Beste vakantiebanen voor jongeren en salaris per branche

20 juli 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Nederlandse jongeren die vakantiewerk willen doen, kunnen het meeste geld verdienen met een baan als schoonmaker of als inhuurkracht binnen de industrie. Het grootste deel van de jongeren zoekt zijn heil echter in de detailhandel of de horeca. Het gemiddelde uurloon komt dit jaar uit op €8,21 en stijgt daarmee voor het eerst in vier jaar. Ook verdienen meisjes dit jaar voor het eerst gemiddeld meer dan jongens. 

Nederland telt ruim 3,5 miljoen jongeren tussen de 13 en 29. De meesten van hen gaan nog naar school, maar een groot deel wil graag ook een extra zakcentje verdienen, sparen voor een vakantie, ervaring opdoen of een CV opbouwen – en daarom nemen ze naast hun opleiding vaak ook een (bij)baantje, bijvoorbeeld als verkoopmedewerker, als uitzendkracht of als barman of -vrouw. De zomervakantie is onder deze groep een van de populairste periodes om aan de slag te gaan: jongeren hebben dan tijd en er is veel behoefte aan extra personeel, onder meer vanwege toegenomen toerisme in deze periode.

Volgens een rapport van FNV Jong*, verricht dit jaar in totaal 71% van de jongeren tussen de 13 en 29 vakantiewerk, waarmee dit aandeel in vergelijking met afgelopen jaar gelijk is gebleven. Het grootste deel van hen zal in de zomervakantie extra gaan werken voor hun huidige werkgever. De hoogte van de opleiding blijkt weinig invloed te hebben op de bereidheid om in de zomer bij te klussen: van de lager opgeleiden zegt 69% aan de slag te gaan en bij het midden en hoger onderwijs is dat respectievelijk 73% en 72%.

Ga je in deze zomervakantie werken

Zoektocht

Het rapport laat ook zien dat de meeste jongeren – net als vorig jaar – weinig moeite hebben met het vinden van een vakantiebaantje. Hoewel het percentage jongeren dat aangaf zonder moeite werk te vinden lichtelijk daalde (van 53% naar 49%) en zij ook aangeven net iets langer op zoek te zijn (3,7 weken tegenover 3,6 weken) blijkt wel dat ze gedurende die zoekperiode in totaal wel minder uren hebben besteed aan hun zoektocht. Waar ze het afgelopen jaar nog 6,6 uur aan het zoeken waren, is dat nu nog maar 5,9 uur.

vakantiewerk zoeken - moeite

Gekeken naar hoe jongeren zoeken, blijken drie methodes duidelijk boven de rest uit te springen. De meeste jongeren (37%) zoeken naar werk met behulp van familie, vrienden of kennissen. Een net iets kleiner gedeelte (36%) geeft aan extra werk te zullen vragen bij zijn of haar huidige werkgever, en weer een net iets kleinere groep jongeren (35%) maakt gebruik van vacatures op internet.

vakantiewerk zoeken - methodes

Motivatie

Het onderzoek brengt verschillende redenen voor jongeren in kaart om een vakantiebaan te nemen. Natuurlijk speelt geld hierbij een grote rol, maar dit is niet de enige reden die jongeren hebben om te werken in de zomervakantie. Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de meest genoemde redenen ongeveer gelijk gebleven. 49% geeft aan werkervaring op te willen doen en 48% zegt niet de hele zomer thuis te willen zitten. Iets minder jongeren (40%) wil zijn of haar CV opleuken en bijna net zo’n grote groep (38%) vindt het belangrijk om zich nuttig te maken. Hoewel het opdoen van werkervaring de meest genoemde reden is voor het nemen van een vakantiebaan en veel jongeren aangeven dat hun ideale vakantiebaan goed aansluit op hun studie, blijkt het in de praktijk voor een groot deel van hen lastig om daadwerkelijk zo’n baan te vinden. 

wat is naast geld de motivatie om vakantiewerk te doen

De laatste jaren hebben er weinig verschuivingen plaatsgevonden wat betreft de meest populaire bedrijfstakken voor een vakantiebaan. Jongeren blijken nog altijd het liefst als verkoper, kassamedewerker of vakkenvuller in de winkel te staan met 27% die een bijbaan wil of heeft in de detailhandel. Ook een baan in de bediening of als kok of afwasser blijft gewild, waardoor de horeca met 22% op de tweede plaats eindigt. Op wat grotere afstand wordt de top 3 gesloten door de zorg, met een score van 13%.

