WagenaarHoes adviseur Erik Koopman wint Ulbo de Sitter-scriptieprijs

02 maart 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Erik Koopman, organisatieadviseur bij WagenaarHoes, heeft de Ulbo de Sitter-scriptieprijs in de wacht gesleept. Koopmans scriptie, die hij zo'n anderhalf jaar geleden vanuit het adviesbureau voltooide, wordt vooral geprezen om de goed gestructureerde manier waarop de praktijk en theorie elkaar hebben versterkt in zijn oordeel over het functioneren van wijkteams in gemeente Almelo.

De Ulbo de Sitter-award is een jaarlijkse Vlaams-Nederlandse prijs voor een afstudeerscriptie die een belangwekkende bijdrage levert aan een vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor urgente, hedendaagse organisatievraagstukken. Het gaat daarbij om radicale en duurzame oplossingen, die organisaties een antwoord bieden op de veranderende eisen vanuit de sociaal-economische omgeving. Oplossingen waarin zowel een integrale benadering als aandacht voor de kwaliteit van arbeid sleutelrollen vervullen. De prijs is ter inspiratie vernoemd naar Ulbo de Sitter, een voormalig Nederlands socioloog en hoogleraar bedrijfskunde aan de Universiteit van Nijmegen, die wordt gezien als de grondlegger van de moderne sociotechniek in Nederland.

De prijs wordt elk jaar vergeven door het Noord Brabantse Ulbo de Sitter kennisinstituut, dat zich ten doel stelt vernieuwende en duurzame organisatieoplossingen te bieden, waarbij wordt uitgegaan van radicaal anders organiseren. In het instituut werken leden samen aan het vergroten van productiviteit en betrokkenheid van kenniswerkers. Autonomie, complexiteitsreductie en menselijke maat zijn daarbij belangrijke pijlers. Hierbij bouwt het kenniscentrum voort op de wetenschappelijke inzichten over innovatieve arbeidsorganisaties die de afgelopen zestig jaar zijn ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk zijn getoetst. Het instituut stelt zich ten doel om de moderne sociotechniek te verdiepen, te vernieuwen en blijvend te toetsen aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

WagenaarHoes adviseur Erik Koopman wint Ulbo de Sitter-scriptieprijs

Scriptieprijs 

Vorige maand heeft het kennisinstituut de prijs uitgereikt aan een professional die sinds enkele jaren werkzaam is in de adviesbranche. Het gaat om Erik Koopman, die afgelopen maand de award in ontvangst mocht nemen voor zijn afstudeerscriptie over het functioneren van wijkteams. De scriptie maakte onderdeel uit van zijn afstudeerstage bij organisatieadviesbureau WagenaarHoes, in het kader van zijn in 2016 afgeronde Masteropleiding in Organizational Design & Development aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De jury spreekt van een “relevant onderzoek met een verneuwende toepassing van de theorie”.

Na het afronden van zijn scriptie ging Koopman eind 2015 als adviseur aan de slag bij WagenaarHoes, een adviesbureau dat bedrijven en overheden ondersteunt bij complexe organisatieveranderingen en vraagstukken op het gebied van strategievorming en leiderschaps- en organisatieontwikkeling.
Koopman kan bogen op brede kennis van organisatieprocessen en vraagstukken in het (semi-)publieke domein, governancevraagstukken en verandertrajecten.

Zijn afstudeeronderzoek, gecentreerd rondom risicomanagement in de jeugdhulp, richtte zich op het diagnosticeren van de structuur van de sociale wijkteams in de gemeente Almelo. Meer specifiek werd de vraag beantwoord in hoeverre de teams in staat zijn om zaken integraal te behandelen, adequate oplossingen te vinden en allerlei soorten problemen zelf op te lossen. Daartoe heeft hij meerdere stakeholders binnen en buiten Almelo geïnterviewd en werd een documentenstudie doorgevoerd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat Almelo het goed doet op sommige gebieden, maar dat op andere gebieden verbeteringen mogelijk zijn. Niet alleen een structurele, maar ook een gedragsmatige verandering is hiervoor nodig, zo blijkt uit het onderzoek. Weliswaar een lastige uitdaging, maar een die – gezien het feit dat de meeste stakeholders de bereidheid tonen het proces te willen optimaliseren – zeker niet onmogelijk is, concludeerde Koopman.

Nu, drie jaar later, krijgt Koopman door het winnen van de Ulbo Sitter scriptieprijs vanuit het kennisinstituut erkenning voor zijn onderzoek, waarover de jury zegt: “In de scriptie is op een gedetailleerde maar toch inzichtelijke en goed gestructureerde manier de praktijk en theorie naast elkaar gezet om tot een duidelijk oordeel te komen.” De award bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van €500 en gratis een jaar lidmaatschap van het instituut. Daarnaast wordt Koopman een platform geboden voor een ruimere bekendheid van zijn werk.