Zes kernuitdagingen voor professionalisering en groei

25 oktober 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Experts van Grant Thornton hebben op basis van hun uitgebreide ervaring in het veld zes kernuitdagingen geïdentificeerd die dynamische organisaties tegenkomen op hun groeipad. Het gaat om het realiseren van strategische ambities, het financieren van groei, het managen van risico’s en regelgeving, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het inzetten van leiderschap en talent voor groei en het optimaliseren van stakeholderswaarde.

“Dynamische organisaties zijn kleine of grote organisaties die weigeren om de status quo te accepteren. Ze zijn altijd op zoek naar kansen om te leren, te verbeteren, zich aan te passen en te groeien”, zo stelt Frank Ponsioen, voorzitter van de raad van bestuur bij Grant Thornton. De adviseurs van deze internationale accountants- en adviesorganisatie voeren jaarlijks vele gesprekken met allerlei verschillende bestuurders en managers van zeer diverse organisaties, die ondersteuning zoeken op het gebied van groei en innovatie.

Ondanks deze grote verscheidenheid aan klanten, blijkt dat bedrijven overal ter wereld vaak tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Op basis van de uitgebreide ervaring van zijn team van adviseurs, heeft Grant Thornton zes kernuitdagingen geïdentificeerd die dynamische organisaties tegenkomen op hun groeipad.

1. Realiseren van strategische ambities

Bij de ontwikkeling en uitvoering van een langetermijnstrategie heeft iedere organisatie te maken met voortdurende veranderingen, zowel vanwege interne als externe factoren. Zo zorgt technologische vooruitgang voor de opkomst van nieuwe markten en stagnatie van oudere markten en creëren verschuivingen in de welvaartsverdelingen nieuwe afzet- en ook productiegebieden. Door slim gebruik te maken van big data kunnen organisaties hun producten en diensten afstemmen op de veranderende klantbehoeften. Niet alle bedrijven houden zich bezig met macro-economische ontwikkelingen, ook op microniveau zijn er bepaalde zaken waar een onderneming zicht op moet hebben. Zo is het voor een bedrijf belangrijk te weten wat zijn klanten ertoe brengt zijn producten of diensten af te nemen, en of hier in de toekomst (grote) veranderingen in zullen optreden.

Grant Thornton geeft advies over zes kernuitdagingen voor groeiende bedrijven

2. Financier groei

Het huidige financieringslandschap bevindt zich wereldwijd in een periode vol van verandering, waarin nieuwe spelers de strijd aangaan met traditionele financiers. Er kan nog steeds gewoon bij de bank worden geleend, maar er zijn daarnaast vele nieuwe financieringsmogelijkheden. Zo worden eventuele tekorten aan financiering voor het MKB opgelost door innovatieve samenwerkingsvormen met grotere spelers, financiering van projecten door instellingen van de Europese Unie of coöperatieve bewegingen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid van crowdfunding, die tegelijk zorgt voor een democratisering van de toegang tot kapitaal.

Grant Thornton benadrukt dat het pas duidelijk wordt wat de ideale financiering is, wanneer er duidelijkheid is over het doel is en het plan daarnaartoe. “Zet een heldere stip aan de horizon en definieer een haalbare route”, aldus Karin van Wijngaarden, Partner Accountancy bij Grant Thornton. “Vooruit denken loont: mijn ervaring is dat het gemakkelijker is in één keer €700.000 op te halen dan zeven keer een ton.”

3. Managen van risico’s en regelgeving

Zowel van buitenaf als van binnenuit hebben organisaties voortdurend te maken met allerlei risico’s en om deze de baas te blijven is het belangrijk deze te signaleren. Op het gebied van risico’s en compliance hebben organisaties te maken met veel nieuwe regelgeving en snelle maatschappelijke en technologische veranderingen. Zo ligt reputatieschade eerder op de loer, zowel vanwege de extra regulering als door de invloed van social media en het gevaar van cyberaanvallen.

Een organisatie die ‘in control’ is, kent en volgt volgens Grant Thornton de regels en zorgt er zo voor dat IT-systemen en intellectueel eigendom zijn beveiligd tegen misbruik. Dan worden risico’s beperkt en kan er worden ingespeeld op (veranderende) fiscale wetgeving.

Grant Thornton - Zes kernuitdagingen

4. Optimaliseer bedrijfsvoering

Twee centrale ontwikkelingen zijn momenteel het ‘meer doen voor minder’ en het bieden van een positieve ervaring aan steeds veeleisendere klanten. Aangezien er wordt geconcurreerd op wendbaarheid en klantervaring, willen bedrijven snel en efficiënt operationele wijzigingen doorvoeren. Hierbij kunnen allerlei technologische middelen worden ingezet, van verregaande automatisering tot de inzet van big data.

Van Wijngaarden: “Optimaliseren kan altijd. Hoe? Hou de ogen open. En praat met de medewerkers op de vloer: zij weten precies waar een proces slimmer of beter kan. Leveranciers zitten ook niet stil. Misschien kunnen ze inmiddels sneller leveren, in hoeveelheden die precies passen bij de productiecyclus. En, hoe kleiner de voorraad, hoe wendbaarder men wordt. Procesoptimalisatie is een proces dat nooit ophoudt en altijd beter kan. Het betaalt zich uit in gestegen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid en is zichtbaar in de cijfers.”

5. Zet leiderschap en talent in

Voor organisaties die willen groeien zijn goede medewerkers natuurlijk onmisbaar. Een groeiende uitdaging in het vormgeven van personeelsbeleid, is het managen van een werknemersbestand met meerdere generaties en culturen. Verschillende generaties en culturen kijken anders naar werk, zo hechten jongeren veel waarde aan gelijkwaardigheid, vrijheid en een gezonde werk/privé-balans. Om te zorgen dat alle medewerkers – ongeacht hun achtergrond – hun rol effectief en efficiënt kunnen vervullen, moeten leidinggevenden het geduld en de capaciteit hebben hen goed te begeleiden.

Sebo Havinga, lid raad van bestuur en Partner belastingen bij Grant Thornton, benadrukt ook het belang van betrokken werknemers: “Belangrijke medewerkers binden aan de organisatie kan bijvoorbeeld door ze te laten participeren in de organisatie. Aandelenparticipatie kan een zeer effectief middel zijn om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en mede- ondernemerschap te stimuleren.”

6. Optimaliseren van stakeholderwaarde

Iedere ondernemer is deel van een groter geheel dat continu in beweging is en veranderingen hebben hun weerslag op mensen binnen en buiten de organisatie. Er is momenteel sprake van een trend richting meer transparantie, met name bij financiële instellingen en ten aanzien van financiële zaken. Daarnaast klinkt er vanuit de maatschappij steeds meer de roep om ethische vermogensvorming en sociale gelijkheid, waarbij bewegingen goed gebruikmaken van sociale media.

“Echte betrokkenheid gaat verder dan alleen geld. Goed stakeholdermanagement betekent dat men weet welke stakeholder op welk moment belangrijk is”, stelt Peter Schimmel, Partner Advisory bij Grant Thornton. Hij besluit: “Lukt het u om kennis tot maatschappelijke waarde te brengen? Dan onderneemt u effectiever.”

Gerelateerd: Vijf tips voor middelgrote bedrijven om startup-cultuur te omarmen.