Nieuwkomer SENATUS CONSULTUM richt zich op top van adviesmarkt

11 juli 2017 Consultancy.nl

Het topsegment van de Nederlandse adviesmarkt heeft er een nieuwe speler bij: SENATUS CONSULTUM (SC). Oprichters Richard Wiss en Jeroen Entken willen met SC leiders van het bedrijfsleven, de (semi-)overheid, het onderwijs, de zorg, de politiek en de sportwereld assisteren in het succesvol realiseren van complexe, impactvolle (transities) uitdagingen. Dit doen zij onder andere door middel van kennisoverdracht, ervaring, creativiteit, kwaliteit en hun innovatieve benadering van het geven van strategisch advies en de implementatie en aanpak hiervan.

Het was in 2008 dat Richard Wiss en Jeroen Entken elkaar voor het eerst ontmoetten bij een gezamenlijke opdrachtgever. Hoewel beiden qua karakter verschillen was er een duidelijke klik merkbaar. Waar Wiss wordt omschreven als schaker, creatief, intuïtief, analytisch, gedreven en zonder autoriteitenvrees wordt Entken omschreven als sociaal, methodisch, realistisch, efficiënt, pragmatisch en oplossingsgericht, vertellen de twee professionals.

SENATUS CONSULTUM

In de negen opeenvolgende jaren bleven Wiss en Entken regelmatig contact met elkaar houden, met als resultaat dat ze begin dit jaar de handen ineen hebben geslagen om een nieuw project van de grond te krijgen: SENATUS CONSULTUM. Het bureau levert consultancydiensten aan de top van de markt, en onderscheidt zich volgens de oprichters van de bestaande garde. 

De naam SENATUS CONSULTUM is geïnspireerd door het Romeinse recht en de senaat. Wiss: “Ik ben een liefhebber van de Romeinse geschiedenis, dus de link was snel gelegd.” Wiss voegt toe: “Met SC verwijzen wij naar deze groep ervaren, kundige, intelligente, rechtvaardige mensen die in het belang van de maatschappij kennis delen en in staat zijn om tot innovatieve oplossingen/ideeën te komen.” 

SENATUS CONSULTUM

Een van de opvallende facetten van de organisatie is dat de aangesloten ‘Senatoren’ vanuit diverse samenstellingen opereren (interim, loondienst elders, pensionado) – het overgrote deel van de Senatoren is naast hun rol bij SC nog altijd actief in een lijnrol of vervult een of meerdere bestuurs- of commissarisfuncties. En dat levert volgens de oprichters enorme voordelen op ten opzichte van het traditionele consultancymodel. “Deze mensen zijn onafhankelijk en geen consultants; onafhankelijk omdat ze mogen gaan en staan waar ze zelf willen. Daarnaast zie je dat de meeste strategiebedrijven met mensen in dienst er belang bij hebben om een visie aan te dragen gebaseerd op het eigen verdienmodel en kostenstructuur. Meer uren, meer winst”, licht Wiss toe.

Gevraagd of dit niet juist een last vormt met het oog op tijd/resourcing, zegt Wiss: “Nee, binnen SC kijken we naar de kansen en mogelijkheden. Alle mensen maken voor SC voldoende tijd om waardevolle bijdragen te leveren. Het begrip tijd heeft bij ons een andere definitie. Het begrip resource staat bij ons niet in het woordenboek.” Dat de gekozen vorm zou kunnen leiden tot belangenconflicten wuift Entken weg: “Vanuit onze kernwaarden en DNA kan deze situatie niet ontstaan. Dit is tegen het integriteitsbeginsel hetgeen de Senatoren zelfstandig oplossen. Daarnaast past onze Advisory Board continue kwaliteitscontrole toe.”

De rol van de Senatoren ligt volgens de oprichters vooral in strategisch adviseren en assisteren bij ingewikkelde besluitvormingstrajecten. Entken: “SENATUS CONSULTUM verbindt kennis, kunde en vaardigheden om meer mogelijk te maken en slimme(r) zaken te realiseren.” Een collaboratieve aanpak staat daarbij centraal, waarbij de klantautoriteit behouden blijft. “Onze Senatoren geven onafhankelijke adviezen om leiders verantwoorde strategische keuzes te laten maken. Leiders maken deze keuzes zelf op basis van persoonlijk vertrouwen, inzicht en gevoelsovertuiging”, vult Wiss aan

Alle Senatoren van SC zijn onafhankelijk en hebben zich als zelfstandigen “verbonden” aan de organisatie, “op basis van een gezamenlijk gedachtegoed”. Daarbij wordt de menselijke groep onderhouden in de vorm van een inspiratie- en ervaringscarroussel. Dat leidt volgens de oprichters tot “kruisbestuiving van vak- en kennisgebieden waardoor waarde gecreëerd en resultaten verankerd kunnen worden”. De groep wordt volgens Wiss en Entken bovendien ondersteund door een “solide infrastructuur”, die elementen omvat als: een besloten communicatieplatform, videoconference, exclusieve uitdagingen, een laagdrempelig netwerk van zwaar kaliber, kwaliteitstoetsing, kennis, interactie, samenhorigheid met een maatschappelijk doel en schaduwmanagement.

