Skilde opgericht, bureau voor vormgeven en organiseren van leren

26 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Het afgelopen najaar heeft Janet Riemersma een nieuw bureau opgericht, genaamd Skilde. Met Skilde helpt ze bedrijven bij het vormgeven en organiseren van leren. Hierbij maakt Riemersma onder meer gebruik van de uitgebreide ervaring die ze opdeed vanuit verschillende functies waarin ze verantwoordelijk was voor opleidingen binnen de financiële dienstverleningsbranche.

Bedrijven hebben in hun personeelsbeleid vandaag de dag te maken met verschillende uitdagingen. Er is een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen – waaronder op het gebied van technologie en klantverwachtingen – volgen elkaar almaar sneller op. Om dergelijke ontwikkelingen goed het hoofd te kunnen bieden, is het voor ondernemingen belangrijk om te zorgen dat hun personeel zich goed blijft ontwikkelen.

In de vele jaren die Riemersma al actief was op het gebied van ontwikkeling en opleiding – ze werkte onder meer bijna twaalf jaar als human resource development-adviseur voor MTH Accountants & Adviseurs – merkte ze echter dat veel organisaties maar weinig investeren in de toekomst van hun werknemers: “Ik zie dat ontwikkelen en opleiden van personeel vaak niet de aandacht krijgt die het verdient en dat ondernemers meestal niet zien welk potentieel ze hiermee laten liggen.” Dit vormde voor Riemersma aanleiding om zelf een bureau te beginnen dat zich richt op de ontwikkeling van talent.

Skilde opgericht, bureau voor vormgeven en organiseren van leren

Meer dan trainingen

Riemersma geeft aan dat het hierbij niet altijd om een (dure) cursus hoeft te gaan, zoals wel door velen lijkt te worden verondersteld: “Een misverstand dat vaak speelt is de gedachte dat een training de oplossing is voor elk (verander)vraagstuk en het altijd veel geld kost. Mijn persoonlijke missie is om ondernemers te laten zien dat opleiden en ontwikkelen van personeel zoveel meer is dan ze een training laten volgen.” Ze voegt toe dat er ook te veel wordt gekeken naar de kosten, terwijl er juist weinig oog is voor de opbrengst: “Ontwikkeling van personeel hoeft niet altijd veel (geld) te kosten. Ik ken gevallen waarin, door leren en werken te combineren, er zelfs direct meer omzet behaald werd. Ik vind het belangrijk dat leren een duurzaam resultaat geeft in de organisatie.”

Ook zijn er volgens Riemersma veel organisaties die op zich best aan de slag willen met het structureel opleiden en ontwikkelen van hun personeel, maar niet goed weten hoe ze dat het beste kunnen aanpakken: “Vooral voor bedrijven die geen (grote) HR-afdeling hebben, blijft dit vaak een ondergeschoven kindje.” Skilde gaat uit van het idee dat een slimme inrichting van leren in de organisatie een grote meerwaarde oplevert. “Dit vanuit mijn overtuiging dat iedereen talenten heeft die het waard zijn om te worden gezien en ontwikkeld en dat mensen zich van nature willen ontwikkelen”, aldus Riemersma.

Ze wijst er hierbij op dat de uitdaging erin zit om te zorgen dat bedrijf en personeel op elkaar blijven aansluiten: “Het is de kunst om de ontwikkeling van de persoon samen op te laten lopen met de ontwikkeling van de organisatie.” Om deze aansluiting te bewaken, biedt Skilde bedrijven ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hierbij helpt het volgens Riemersma dat Skilde zelf geen trainingen aanbiedt: “Daardoor kan ik met een open blik meekijken in de organisatie wat er nodig is. Skilde kijkt naar de doelen en dromen van de organisatie en geeft advies of en hoe learning & development daar een rol in kan spelen.”

Werkend leren

De dienstverlening vanuit het bureau kan bestaan uit het opzetten van opleidingsplannen, het geven van advies over hoe leren vorm kan krijgen en het ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Hierbij integreert Skilde zoveel mogelijk het leren in het werken. “Dit vanuit de overtuiging dat vooral effectief geleerd wordt door te doen. En is er wel een training nodig, dan helpt Skilde bij de inkoop en het ontwerp ervan”, legt Riemersma uit.

Janet Riemersma

Ze vervolgt: “Skilde ondersteunt bij de inkoop van trainingen en maakt in co-creatie een ontwerp van de training. Als de organisatie al naar tevredenheid samenwerkt met bepaalde partijen, sluit Skilde daarbij aan. Anders kan geput worden uit het netwerk van Skilde.” Indien gewenst, verzorgt het bureau ook de uitvoering van een gekozen leertraject, maar dit kan ook worden gedaan door de organisatie zelf. Verder is er binnen de aanpak van Skilde veel aandacht voor de inzet van performance-ondersteunende tools.

Ontwikkeling en motivatie

Riemersma geeft aan dat Skilde zich richt zich op klanten die een “next step willen zetten met hun organisatie maar zelf niet over een (grote) learning & development-afdeling beschikken om deze stap te begeleiden en ondersteunen”. Ook kan het bureau worden ingezet als uitbreiding op een bestaand learning & development team op projectbasis. Riemersma: “Skilde heeft veel ervaring in accountancy en kan kantoren helpen met bijvoorbeeld het maken van een PE-programma, maar ook bij het begeleiden tot een erkenning als onderwijsinstelling van de NBA en de audits die erbij horen.”

Tot slot wijst Riemersma in dit verband nogmaals op het belang dat werknemers hechten aan voldoende ontwikkelmogelijkheden: “Als werkgever wilt u uw medewerkers stimuleren en ondersteunen om zich te ontwikkelen. Dat draagt bij aan de groei van henzelf en uw onderneming. Investeren in de ontwikkeling van uw personeel levert u naast deskundig, bekwaam en duurzaam inzetbaar personeel ook gemotiveerde en tevreden medewerkers op.” Zeker tegen de achtergrond van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, lijken bedrijven het zich niet te kunnen permitteren hier geen aandacht aan te besteden. Riemersma: “En wat zijn nu betere ambassadeurs dan tevreden medewerkers en klanten?“