European Space Agency kiest consortium voor cloud-platform

23 februari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

De European Space Agency (ESA) heeft een consortium van consultancy- en techbedrijven ingeschakeld om hen te helpen bij de ontwikkeling van een nieuw cloud-platform voor het aanbieden van gecombineerde aardobservatiedata.

Anno 2018 zijn er steeds meer aardobservatiedata beschikbaar. Deze data, afkomstig van satellieten, spelen een belangrijke rol in de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar de wereld vandaag de dag mee kampt. Te denken valt aan klimaatverandering, de alsmaar schaarsere grondstoffen en andere milieu-gerelateerde kwesties. Ook voor organisaties die gebruikmaken van geografische informatiediensten of commerciële bedrijven, die op basis van deze data nieuwe business willen creëren of hun huidige diensten willen uitbreiden, biedt de toenemende hoeveelheid aan aardobservatiedata kansen.

De European Space Agency (ESA), de Europese tegenhanger van ruimtevaartorganisatie NASA, werkt al jaren aan dergelijke data en diensten. In 2014 werd Sentinel-1 gelanceerd, de eerste satelliet uit het Copernicus-programma, ‘s werelds grootste aardobservatieproject. Het Copernicus-programma (het vroegere GMES – Global Monitoring for Environment and Security), dat van start ging in 2001, is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de ESA. Doelstelling van het programma is de activiteiten in Europese aardobservatie te stroomlijnen, de besluitvorming van publieke en particuliere instanties in Europa bij te staan en het ondersteunen van onderzoek.

Volgens de European Association of Remote Sensing Companies (EARSC), een organisatie die professionals in de sector met elkaar verbindt, groeit de markt voor diensten op basis van aardobservatiedata in de komende jaren naar verwachting met 10% tot 15%, als gevolg van het snelgroeiende aanbod van innovatieve diensten in tal van sectoren.

Consortium gaat innovatieve services ontwikkelenVoor de ontwikkeling en het beheer van Data & Information Access Services (DIAS), het cloud platform dat real-time geodata van Copernicus zal combineren met gegevens uit verschillende andere bronnen, heeft de ESA een consortium van negen partijen aangewezen. Het consortium staat onder leiding van ICT-dienstverlener Atos en bestaat verder uit: DLR, e-Geos, EOX, GAF, Sinergise, Spacemetric, Thales Alenia Space en T-Systems. De informatie die vanuit het platform wordt ontsloten, wordt vervolgens omgezet naar informatieproducten voor bedrijven die actief zijn in uiteenlopende sectoren, zoals de maakindustrie, verzekeraars, nutsbedrijven, land- en bosbouw, stedenbouw en hulpdiensten. 

“De gecombineerde technologie en expertise van Atos en haar partners voegt snelheid, flexibiliteit en kracht aan het platform toe, dat in staat is grote datavolumes in verschillende formats te verwerken. Het Atos Codex-aanbod van dataservices voorziet het DIAS-platform van analytische en cognitieve tools om ruwe satellietdata te vertalen in waardevolle inzichten voor verschillende industrieën”, schrijft Atos in een persverklaring.

De ICT-dienstverlener geeft enkele toepassingen als voorbeeld: “Met de informatie die DIAS ontsluit, komt een schat aan gegevens vrij waarmee wetenschappers bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering beter kunnen analyseren en overheden stedelijke ontwikkeling efficiënt kunnen beheren. Ook stelt het de olie- en gasindustrie in staan om risico’s te evalueren en beheersen en kunnen landbouwers hun gewassen en oogst beter managen”. Maar ook nationale ruimteagentschappen, mkb-ondernemingen en startups kunnen op basis van de geleverde data innovatieve diensten ontwikkelen.

Cloud-platform

Atos wordt binnen het consortium verantwoordelijk voor de integratie, levering en het operationele beheer van het cloud-platform. Bovendien zal het samen met de overige partners verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het in de markt zetten van het cloudplatform, dat de data van de constellatie van Sentinel-satellieten van de EU en dataleveranciers beter toegankelijk zal gaan maken.

Atos, DLR, e-Geos, EOX, GAF, Sinergise, Spacemetric, Thales, Alenia Space en T-Systems

Volgens Atos biedt de ontwikkeling van het nieuwe cloudplatform en de dienstverlening, waarmee accurate en real time-informatie van satellieten wordt geïntegreerd, een aantal grote voordelen. Zo geven de aardobservatiedata allereerst een beter inzicht in het functioneren van de planeet. “Aardobservaties en het op afstand uitlezen van data worden steeds belangrijker om het functioneren van de planeet en haar ecosystemen te doorgronden”, stelt Atos. Verder kunnen er snellere voorspellingen worden gedaan en unieke inzichten worden gegenereerd, door het combineren en verwerken van grote en complexe datavolumes uit verschillende bronnen. Tot slot zal volgens de ICT-dienstverlener de besluitvorming verbeteren: “Organisaties kunnen data die afkomstig zijn van aardobservaties beter integreren in hun waardeketens en beschikken over informatie die eerder niet binnen hun bereik lag.” 

Stéphane Janichewski, Head Defence & Aerospace Market van Atos, zegt: “We hebben een aantal jaren geïnvesteerd in de totstandkoming van dit aanbod om wetenschappelijke instellingen, publieke organisaties en bedrijven te helpen de mogelijkheden te benutten van het combineren van grote volumes aardobservatiedata met informatiebronnen van andere partijen. Dit biedt enorm veel mogelijkheden om een aantal maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden, zoals het beschermen van bedreigde diersoorten, klimaatverandering en de toenemende schaarste van hulpbronnen.”