in Bussum gevestigde kantoor.

Met een internationale klantenkring is The Next Organization gespecialiseerd in het optimaliseren en innoveren van bedrijven. Zo biedt het Gooische adviesbureau opdrachtgevers onder andere ondersteuning op het gebied van groeistrategie, winstoptimalisatie en verbetering van de bedrijfsvoering. Daartoe beschikt het bureau over een groep van zo’n twintig medewerkers. David Olthof en Floor van de Vaart zijn sinds kort onderdeel van dat team. 

David Olthof

Sinds februari is Olthof werkzaam bij The Next Organization, waar hij de rol van Trainee vervult en zijn scriptie schrijft. Zijn afstudeeronderzoek gaat over klanttevredenheid in de automotive-sector. In het bijzonder analyseert Olthof de effecten van verschillende online en offline services op de Net Promoter Score (NPS) in de Nederlandse automotive-industrie. De NPS is een instrument dat kan worden gebruikt om klantloyaliteit te meten. Daarop voortbordurend onderzoekt Olthof of de waargenomen effectenverschillen per automerk en klanttype. Tevens bekijkt hij of er een verband bestaat tussen de NPS en bedrijfsprestaties. Met de uitkomst van zijn onderzoek kunnen dealers mogelijk hun services klantgerichter inzetten.

Het afstudeeronderzoek van Olthof is onderdeel van de master Marketing Management. Aan dat programma, dat wordt verzorgd door de Universiteit van Tilburg, begon hij in september 2017. In 2016 voltooide hij aan diezelfde universiteit het premasterprogramma Marketing Management. Daarnaast deed Olthof ervaring op als Consultant bij The International Marketing Expedition (TIME), een onderzoeksproject opgezet door de studievereniging van de Tilburg School of Economics and Management. Binnen dat project was hij onder andere betrokken bij een onderzoek voor verschillende bedrijven naar opkomende markten. Zo had hij een leidende rol tijdens de acquisitiefase en deed hij een maand onderzoek in Canada voor een Nederlandse multinational. Tevens was hij individueel verantwoordelijk voor de oplevering van het onderzoeksrapport.

David Olthof en Floor van de Vaart - The Next Organization

Voor zijn academische tijd was Olthof student Commerciële Economie aan de Hogeschool Utrecht. Met die opleiding startte hij in 2010 en in 2016 verkreeg hij zijn diploma. Hij studeerde indertijd af op Marketing Management. Tijdens zijn bachelor liep hij tien maanden stage bij GreenPower Nano, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de informatiestroming en communicatie binnen het bedrijf. Daarnaast hield hij zich bezig met het organiseren van trainingen en presentaties voor klanten. Zijn stageperiode ging hem niet slecht af, want nadien werd hij door hetzelfde bedrijf ingehuurd als Junior Accountmanager. Die rol vervulde hij opnieuw tien maanden. In het bijzonder bekommerde Olthof zich in die functie om de relaties tussen GreenPower Nano en zijn klanten.

In het afstudeeronderzoek dat Olthof verricht bij The Next Organization komen de kennis en vaardigheden die hij in de loop der jaren heeft opgedaan samen. Het adviesbureau heeft er dan ook alle vertrouwen in dat hij met het onderzoek een waardevolle bijdrage zal leveren binnen het team. “Tijdens zijn afstudeerperiode bij The Next Organization zal hij zich voornamelijk bezighouden met marketing-analytische en strategische vraagstukken, daar hij een passie heeft voor data, procesoptimalisering en strategievorming”, aldus het bureau. 

Floor van de Vaart

Sinds maart 2018 is Van de Vaart aan de slag gegaan bij het The Next Organization als Consultant. Waar Olthof zich momenteel in de afrondde fase van zijn studie begeeft, is Van de Vaart een stap verder. In 2017 studeerde ze reeds af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd ze Master of Science. Dat deed ze door het programma Policy, Communication & Organisation af te ronden middels haar scriptie ‘The Impact of Institutional Logics on Knowledge Sharing in University-Business Collaborations’. Het onderzoek voor haar scriptie deed ze deels aan Thapar University in India, waar ze drie maanden verbleef. Voorafgaand aan haar master aan de Vrije Universiteit doorliep Van de Vaart aan diezelfde universiteit een premasterprogramma.

Daarvoor behaalde Van de Vaart haar bachelor Communicatie Management in België aan de Erasmushogeschool Brussel. Daar volgde ze vakken zoals Marketing, Communication Strategies, Social Media, Communication Management & Budget en Planning & Media. Haar scriptie omvatte een communicatieplan om een nieuwe mobiele applicatie op de markt te brengen. Gedurende haar bachelor studeerde Van de Vaart ook een jaar aan de ESIC Business & Marketing School in Madrid. Daar voltooide ze cursussen in Corporate Social Responsibility, Marketing en Business Administration.

Tijdens haar bachelor in België deed Van de Vaart ook werkervaring op door middel van enkele stages. Zo was ze voor een periode van vier maanden stagiaire bij Yes Sir! in Brussel, waar ze zich bezighield met de relaties met de marketingafdeling van Mercedes Benz. Daarnaast was ze tijdens haar stage verantwoordelijk voor statistisch-, operationeel- en marktonderzoek voor Kleenex en Nestlé. Haar tweede stageperiode doorliep Van de Vaart in Spanje: in Madrid werkte ze voor vijf maanden bij het online marketingbureau Clever PPC. Daar focuste ze zich op de creatie en vertaling van internationale online campagnes voor netwerken zoals Google, LinkedIn en Facebook.

Gelet op haar curriculum lijkt Van de Vaart een duidelijke voorliefde voor het buitenland te hebben. Een internationaal opererend adviesbureau zoals The Next Organization omarmt de levensloop van Van de Vaart dan ook: “Door haar internationale ervaringen weet zij zich goed in diverse situaties in te leven, problemen analytisch te benaderen en creatieve oplossingen te bedenken.”

De komst van Olthof en Van de Vaart volgt op die van Gaby Baas en Wendy Heesbeen, die in het afgelopen najaar beiden als Consultant aan de slag gingen bij The Next Organization.