Bestuurders zien juiste risicocultuur steeds meer als taak voor internal auditor

23 augustus 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Bestuurders en senior managers doen in toenemende mate een beroep op internal auditors om binnen hun bedrijf de juiste risicocultuur te ontwikkelen, zo blijkt uit Protiviti’s nieuwste 'Internal Auditing' rapport. De trend verschaft de internal auditrol een uitgelezen kans om een transformatieve rol te vervullen bij het inspelen op de veranderende behoeften van belangrijke stakeholders.

Sinds de wereldwijde financiële crisis die zo’n tien jaar geleden begon, is het bewustzijn gegroeid dat het onderhouden van een sterke (bedrijfs)cultuur noodzakelijk is voor alle grote organisaties. Daarnaast is een gezonde bedrijfscultuur ook een belangrijke behoefte van stakeholders. Volgens de 13e editie van Protiviti’s jaarlijkse ‘Internal Auditing’ rapport zijn veel bedrijven momenteel bezig met inspanningen die ervoor moeten zorgen dat binnen hun organisatie de juiste cultuur heerst. Voor garanties omtrent de wijze waarop dit zou moeten gebeuren en de effectiviteit hiervan, kijkt men vanuit de top van het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker in de richting van internal auditors. 

Hierbij verwachten bestuurders niet alleen dat de auditfunctie uitspraken doet over de ‘toon’ en gedragingen in de top van organisaties, maar ook over of – en zo ja, hoe – deze worden weerspiegeld binnen de rest van het bedrijf. Men wil weten of de werknemers de kernwaarden en strategische visie van de organisatie begrijpen en of ze hier in de praktijk ook naar handelen.

“Cultuur is complex, verschilt binnen elke organisatie en blijft grotendeels abstract”, zegt Brian Christensen, Executive Vice President bij Protiviti. “Maar hoewel de cultuur van een bedrijf abstract kan zijn, is vanuit een intern audit perspectief een ding duidelijk: het ontwikkelen van de juiste benadering om een audit uit te voeren van de risicocultuur bij een bedrijf vergt tijd en nauwkeurige planning.” Hij voegt hieraan toe dat het succesvol tot een einde brengen van een dergelijke opdracht vereist dat internal auditors voorzichtig te werk gaan en consequent blijven vasthouden aan een goed gestructureerde benadering.

Bestuurders zien creëren van juiste risicocultuur steeds meer als taak voor internal auditor

Ontwikkeling en formalisering auditmethode

Protiviti baseert zijn opvattingen over de ontwikkelingen binnen het internal auditdomein zowel op eigen onderzoek als op de jarenlange ervaring die het advies- en internal auditkantoor opdeed in de praktijk. In het Internal Audit rapport zijn ook uitgebreide verslagen terug te vinden van vijftien casussen omtrent risicocultuur bij grote organisaties – waaronder Deutsche Bank, T-Mobile, Abu-Dhabi National Oil Company en Aegon. Aan de hand van alle bevindingen concludeert Protiviti ook dat bestuurders het over het algemeen met elkaar eens zijn dat het evalueren – of zelfs ‘resetten’ – van de werkwijze van de auditteams, de risicocultuur binnen de gehele organisatie kan verbeteren.

In de uitvoering van hun taken, doen internal auditors veel moeite om het auditproces van de risicocultuur bij bedrijven te formaliseren door goed gestructureerde methodologieën, frameworks en processen te creëren. Terwijl een deel van de internal auditors opteert voor een radicale transformatieve aanpak, kiezen anderen voor een meer stapsgewijze benadering richting de formalisering van een vaste aanpak ten aanzien van de evaluatie en controle van de risicocultuur.

Sommige internal auditafdelingen richten zich ten behoeve van de structurering van hun auditproces op de filosofie en kernwaarden van hun bedrijf, evenals op de ‘toon aan de top’. Andere populaire benaderingen behelzen onder meer het aanvullen van traditionele ‘workflows’ en oplossingen met culturele aspecten, het zoeken van betere aansluiting met de HR-afdeling in de omgang met onethisch gedrag en het zorgen dat de risicoanalyse meer wordt ingebed in de bredere beoordeling van de gehele bedrijfscultuur. 

Voor welke methode ook gekozen wordt, Christensen is ervan overtuigd dat auditors bij uitstek geschikt zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de risicocultuur. “Als het objectieve oog van de organisatie, is de internal auditrol uniek gekwalificeerd om een systematische, gedisciplineerde benadering te introduceren in een potentieel subjectief proces”, concludeert hij.