Adjust Consulting voegt zeven nieuwe professionals toe aan team

20 november 2017 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Adjust Consulting, volgens Het Financieele Dagblad een van ‘s lands snelst groeiende adviesbureaus, heeft sinds eind deze zomer zeven nieuwe professionals aan zijn gelederen toegevoegd. Het gaat om: Robert Jaspers Focks, Menno Popijus, Rogier Vroegindeweij, Daniëlle Collé, Sabrina Vermeulen, Henk Nap en Madelon Prawirodirdjo.

Robert Jaspers Focks is per 1 november het team Publiek binnen inkoopadviesbureau Adjust Consulting komen versterken. Als Senior Consultant zal hij zich met name richten op het begeleiden van (complexe) aanbestedingsprocessen, ook in het sociaal domein. Vanuit zijn ervaring als inkoopprofessional kan hij bogen op veel kennis van inkoop in de publieke sector. Gedurende zijn loopbaan heeft hij verschillende Europese en onderhandse aanbestedingstrajecten begeleid. Binnen zijn expertise valt onder andere de inkoop van zakelijke en sociale dienstverlening, maar hij heeft ook ervaring met de inkoop van leveringen en werken. Adjust wijst op zijn “sterke analytische vermogen” en zijn “competentie om ingewikkelde inkooptrajecten tot een goed einde te brengen”. Focks is HBO+ opgeleid en daarnaast Nevi 1 en 2 gediplomeerd.

Robert Jasper Focks, Menno Popijus en Rogier VroegindeweijMenno Popijus is bij Adjust als Junior Consultant gestart binnen de business unit Publiek, na eerder dit jaar te zijn afgestudeerd in Facility Management aan De Haagse Hogeschool. Na het volgen van de minor inkoop, het participeren in verschillende aanbestedingen en het opdoen van ervaring op het gebied van contractmanagement, groeide zijn affiniteit met het inkoopvak. Popijus heeft zich onder meer beziggehouden met de ontwikkeling en implementatie van dienstverleningsconcepten. Over zijn nieuwe rol en kwaliteiten zegt hij onder meer: "Ik ben een mensenmens en het belangrijkste vind ik contact maken met mensen, mensen met elkaar verbinden en samen prachtige resultaten realiseren. Kennismaken en elkaar echt leren kennen in een informele sfeer, aandacht voor elkaar en het onderhouden van goed contact, dat is facility management, maar ook inkoop en contractmanagement voor mij.” Popijus zal zich gaan inzetten om “samen met de opdrachtgevers klantgerichte en duurzame dienstverlening in te gaan richten."

Rogier Vroegindeweij is per 1 september bij Adjust begonnen als Consultant in het team Sociaal Resultaat, een rol waar vanuit hij opdrachtgevers ondersteunt bij complexe aanbestedingsprocedures en adviseert over strategische inkoopvraagstukken in de zorg en het sociaal domein. Vroegindeweij brengt ruime ervaring op het snijvlak van inkoop, contractmanagement en relatiemanagement met zich mee. Hij werkte jarenlang in het zorgdomein en is betrokken geweest bij enkele grote wijzigingen in dit speelveld. Zo droeg hij bij aan de vormgeving van de zorginkoop door zorgverzekeraars bij de introductie van de basisverzekering, de herziening (extramuralisering) van de langdurige zorg en de transitie en transformatie van de ondersteuning en begeleiding naar het sociaal domein. Binnen het sociaal domein heeft Vroegindeweij als inkoopprofessional tal van omvangrijke (Europese) en complexe aanbestedingen geleid, van Wmo en Beschermd wonen tot de inkoop van volwassenenonderwijs, vervoer en hulpmiddelen. Vroegindeweij heeft volgens Adjust “een goede kijk op de zorg en de belangen van de zorgaanbieders”. Naast zijn werkzaamheden voor Adjust is hij ook toezichthouder voor een zorgorganisatie in de Achterhoek.

Daniëlle Collé is gestart binnen Adjust Privaat, waar ze aan de slag is gegaan met een inkooptraject voor raw materials, fragrances & flavors. In 2012 behaalde Collé haar bachelor Facility Management, waarbij ze tijdens de minor procurement haar affiniteit met inkoop ontwikkelde. De afgelopen vijf jaar heeft ze binnen diverse internationale organisaties in de olie- en gassector, de zorgsector en de farmacie ervaring opgedaan op het gebied van technische inkoop en de inkoop van chemicaliën/grondstoffen. Adjust over de komst van hun nieuwe collega: “Daniëlle is een energieke, resultaat- en oplossingsgerichte adviseur met een sterk dienstverlenend karakter. Door haar nieuwsgierigheid en leergierigheid is ze snel in staat om zichzelf nieuwe materie eigen te maken. Professionaliteit staat bij haar hoog in het vaandel. Collega's hebben haar afgelopen jaren zien excelleren in het onderhandelen met leveranciers en het overtuigen van interne partijen op basis van weloverwogen keuzes.” Over haar start zegt Collé zelf: "Ik ben zeer enthousiast om bij Adjust aan de slag te gaan en met dit enthousiasme en mijn ervaring te komen tot waardevolle adviezen voor de klant!"

