Aandeel cloud in wereldwijde zakelijke IT-markt neemt vlucht

04 april 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Cloud computing wordt steeds volwassener, naarmate meer en meer bedrijven de technologie omarmen voor het inrichten van hun IT-systemen. Een nieuw onderzoek schat de markt voor cloud diensten op ongeveer 16% van de totale zakelijke IT-markt ter waarde van $1,1 biljoen. Tot 2020 zal het marktsegment jaarlijks met zo’n 17% blijven groeien, terwijl onder potentiële klanten zorgen rondom de kosten en de veiligheid afnemen.

Naarmate cloudtechnologie zich verder ontwikkelt, de behoeften van klanten veranderen en de prijzen dalen speelt cloud computing een steeds belangrijkere rol in de bredere zakelijke IT-markt. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het cloud landschap heeft Bain & Company in een nieuw onderzoek (‘The Changing Faces of the Cloud’) de huidige markt en de kansen voor de toekomst in kaart gebracht.

Cloud-market-revenue-growth

De cloudmarkt vertegenwoordigt volgens het onderzoek nu rond de 16% van de totale zakelijke IT-markt, die geschat wordt op een waarde van $1,1 biljoen. Het grootste onderdeel in het cloudsegment zijn SaaS en public cloud infrastructuur en gerelateerde diensten. Volgens de analyse zal de markt in de jaren tot 2020 sterke groei vertonen, met een gemiddelde samengestelde groei (CAGR) van 17% per jaar. Voor SaaS en IaaS/PaaS diensten wordt een jaarlijkse groei verwacht van respectievelijk 18% en 27%. Ook private cloudinfrastructuur en -diensten zullen naar verwachting een groei van boven de 20% genieten, met een jaarlijks groeigemiddelde van 25%.

Daarnaast blijkt uit de analyse dat van de in totaal ~$375 miljard aan voorspelde omzetgroei in de wereldwijde zakelijke IT-markt tussen 2015 en 2020, zo’n 60% is toe te schrijven aan cloud computing oplossingen. De groei, die zowel verwacht wordt op infrastructuur niveau als op het niveau van sales en beheer, is volgens Michael Heric, partner bij Bain & Company, het gevolg van verschillende trends. “Cloud dienstverleners hebben zich gerealiseerd dat zij niet alleen kunnen concurreren op prijs. In reactie hierop hebben zij diensten toegevoegd die hun platforms meer waardevol maken en het gebruiksgemak verhogen. Klanten zijn bereid hiervoor te betalen. Deze verschuiving in perspectief is de belangrijkste reden geweest voor de aanzienlijke groei van het cloudlandschap de afgelopen jaren.”

Concerns around cloud are shifting

Naarmate cloudtechnologie volwassener wordt, verandert het algemene beeld dat men heeft van de kwetsbaarheden en nadelen van de technologie. Waar dataveiligheid in 2012 nog door 42% van de respondenten genoemd werd als een top-3 nadeel van cloudtechnologie, was dit in 2015 nog maar 35%. De onzekerheden omtrent kosten en besparingen zijn het meest veranderd met een daling van 36% naar 21% van de respondenten die dit als top 3 nadeel noemen. Het aandeel van respondenten dat zich zorgen maakte over het mogelijke verlies aan controle is gedaald van 22% naar 19%.

Ondanks de vermindering van de zorgen van respondenten over dataveiligheid, kosten en gebrek aan controle, zijn er ook een aantal risicogebieden en nadelen die meer aandacht hebben gekregen. Zo maakt 27% van de bedrijven zich zorgen over wet- en regelgeving en compliance op het gebied van cloud computing, ten opzichte van 21% in 2012. Ook maken respondenten zich vaker zorgen om data-overdraagbaarheid en data-eigenaarschap met een stijging van 18% naar 20%. De grootste toename in zorgen was echter zichtbaar op het gebied vanlock-in conditionsvan 7% naar 22% in 2015.

Five types of cloud customers

Uit het onderzoek blijkt dat de cloudmarkt nog relatief onderontwikkeld is. Het grootste deel (90%) van de vraag in het segment komt volgens Bain & Company nog voort uit het vervangen of verbeteren van huidige, niet bedrijfskritische applicaties en uit de creatie van nieuwe digitale bedrijven. De volledige omarming van de technologie voor het invoeren van nieuwe verdienmodellen, IT-transformaties en manieren van werken in de industrie laat nog op zich wachten.

Om meer inzicht te krijgen in de kansen die de markt in de toekomst kan bieden, maken de onderzoekers onderscheid tussen vijf hoofdgroepen die reeds in onderzoek uit 2011 naar voren waren gekomen. In een vervolgonderzoek werd gekeken in welke mate elke groep hun IT-gebruik had omgezet naar de cloud.

In het actuele onderzoek behoort 11% van de respondenten tot de ‘early adopters’ of ‘transformational’ groep. Deze groep zette in 2010 al flink in op de technologie en had op dat moment 44% van zijn IT-systemen overgebracht naar de cloud. Sindsdien is dit percentage gegroeid naar 69%, bij elkaar goed voor een totale waarde van rond de $24 miljard.

De ‘heterogeneous’ groep (12% van de onderzochte bedrijven), van wie de IT-prioriteiten in de loop der tijd evolueren en die hoge technische eisen stellen aan IT, heeft het percentage van cloud ten opzichte van hun totale IT gebruik van 13% in 2010 zien toenemen naar 36% in 2015. Samen zijn zij goed voor $13 miljard aan clouduitgaven. De ‘opportunistic adopters’ (21%), die vooral overstappen op cloud op het moment dat zij daar de grootste voordelen uit denken te halen en die vaak werken met gevoelige data, heeft inmiddels zo’n 37% van hun IT overgeheveld naar de cloud, goed voor totale uitgaven van $24 miljard.

De grootste groep is echter de ‘slow-and-steady’ groep – 43% van de bedrijven. Deze groep heeft een afwachtende houding ten opzichte van de technologie, en heeft zich gefocust op het minimaliseren van verstoring en het puur blijven binnen de kaders van duidelijke wet- en regelgeving. Deze groep heeft zijn aandeel van IT in de cloud verhoogd van 1% in 2010 naar 16% in 2015.

Changing spending opportunities

De consultants voorspellen dat in de ‘slow-and-steady’ groep een belangrijke verschuiving zal plaatsvinden waarbij zij hun investeringen in de technologie flink zullen opvoeren. Het aandeel van de ‘heterogeneous’ groep in de totale uitgaven zal naar verwachting afnemen, hoewel de uitgaven in absolute aantallen relatief stabiel blijven. Voor de ‘transformational’ groep is een afname in het uitgavenaandeel voorspeld, aangezien dit deel van de markt de komende jaren volgens de onderzoekers verzadigd zal raken.

“Late adopters hebben de afgelopen twaalf maanden een aanzienlijke sprong gemaakt in hun cloudgebruik. Ze begeven zich in recordaantallen op de cloudmarkt en maken gebruik van onverwachte aanbieders”, aldus Michael Heric, Partner van Bain’s wereldwijde Technology Practice. “Dit heeft voor opschudding gezorgd onder aanbieders van de technologie.”