in welke branche gaat men werken

Salarissen gestegen

Op het gebied van de salarissen die binnen de verschillende bedrijfstakken kunnen worden verdiend, is er dit jaar een nieuwe top 3. Waar het afgelopen jaar nog het meeste geld verdiend werd binnen de zorg/welzijn sector (€10,65 per uur in 2016), is de nummer één positie dit jaar voor de schoonmaakbranche (€10,99 per uur), gevolgd door de industrie (€10,35 per uur) en het kantoorwezen (€10,15 per uur). Doordat het gemiddelde salaris binnen de zorg/welzijn sector is gedaald naar €9,82 per uur, eindigt deze sector dit jaar niet hoger dan de vierde plaats. Binnen de populaire retail- en horecabranches blijken de salarissen aanzienlijk lager te liggen – met een uurloon van respectievelijk €7,23 en €6,82 behoren ze (samen met landbouw en recreatie) tot de slechtst-betalende bedrijfstakken. 

gemiddeld salaris per branche over 2017

Verder kijkt het onderzoek naar de gemiddelde salarissen voor vakantiewerk per leeftijdscategorie. Hieruit blijkt dat in elke van de drie leeftijdsgroepen dit jaar gemiddeld meer geld wordt verdiend dan in het afgelopen jaar. Daarnaast is, vanzelfsprekend, te zien dat oudere leeftijdsgroepen hogere salarissen ontvangen dan jonge leeftijdsgroepen. Zo ligt het gemiddelde salaris voor jongeren tussen de 13 en 18 op €5,17 per uur, loopt dit voor jongeren tussen de 19 en 23 op tot €8,76, en komt het uurloon voor jongeren tussen de 24 en 29 uit op €10,81.

Meisjes verdienen meer

Een opvallende vondst volgens de onderzoekers is dat meisjes dit jaar gemiddeld voor het eerst meer geld verdienen dan jongens. Volgens FNV Jong is de belangrijkste reden hiervoor dat vrouwen tussen de 24 en 29 jaar oud vaak werkzaam zijn binnen de zorg of de detailhandel, terwijl hun mannelijke collega’s hun geld vaak verdienen in de horeca zodat ze al gauw zo’n €2 minder betaald krijgen per uur.

gemiddeld salaris per leeftijdsgroep

Het gemiddelde uurloon van alle jongeren samen komt dit jaar uit op €8,21, een flinke toename ten opzichte van de €6,96 van het afgelopen jaar en een breuk met trend van de laatste drie jaar, waarin de salarissen steeds daalden. De stijging is volgens FNV Jong deels te verklaren vanuit de gedeeltelijke afschaffing van het minimumjeugdloon, hoewel deze pas op 1 juli van dit jaar in werking trad. Harm Bult van FNV Jong licht toe: “Het kan zijn dat sommige werkgevers hierop al hebben voorgesorteerd.” Hij wijst hierbij echter ook direct op de invloed van de krappe arbeidsmarkt: “Het tekort aan vakantiekrachten speelt zeker ook een rol. Er staan ladingen vacatures open in de horeca, schoonmaak, entertainment en bij winkels. Dit gaat specifiek om vakantiekrachten. Veel eigenaren van vakantieparken geven nadrukkelijk aan een personeelstekort te hebben.”

Ontevreden

Ondanks het feit dat de lonen over de hele linie zijn gestegen, tonen de respondenten zich dit jaar minder tevreden over hun loon dan vorig jaar. Toen gaf 54% aan tevreden te zijn met het salaris en hier niet over te hebben onderhandeld. Dit jaar is dat aandeel gedaald tot iets minder dan de helft (48%). Tegelijkertijd is het aantal jongeren dat aangeeft ontevreden te zijn met hun niet-onderhandelde salaris flink is toegenomen. Was dit het afgelopen jaar nog 6% van de respondenten, zo laten dit jaar meer dan drie keer zoveel jongeren (19%) weten ontevreden te zijn. 

* Voor het onderzoeksrapport werden 409 jongeren tussen de 13 en 29 ondervraagd die een voltijd- of deeltijdopleiding volgen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research.