SENATUS CONSULTUM verbindt kennis, kunde en vaardigheden om meer mogelijk te maken en slimme(r) zaken te realiseren

Onderscheidend vermogen

Gevraagd naar hoe SC zich in de adviesmarkt kan onderscheiden van andere adviesorganisaties wijzen Wiss en Entken in het bijzonder op vijf punten: “SC bestaat uit een zeer ervaren team, allemaal allround pioniers met jarenlange ervaring op C-level/executive niveau. Verder bogen de Senatoren op een bewezen trackrecord en zijn zij aantoonbaar stressbestendig. Voorts, de aanpak van SC verweeft het onderdeel adviseren met andere vaardigheden ten einde succesvolle uitvoeringen te realiseren in een hecht teamverband. Bijzonder element als vierde punt is het feit dat SC geen ‘klanten’ kent maar wel Partners. De wijze waarop wij werken vraagt om volledig partnership, iets dat de term ‘klant’ onvoldoende uitdrukt. Tot slot is er geen druk van aandeelhouders en het financieel moeten presteren. We werken voor en met mensen met wie we een klik hebben.” 

Als ander belangrijk voordeel benadrukken de oprichters het lean and mean model van SC, waarmee de organisatie optreedt als een kostenbewuste partner. Entken: “Ons economische model hoeft geen rekening te houden met dure kantoorpanden, grote aantallen stafmedewerkers of backoffice”, iets dat zowel onze Partners als SC ten goede komt. “Plus,” voegt de oprichter toe: “alles blijft puur, transparant, ethisch en verklaarbaar.”

Bij de samenwerking van Senatoren en Partners hanteert SC een “creatieve benadering”, een die volgens de oprichters geregeld kan leiden tot verrassende toegevoegde waarden. Wiss: “We laten niet alledaagse expertisecombinaties van Senatoren los op onze vraagstukken. Zoals Einstein ooit zei: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. Dat doen we dus anders. Een Senator met een ‘Zorg-Hart’ kan bijvoorbeeld een briljante bijdrage leveren aan een vraagstuk omtrent consumenten, terwijl een Senator met een ‘Financieel Hart’ realisme en haalbaarheid in balans houdt.” Entken voegt toe: “Wat wij doen is een nieuwe vorm van het combineren van sectoren, disciplines en achtergronden met drijfveren en ambities die afwijken van de gevestigde orde.”
 

Een ander voorbeeld van de volgens eigen zeggen unieke werkwijze van SENATUS CONSULTUM is de introductie van psychologie als dimensie voor de uitdagingen van Partners. Entken: “Meer dan eens is bewezen dat Senatoren met deze achtergrond verbindingen kunnen maken waardoor zaken worden vereenvoudigd. We gaan geen enkele combinatie uit de weg om ons einddoel te halen: verder komen dan voor mogelijkheid werd gehouden.”

We opereren als een exclusief label- nieuwe teamleden worden op invite only basis geselecteerd

Kwaliteit, Kwaliteit en Kwaliteit

In de visie, missie, en bedrijfsvoering van SENATUS CONSULTUM loopt kwaliteit als een rode draad door de organisatie. De oprichters benadrukken allereerst de hoge kwaliteit van het team. “We opereren als een exclusief label, dat wil zeggen: nieuwe teamleden worden op invite only basis geselecteerd en goedkeuring van de ballotagecommissie van SENATUS CONSULTUM is een must.” Verder wordt bij het aangaan van dossiers bij Partners de kwaliteit op verschillende manieren gewaarborgd, bijvoorbeeld met behulp van collegiale coaching en toetsing bij collega’s.

Tenslotte beschikt SC over Advisory Board met kopstukken uit het bedrijfsleven, die de kwaliteit van de gehele organisatie tegen het licht houdt. De Advisory Board van SENATUS CONSULTUM bestaat uit vier leden: Ben Schuurman (CTO EMEA/Managing director RBS, CIO ABN AMRO Azië en NL), Elly Hilgeman (RvC Parnassia Groep, Lid RvT ZorgSpectrum, Voorzitter Toezichthoudend bestuur Borstkankervereniging), Hans Egtberts (Bestuur Rode Kruis, Directeur Stichting Instituut voor Toegepaste Wetenschap en Innovatie, Lid Opleidingscommissie Rechtswetenschappen Open Universiteit) en Tiny Sanders (Voorzitter van PSV, CEO Campina, RvC Greenchoice).

Samen ondernemen

Richting Partners past SC geen traditioneel verdienmodel toe. Wiss: “Voor ons zeker geen factuur met namen en uurtjes. Wat dan wel? Dat bepalen we samen met de Partner, afhankelijk van de waarde die we samen creëren.” De focus ligt juist veel meer op ‘samen ondernemen’. Entken voegt toe: “Een ding is zeker: wij weten dat we er samen uit zullen komen.” Nog een onderscheidend element is het feit dat elk Partnerdossier een donatie oplevert aan een Goed Doel dat door het team in kwestie samen wordt gekozen aan de start van een traject.

Gevraagd naar de ambities voor de komende jaren, geeft Wiss aan dat de organisatie zich juist niet richt op groei in omvang of geld maar wel op waardegroei. Entken besluit: “Uiteindelijk willen we flexibele, gezonde en wendbare organisaties creëren zodat deze leren hoe ze mee kunnen bewegen met een zich voortdurend aanpassende (wereld)markt. Geld is een middel om zaken mogelijk te maken, waarde staat voor veel meer.”

Nieuws

Meer nieuws over