IFRS 16 kan inkoop en contractmanagement op orde brengen

15 juni 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Met ingang van 2019 wordt de nieuwe wet- en regelgeving rond Lease Accounting van kracht volgens IFRS 16. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de financiële verslaglegging van vastgoed en bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat organisaties ook operational lease- en huurcontracten groter dan $5.000 in de balans moeten opnemen onder ‘activa en verplichtingen’.

Dit lijkt nog ver vooruit, maar voor een soepele overgang en het realiseren van inzicht, zullen naar verwachting veel organisaties de voorkeur hebben hun 2018 cijfers aan te passen voor vergelijkingsdoeleinden. Daarmee komt de aanvankelijk ruim gezette deadline voor IFRS 16 snel naderbij. 

Is dit een groot issue? Je zou denken van niet. Organisaties nemen de lease- en huurverplichtingen immers al op in de toelichting van de jaarrekening (niet uit de balans blijkende verplichtingen). De soep was dus reeds opgediend, maar werd nog niet zo heet gegeten. Dat blijkt bij een rondgang bij veel bedrijven. Maar met het in de balans intracomptabel opnemen van de lease- en huurcontracten wordt de soep nu wél heet opgediend!

Met software kan de implementatie van IFRS 16 vergemakkelijkt worden. Een voorbeeld hiervan is Tagetik, waarin de betreffende contracten handmatig kunnen worden vastgelegd of via interfaces uit bronsystemen worden ingelezen, al dan niet met handmatige aanvulling van de noodzakelijke gegevens. Deze bronnen dienen echter wel beschikbaar te zijn. En daar ontbreekt het nogal eens aan…

Lease Accounting: IFRS 16

Een goed Purchase to Pay (P2P) proces wordt ondersteund met een deugdelijk inkoopsysteem, wat onder andere contractmanagement bevat. Immers, het inkoopproces start niet bij de bestelling maar bij het afsluiten en managen van de inkoopcontracten en leveranciers. In praktijk blijkt dat op het gebied van P2P-processen en systemen vaak nog veel te verbeteren is. Regelmatig ontbreekt het aan een integrale verplichtingenadministratie. Met de huidige stand van de techniek kan dit bijdragen aan verdere efficiency en inzicht. Ook is het contractmanagement regelmatig niet op orde. En ook dát is de basis voor een efficiënte implementatie van IFRS 16. 

P2P-modules in ERP-systemen of best of breed P2P-platformen (zoals eSize) ondersteunen een best in class inkoop tot betaalproces op efficiënte en effectieve wijze. Met IFRS 16 wordt de soep wellicht heet opgediend, maar dan wel als voorgerecht om de inkoopprocessen en het contractmanagement op orde te brengen.

Een artikel van Louis de Koning, Associate Partner bij adviesbureau Improven.