Nederlandse bedrijfsleven optimistisch over economische vooruitzichten

30 januari 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Terwijl bestuurders in het Verenigd Koninkrijk steeds pessimistischer worden over de economische vooruitzichten, voornamelijk het gevolg van de naderende Brexit, zijn Nederlandse bedrijven in vergelijking behoorlijk positief. Negen van de tien Nederlandse bedrijfsbestuurders zijn optimistisch over wat de economie de komende twee jaar in petto heeft.

Voor de vijfde editie van de jaarlijkse enquête van Eden McCallum werden de meningen van bijna 200 Nederlandse (senior) bestuurders verzameld om vast te stellen hoe het – na een turbulent jaar in de wereldpolitiek – gesteld is met het sentiment. In het onderzoek komt naar voren dat 89% van de onderzochte bedrijven optimistisch is over de vooruitzichten voor de Nederlandse economie gedurende de komende twaalf tot vierentwintig maanden. Ter vergelijking: in de twee voorgaande edities van de enquête lag dit percentage nog op 80%. 

De bevindingen van het consultancybureau komen enkele maanden nadat statistieken door de Nederlandse overheid naar buiten werden gebracht, waarin naar voren kwam dat de Nederlandse economie in tien jaar niet zo goed heeft gepresteerd als het afgelopen jaar. In 2017 doorbrak het groeipercentage voor het eerst sinds 2007 – een jaar voordat de wereldwijde financiële crisis losbarstte – weer de grens van 3%. Voor 2018 wordt met 2,5% wederom gezonde groei verwacht, terwijl ook voor andere economische indicatoren, zoals werkloosheid en inflatie, positieve vooruitzichten gelden.

Economische vooruitzichten Nederland

Heleen Wachters, mede-hoofd van de Benelux-afdeling van Eden McCallum, stelt: “Het is wellicht niet zo verrassend dat het Nederlandse bedrijfsleven positief naar de toekomst kijkt. De Eurozone ziet er sterker uit, en terwijl Brexit een afleidende factor vormt die enige onzekerheid toevoegt, is de algehele kracht van de Europese economie van significanter belang.”

Ook wanneer ze werden gevraagd naar hun mening over de Eurozone en de wereldwijde economie, blijken Nederlandse executives positiever gestemd dan in voorgaande jaren. In 2015 stelde 50% optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor de Eurozone en 55% over die voor de wereldeconomie. In de huidige editie van het onderzoek zijn deze percentages gestegen naar respectievelijk 77% en 68%.

Marjon Wanders, tevens mede-hoofd van de Benelux-afdeling van Eden McCallum, ziet een verband tussen het opbloeiende Nederlandse positivisme en de bredere veranderingen die zich hebben voltrokken in de politieke arena: “Veel bestuurders zijn opgelucht dat de verkiezingen – die het afgelopen jaar plaatsvonden in Frankrijk, Duitsland en Nederland – niet hebben geleid tot de verpletterende overwinningen voor extreemrechtse (en anti-EU) politieke partijen die werden voorspeld in de peilingen gedurende de maanden volgend op de Brexit. Het feit dat deze partijen er niet in zijn geslaagd aan de macht te komen, heeft waarschijnlijk het vertrouwen ten aanzien van de stabiliteit en vooruitzichten van de Eurozone significant versterkt.”

Economische vooruitzichten van Nederland voor de Eurozone/wereldeconomie

De UK

Aan de andere kant van de Noordzee is het beeld echter heel anders. Veel Britse bedrijven blijven terughoudend wanneer hen wordt gevraagd zich uit te laten over de parlementsverkiezingen van 2017 – waarin de Britse regering haar parlementaire meerderheid zag verdampen in een voor haar vernederende gang naar de stembussen. Desondanks lijkt het een veilige aanname dat deze gebeurtenis heeft bijgedragen aan het afgenomen vertrouwen van het Britse bedrijfsleven dat de best mogelijke deal kan worden bereikt met de EU, nadat de Brexit werkelijkheid is geworden. Met een zwaar verzwakte onderhandelingspositie zou de UK te maken kunnen krijgen met handelstarieven die enorme gevolgen hebben voor ondernemingen.

