Zes tips voor HR-managers om werknemers te laten excelleren

31 januari 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Uit onderzoek van PwC onder Nederlandse CEO’s blijkt dat driekwart van de bestuurders zich zorgen maakt over de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Niet alleen kijken bestuurders met argusogen naar de groeiende ‘war for talent’, ook de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van talent staat in tijden van technologische veranderingen hoog op de agenda. Edwin Hansma, de oprichter van advies- en trainingsbureau Fynch en een expert in gedragsverandering binnen organisaties, geeft zes tips hoe werkgevers en (HR-)managers werknemers kunnen laten excelleren. 

Geef kwalitatieve richting

“Succesvolle organisaties hebben niet alleen een kwantitatieve richting (zoals KPI’s), maar ook een kwalitatieve richting. Dat onderscheidt je in contact met potentiële opdrachtgevers, maar ook in je recruitment: het laat immers zien ‘wie de organisatie is’ en waarom deze aantrekkelijk is. Veel bedrijven slagen daar niet in, omdat ze hun kerngedachte en kernwaarden niet naar de werkvloer vertalen. Professionals weten daardoor niet wat er precies van hun verwacht wordt en leidinggevenden weten niet waar ze op moeten sturen en begeleiden.”

Betrek professionals bij het ontwikkelen van de richting

“Als de strategie alleen door het management wordt ontwikkeld, dan herkennen werknemers zich daar niet in en leggen ze die strategie al snel naast zich neer. Als je professionals laat meedenken over de richting van het bedrijf, dan raken ze betrokken en wordt de vraag ”whats in it for me?” beantwoord. Het voelt dan ook alsof het bedrijf meer ‘van hun is’, wat ze meer betrokken en ondernemend maakt.”

Zes tips voor HR-managers om werknemers te laten excelleren

Creëer een omgeving waar mensen leren veranderen

“We zijn van nature bang voor verandering, terwijl er de aankomende 50 jaar meer gaat veranderen dan er de afgelopen 5.000 jaar veranderd is. Professionals die wel durven te veranderen, zorgen dan ook voor succesvolle organisaties. Leer werknemers hoe ze moeten omgaan met verandering in hun werk en hoe ze hun percepties en gedrag kunnen veranderen. Werkgevers die een omgeving creëren waarin professionals leren hoe ze moeten leren, hebben de toekomst. Daarin ligt ook de oplossing voor burn-outs.”

De manager in 2018 faciliteert en coacht

“Werkgevers moeten in 2018 een meer coachende- en faciliterende- dan een managende rol aannemen. Resultaten zijn natuurlijk belangrijk, maar een werknemer moet eerlijk tegen zijn werkgever kunnen zeggen dat een baan niet (meer) bij hem past. Dat vraagt om meer contact dan het jaarlijkse evaluatiegesprek. Managers die de focus leggen op wat goed gaat halen ook meer uit hun professionals. Gebleken is dat professionals dan uit zichzelf reflecteren op wat er nog beter kan.”

Laat taken aansluiten op passie en talent

“Ga op zoek naar wat mensen drijft en neem daar de tijd voor. Stuur niet (alleen) op uren en output, maar focus ook op de dromen, ambities en skills van een werknemer. Als je als opdrachtgever in staat bent om iemand zijn passie en talent aan te laten sluiten op zijn werk, dan ontstaat er intrinsieke motivatie. Voorkom dan ook dat professionals taken blijven uitvoeren die passen bij hun talenten, maar waar ze geen energie meer van krijgen – dat gebrek aan passie breekt hen op termijn op.”

Succesvolle recruitment draait om identiteit

“Organisaties hebben meer succes als ze professionals met een passende attitude aannemen, dan als ze professionals aannemen die alle taken goed kunnen uitvoeren. Zoek dus eerst naar de identiteit van jouw bedrijf en vervolgens naar professionals die daarbij passen. Coolblue doet dat goed: ze krijgen niet voor niets 80.000 open sollicitaties per jaar. Als je selecteert op karakter en identiteit, is het nodig om te bedenken hoe jouw professionals zelf kunnen zoeken naar kennis en kunde in de organisatie.”

Gerelateerd: Werkgevers en managers moeten meer doen tegen burn-out.