Sabrina Vermeulen versterkt sinds 1 september het team Publiek binnen Adjust. In haar nieuwe rol wordt ze inzetbaar op zowel het begeleiden van (complexe) aanbestedingsprocessen als op trajecten rondom het verder professionaliseren van de inkoopfunctie of het tijdelijk aansturen van een team. Vermeulen neemt ruime inkoopervaring binnen de publieke sector mee, vooral op het gebied van inkoop van zakelijke en sociale dienstverlening. Vermeulen heeft gedurende haar loopbaan verschillende Europese aanbestedingstrajecten begeleid; van het aanbesteden van een concessie voor kermisexploitatie tot de inkoop van zorg en welzijn en een zorgverzekering voor minima bij haar laatste werkgever de gemeente Rotterdam. Ook heeft zij in de rol van kwartiermaker/verandermanager de eerste fase van de decentralisaties van de zorginkoop in het inkoopteam binnen Rotterdam weten te borgen. Adjust stelt: “Door het vermogen van Sabrina om echt naar mensen te luisteren en haar competentie om met een snelle probleemanalyse te komen, is zij in staat om diverse complexe (inkoop)vraagstukken helder uiteen te zetten.” Onderwerpen als leveranciers- en contractmanagement, beoordelingsmethodieken en digitaal aanbesteden zijn specifieke interessegebieden van Vermeulen.

Daniélle Collé – Sabrina Vermeulen – Henk Nap – Madelon Prawirodirdjo

Henk Nap sloot zich in september aan bij Adjust en versterkt het team Infrastructuur. In zijn nieuwe functie zal Nap zowel inkoop- als contractmanagementfuncties vervullen. Adjust beschrijft Nap als een “betrokken, enthousiaste en ervaren consultant” met specifieke ervaring in de speciale sectorbedrijven. Zowel binnen de energie als de vervoerswereld heeft hij diverse inkoopfuncties vervuld, zowel op het gebied van infrastructuur als van materieel. Bij de RET heeft hij een aantal aanbestedingstrajecten begeleid waarbij niet alleen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook de (interne) gebruiker een belangrijke rol vervulden in het selectieproces. Naast ruime (werk)ervaring beschikt Nap over actuele kennis van de aanbestedingswetgeving en beoordelingsmethodieken en is hij gewend in multidisciplinaire teams te werken. Daarin fungeert hij volgens Adjust als “de verbindende schakel tussen financiën, juridische zaken, techniek en de mensen die het allemaal moeten doen”. Nap’s bijzondere affiniteit gaat uit naar techniek en technische oplossingen en een kwaliteit van de Senior Inkoopconsultants is volgens Adjust dat hij “in staat is zich snel te verdiepen in de (veelal technische) omgeving waarbinnen de opdrachtgever opereert.”

Madelon Prawirodirdjo is per augustus gestart als Programmaleider Inkoop & Contractmanagement Sociaal Domein. Prawirodirdjo kan bogen op ruim vijftien jaar aan ervaring binnen het zorg- en welzijndomein en bij gemeenten. Begonnen als medisch maatschappelijk werker in het Slotervaartziekenhuis op de afdelingen Geriatrie, Gynaecologie en Reumatologie, ontwikkelde Prawirodirdjo haar interesse in Mantelzorg en de ondersteuning daarvan. Ze besloot daarop om aan de slag te gaan bij een mantelzorgmakelaar. Vervolgens maakte ze de overstap naar gemeente Stede Broec, waar ze startte als beleidsmedewerker Wmo. Vanuit die rol groeide ze door naar (regionale) projectleider Wmo en begeleidde ze meerdere welzijnsprojecten. Vooral de inkoop van de AWBZ-zorg voor de Wmo voor de West-Friese gemeenten deed haar besluiten om de stap te maken naar inkoop- & contactmanager bij de gemeente Zaanstad, haar meest recente rol. Daar hield ze zich bezig met de ontwikkeling van de functie van contractmanager in het Sociaal domein en de inkoop van de volwassenzorg en de wijkteams. Prawirodirdjo blikt terug: “Woelige jaren welke onder grote druk stonden van regelreflexen, regionale samenwerkingsverbanden, politiek en media. Kortom een stoomcursus, maar vooral leerzaam.”

Binnen Adjust Consulting houdt ze zich inmiddels vooral bezig met inkoop en contractmanagement binnen het sociaal domein. “Voornamelijk om dit in te bedden binnen Adjust en vanuit Adjust een passende ondersteuning aan te bieden bij klanten”, aldus Prawirodirdjo.

In oktober nam Adjust Consulting inkoop branchegenoot ILEXYS over.