Van de Britse bedrijven die deelnamen aan de enquête van Eden McCallum geeft 65% aan overwegend pessimistisch te zijn over de vooruitzichten voor de komende twee jaar, terwijl 17% zelfs zeer pessimistisch gestemd is. Deze cijfers staan in schril contrast met die van alle andere landen waar het onderzoek werd gehouden, zelfs met die van het op één na negatiefste land – Zwitserland – waar 9% van de ondernemers laat weten voor de komende twee jaar een overwegend pessimistisch beeld te hebben van de binnenlandse economie. Wanneer hen wordt gevraagd naar de Eurozone stijgt dit aandeel tot 17%, terwijl nog eens 3% dan zeer pessimistisch is.

Ook op dit punt is men nog negatiever in de UK, waar 24% van de bedrijven overwegend pessimistisch is over de vooruitzichten voor de Eurozone, en nog eens 2% zeer pessimistisch. Gekeken naar de wereldeconomie, ligt het sentiment in de UK en Zwitserland ondertussen veel meer op één lijn met dat in Nederland. Toch zijn het wederom de Britten die op dit punt de meeste twijfels uiten. Dena McCallum, medeoprichter van Eden McCallum en gevestigd in Londen, geeft toelichting: “Het is opvallend om te zien hoeveel positiever de vooruitzichten zijn onder Nederlandse bedrijven vergeleken met de behoorlijk intense somberheid die momenteel in de UK wordt waargenomen. Er is echt een tweedeling ontstaan binnen Europa.”

Economische impact van brexit op: EU, NL, eigen bedrijf

Brexit

Het vertrek van de UK uit de unie zal echter ook zijn impact hebben op het Nederlandse bedrijfsleven. Zo geeft 67% van de Nederlandse bestuurders aan dat de Brexit slecht zal zijn voor de Nederlandse economie, terwijl 75% denkt dat hij negatieve gevolgen zal hebben voor de EU als geheel. Daartegenover staat dat slechts 27% van de Nederlandse ondernemers denkt dat de Brexit hun eigen bedrijfsprestaties negatief zal beïnvloeden.

Vanwege het pessimistische beeld van de Brexit denkt inmiddels niet meer dan 21% dat een andere EU-lidstaat ervoor zal kiezen de Brexit te kopiëren – dit terwijl een jaar geleden nog 59% zo’n scenario voorzag. Ook het aandeel van de respondenten dat gelooft dat het waarschijnlijk is dat de Brexit binnen de komende vijf jaar zal zijn gerealiseerd is afgenomen: terwijl nog steeds een meerderheid van 53% gelooft dat het er wel van zal komen en nog eens 25% dit redelijk waarschijnlijk acht, is dit samen een daling ten opzichte van de respectievelijke 59% en 25% die er in 2016 zo over dachten. Ondertussen beschouwt 12% een vertrek binnen vijf jaar als vrij onwaarschijnlijk, een stijging van drie procentpunten in vergelijking met vorig jaar.Verwachte economische impact van president Trump op: VS, wereld, Nederland

President Trump

Wanneer het perspectief weer wordt verlegd naar de binnenlandse economie, blijkt dat een ruime helft van de respondenten (52%) gelooft dat de impact van de Amerikaanse president Donald Trump slecht dan wel heel slecht zal zijn voor de Nederlandse economie, een stijging ten opzichte van de 44% die dit een jaar geleden dacht. Deze trend weerspiegelt de voorspellingen ten aanzien van Trumps negatieve impact op zowel de wereldeconomie (78%) als de Amerikaanse economie (59%). Hiermee wordt gesuggereerd dat er in toenemende mate een geloof heerst dat het presidentschap van Trump weleens verregaande implicaties zou kunnen hebben op economisch gebied.

Aangaande de vrees voor een toekomstige wereldwijde economische crisis, is onder Nederlandse bedrijven gedurende de afgelopen drie jaar de bezorgdheid over de VS toegenomen, terwijl men zich wat dat betreft nu minder druk maakt over China. De zorgen over de VS zijn gegroeid van 9% in 2016 tot 40% in 2017, terwijl het aandeel van de respondenten dat het waarschijnlijkheid acht dat China de volgende crisis veroorzaakt in dezelfde periode daalde van 56% tot 29%. Ook het aandeel van 78% dat denkt dat Trump slecht is voor de economie betekent een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 65% er zo over dacht.

Gerelateerd: Nederlandse CEO's optimistisch over groei maar bezorgd om arbeidsmarkt.