Acht trends die de financiële sector gaan ontwrichten

12 oktober 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Het wereldwijde financial services landschap staat aan de vooravond van grootschalige disruptie. Terwijl alle aandacht momenteel uitgaat naar de impact die FinTechs hebben op diensten, producten en klantervaring, lijkt dit slechts het begin. Hoewel FinTechs de branche momenteel nog niet erg verstoren, leggen ze al wel het fundament voor ingrijpende disruptie. Dit concluderen Deloitte en het World Economic Forum (WEF) in een recent verschenen rapport.

In het rapport, getiteld ‘Beyond fintech: Eight forces that are shifting the competitive landscape’, wordt gesteld dat FinTech-bedrijven in hun korte bestaan hebben gezorgd voor veranderingen in zo ongeveer elke subsector van het financial services segment. Zo verwachten klanten vandaag de dag een naadloze digitale ervaring, snelle afhandeling van hun aanvragen of bijvoorbeeld de mogelijkheid onderling te kunnen overboeken zonder extra kosten. Volgens de onderzoekers zijn deze verwachtingen ontstaan als gevolg van de innovaties die FinTech-bedrijven populair hebben gemaakt. 

Toch zou het hier nog altijd slechts gaan om de eerste stap van velen, zoals wordt uitgelegd door Hans Honig, Leader van de Nederlandse Financial Services-afdeling van Deloitte: “Hoewel zij de sector nog niet domineren, zijn FinTechs er wel in geslaagd om succesvol te zijn, zowel als onafhankelijke bedrijven als cruciale onderdelen in de financiële waardeketen. Dus ondanks dat ze het concurrentieveld nog niet hebben verstoord, hebben ze wel de basis gelegd voor toekomstige disruptie.” 

Acht ontwrichtende krachten

In het onderzoek identificeren Deloitte en WEP acht krachten die, in samenwerking met en versterkt door de FinTech-beweging, het potentieel in zich hebben het competitieve landschap van de financiële dienstverleningsbranche te transformeren tot een compleet nieuw speelveld. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

Acht trends die de financiele sector gaan ontwrichten

Commodificering van kosten: Financiële instellingen omarmen nieuwe technologieën om zo de commodificering van kostenposten te versnellen. Op deze manier kunnen ze hun marges behouden en zich richten op meer beloftevolle strategieën.

Herverdeling winst: Door de komst van nieuwe technologieën wordt de winstgevendheid herverdeeld over activiteiten binnen en tussen verschillende financiële waardeketens. Traditionele bemiddelaars zullen merken dat het voor bedrijven veel goedkoper en gemakkelijker is geworden om zonder hun tussenkomst klanten te bereiken.

Eigenaar van de ervaring: Leveranciers krijgen een steeds sterkere strategische positie, doordat zij in toenemende mate eigenaar worden van de klantervaring. Producenten zullen naar verwachting kiezen tussen uitgebreide opschaling van hun activiteiten of het aanbrengen van hyperfocus in hun productie. De onderzoekers zien voor regelgevers een rol weggelegd om te zorgen dat leveranciers hun nieuwgevonden macht niet misbruiken.

Platforms in opkomst: Financiële instellingen worden steeds meer multiprovider-platforms die dienen als distributie- en handelskanaal tussen verschillende geografische gebieden. Deloitte en WEP stellen dat deze na verloop van tijd de belangrijkste media zullen worden voor de distributie van financiële producten.

acht trends

Omzetten van data in geld: Financiële instellingen beginnen een combinatie van data-strategieën te omarmen, waarmee zij in de voetsporen treden van technologiebedrijven die geld weten te verdienen met data. Met deze verschuiving wordt het eigenaarschap en de controle over data een centraal punt voor alle stakeholders. Databeveiliging zal daarbij cruciaal zijn voor het vertrouwen van klanten.

Gerobotiseerd personeelsbestand: Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van onder meer Artificial Intelligence, zorgen voor aanzienlijke verschuivingen in de personeelsbestanden van financiële instellingen. Door deze verandering komen bedrijven terecht in onbekend vaarwater waarin ze moeten bedenken wat het betekent als kapitaal en arbeidskracht samenvallen.

Systeem afhankelijk van techbedrijven: Financiële instellingen moeten, ongeacht hun omvang, een beroep doen op de capaciteiten en vaardigheden van technologiebedrijven. Ze hebben de keuze tussen achter raken op hun concurrenten of eraan toegeven dat ze in de toekomst in hoge mate afhankelijk zullen zijn van dergelijke techbedrijven.

Regionale modellen: Uiteenlopende prioriteiten vanuit wet- en regelgeving en klantbehoeften zullen zorgen voor meer op maat gemaakte regionale modellen voor financiële dienstverlening. Hiermee vindt een tegenovergestelde beweging plaats van tien jaar geleden, toen de globalisering van de financiële sector niet te stoppen leek.

Aanbevelingen

Hoewel de ontwikkelingen in de financiële branche vanwege een groot aantal onzekere factoren niet volledig te voorspellen is, doen de onderzoekers wel een drietal aanbevelingen. Hun advies is gebaseerd op de overkoepelende lessen die zij geleerd hebben tijdens drie jaar onderzoek doen naar de effecten van FinTech-disruptie voor gevestigde spelers.

Ten eerste wordt financiële instellingen aangeraden actief op zoek te gaan naar verandering. Dit kan volgens de onderzoekers bijvoorbeeld door middel van productinnovatie of andere nieuwe vormen van waardecreatie. Als tweede stellen Deloitte en WEP voor dat diezelfde instellingen zich voorbereiden op een meer agile bedrijfsvoering. Hierbij wordt opgemerkt dat veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe technologieën zullen zorgen voor procesveranderingen, zowel in de front- als backoffice. Tot slot adviseren de onderzoekers organisaties om voor de komende periode een strategie te selecteren en die “agressief na te jagen”. Ze stellen dat bedrijven mogelijk moeten accepteren dat ze niet langer zowel producent als leverancier zijn en dat ze hoe dan ook een grote dataset nodig zullen hebben om zich van concurrenten te kunnen onderscheiden, hoe de keuze tussen producent en leverancier ook uitvalt.

Onlangs publiceerde Deloitte al een rapport waaruit naar voren kwam dat familiebedrijven niet optimaal zijn voorbereid op technologische disruptie. Ook kwam het Big Four kantoor eerder al met een rapport over acht megatrends die de vastgoedsector zullen ontwrichten.