Strategic sourcing van IT-services in de digitale wereld

11 januari 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

De business verwacht tegenwoordig IT as a service af te kunnen nemen, maar waar dient de sourcingsmanager dan allemaal rekening mee te houden om daadwerkelijk te kunnen leveren? Welke rol speelt hij hierin en hoe steekt zo’n strategic sourcingsproces eigenlijk in elkaar? Gert-Jan van Dommelen, Business Development Executive voor Global Services bij IBM Benelux, geeft tekst en uitleg.

In de huidige digitale wereld wordt IT steeds vaker een commodity. Een steeds groter deel van de IT-diensten, met name de niet-onderscheidende, wordt gestandaardiseerd ingekocht. De innovatieve, bedrijfsonderscheidende applicaties komen steeds vaker in een standaard cloudomgeving beschikbaar, terwijl de bestaande bedrijfskritische applicaties meestal nog in een customized IT-omgeving draaien. Het succesvol managen van zo’n hybride cloudomgeving, waarbij applicaties in zowel de cloud als in de eigen IT-omgeving landen en data tussen deze twee werelden vrij kunnen stromen, is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de digitale transformatie van de organisatie.

Makelaar

Voor het managen van deze vaak ingewikkelde hybride omgeving maken organisaties gebruik van strategic sourcing, vaak met hulp van een of meerdere externe IT-partners. Sourcen is het proces van planning, inkoop en beheer van IT-diensten. Het richt zich op de optimale ondersteuning van bedrijfsprocessen. Er vindt een continue aanpassing en verbetering plaats om de toegevoegde waarde van IT voor de gehele organisatie te maximaliseren. De sourcer opereert als een makelaar van IT-diensten en wordt daarbij ondersteund door een ‘brokerageplatform’ voor planning, inkoop en beheer.

Strategic sourcing

Brokerageplatform

Een zogenoemd brokerageplatform ondersteunt deze makelaarsfunctie en maakt een 'best fit’ tussen de businessbehoeften en de beschikbare public, private of hybride cloudservices. Een effectief brokerageplatform biedt ondersteuning voor drie verschillende fasen. De planfase: het selecteren van de services met de beste van deze diensten, en de managefase: het monitoren van de levering in termen van verschillende rollen in het proces worden ondersteund met functies voor servicecatalogus-management, goedkeuringsprocessen en orkestratie van de levering. Het selecteren van het juiste brokerageplatform verdient daarom aandacht om de regie in handen te houden.

Servicecatalogus

Strategic sourcing van IT-diensten richt zich niet op traditionele systeemintegratie met IT-resultaten, maar op service-integratie met bedrijfsresultaten. Bij selectie en inkoop van IT-diensten worden de strategische en financiële doelstellingen  over de levenscyclus afgewogen. Strategic sourcing bepaalt zo hoe de catalogus van IT-services eruit komt te zien, afgestemd op de eisen en wensen van de organisatie. Vervolgens orkestreert de strategic sourcer het implementatieproces van deze servicecatalogus.

Orkestratie

Naast een goede invulling van de service-integratierol van strategische IT-oplossingen vraagt strategic sourcing ook om de continue verbetering en ondersteuning van de bedrijfsvoering in een snel veranderende wereld. Digitale transformatie, agile processen en DevOps vereisen dat IT snel mee kan veranderen. Daarvoor moet de IT-infrastructuur maximaal worden gevirtualiseerd, ‘software defined anything’, en moet het applicatie- en datalandschap van deze virtualisatie gebruik kunnen maken.

Wijzigingen voor compute en storage worden geautomatiseerd en vanaf één centraal punt bestuurd. Zo is geautomatiseerde orkestratie mogelijk voor het beschikbaar stellen en weer vrijgeven van IT-omgevingen, het operationeel maken van applicatiewijzigingen en het oplossen en voorkomen van incidenten met behulp van ‘predictive analytics’ en een minimalisering van handmatig ingrijpen.

De nieuwe virtualisatietechnologieën maken ook de benodigde applicatietransformatie zelf eenvoudiger en minder risicovol. De bereikte digitale omgeving biedt niet alleen snelheid bij veranderingen, maar ook mogelijkheden voor slimme, cognitieve toepassingen voor andere bedrijfsmodellen met betere bedrijfsresultaten en verdere reductie van kosten van de bedrijfsmiddelen, inclusief IT. 

Conclusie

Een groot deel van de IT-informatievoorziening is niet meer uniek en met strategic sourcing van IT-services worden vaak snel veranderende businessprocessen beter ondersteund. De strategic sourcer bepaalt de IT-servicescatalogus en wordt een makelaar van IT-diensten. Daarbij wordt hij ondersteund door een brokerageplatform voor een goede balans tussen strategische en financiële doelstellingen. Zo zorgt strategic sourcing voor succesvolle ketenregie met optimale ondersteuning van continu veranderende bedrijfsbehoeften en ontstaat ruimte in de beschikbaarheid van IT-middelen, waardoor verdere innovatie mogelijk is.