Gemeentesecretaris van Hollands Kroon aan de slag bij KokxDeVoogd

19 januari 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Arthur Cremers, voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Hollands Kroon, is begin deze maand in dienst getreden bij KokxDeVoogd. Binnen het adviesbureau voor het publieke domein vervult Cremers de rol van adviseur.

KokxDeVoogd is een organisatie die partijen uit de (semi-)publieke sector voorziet van advies. Het bureau tracht opdrachtgevers te ondersteunen bij het organiseren van samenwerkingen. De instelling bestaat sinds 2012 en haar adviseurs hebben bij elkaar meer dan honderd jaar ervaring bij gerenommeerde adviesbureaus. In de oplossingen waaraan KokxDeVoogd werkt, wordt veel aandacht geschonken aan inhoudelijke criteria als bestuurlijke adequaatheid, juridische deugdelijkheid, organisatorische functionaliteit, financiële zuiverheid en maatschappelijke (meer)waarde.

Per 1 januari 2018 maakt Arthur Cremers onderdeel uit van het team van KokxDeVoogd. In goed overleg verliet Cremers onlangs na ruim zes jaar de gemeente Hollandse Kroon, een Noord-Hollandse fusiegemeente uit 2012 die ontstond uit de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp. De reden voor zijn vertrek was gestoeld op intuïtie omdat zijn “hart vooral zou liggen bij innoveren en ontwikkelen”. Bij zijn aantreden bij KokxDeVoogd neemt Cremers ruim 20 jaar aan bestuurlijke ervaring mee.

Arthur Cremers

Dat Cremers een expert is op het gebied van bestuur in de publieke sector, bewijst hij onder andere met zijn boek over het onderwerp dat werd gepubliceerd in 2016, ‘Poleposition: zelf aan het stuur in Hollands Kroon’ – dat hij schreef met Anja van der Horst en Wim van Twuijver. Cremers was binnen de gemeente tussen 2011 en 2017 achtereenvolgens werkzaam als Directeur (2011-2016) en Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur (2016-2017). In het boek beschrijft hij het verhaal van de gemeentelijke organisatie van Hollands Kroon, die ambieert de meest vooruitstrevende en dus innovatieve gemeente van Nederland te worden.

Voordat Cremer in dienst trad bij de gemeente, werkte hij ook al voor diverse regionale overheidsdiensten. Zo was hij van 2008 tot 2011 als afdelingshoofd in dienst bij de gemeente Wassenaar, nadat hij zich tussen 2001 en 2008 als leidinggevende al had ingezet voor de provincie Noord-Holland. In 1995 begon hij zijn loopbaan als bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam. Verder is Cremers meervoudig doctorandus; hij bezit zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige graad in de Bestuurskunde.

Vereenvoudigen van organisaties

Vanuit KokxDeVoogd ondersteunt Cremers publieke organisaties bij strategiebepaling, samenwerking en organisatievraagstukken. Ten aanzien van dergelijke uitdagingen stelt het bureau uit Houten dat de dynamiek van de huidige tijd vraagt om het vereenvoudigen van organisaties. De nieuwe functie van Cremers lijkt op zijn lijf geschreven te zijn: “Ik help mensen en organisaties die willen veranderen, bij vraagstukken rondom strategie, organisatie en samenwerking”.

KokxDeVoogd meent verder dat samenwerking binnen, maar vooral tussen publieke organisaties steeds belangrijker aan het worden is. Het ontwerpen en bouwen van dit soort samenwerkingsarrangementen behoort tot de specialismen van het adviesbureau. Ook heeft Cremers veel ervaring met het optimaliseren van samenwerkingsarrangementen, onder meer vanuit zijn rol binnen de gemeente Hollands Kroon. Binnen de filosofie die Cremers er op dat vlak op nahoudt, en die naar voren komt in zijn boek, staan zelfsturing en het nieuwe werken centraal.

Middels technologie poogt hij beperkende regels te uit de weg te ruimen, wat de werkefficiëntie en autonomie van werknemers ten goede komt. Zo droeg hij bij aan het feit dat gemeentemedewerkers via een app hun werkschema’s geheel zelf kunnen indelen en elkaar van feedback kunnen voorzien. Dergelijke ervaring is in het licht van de corebusiness van KokxDeVoogd zeer welkom. Een voorspoedige samenwerking tussen Cremers en het adviesbureau lijkt dan ook aanstaande.