Commerciële luchtvaart voegt wereldwijd 10.000 vliegtuigen toe

26 mei 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De komende jaren staat de wereldwijde vliegtuigvloot aanzienlijke upgrades en groei te wachten. Nieuwe vliegtuigen worden sneller afgeleverd dan de oude worden afgeschreven en recente winststijgingen stellen luchtvaartmaatschappijen in staat te investeren in nieuwe en efficiëntere vliegtuigen. Tot 2027 komen er zo’n 10.000 nieuwe vliegtuigen bij, met voornamelijk groei in het aantal ‘narrow-body‘ en ‘wide-body’ toestellen. De Chinese vloot groeit naar verwachting met 4.000 vliegtuigen naarmate de vraag van Chinese consumenten naar binnenlandse en regionale vluchten toeneemt. 

Internationaal management consultancybureau Oliver Wyman heeft in een recent onderzoeksrapport de belangrijkste kenmerken van de commerciële luchtvaartsector in kaart gebracht. In het rapport, getiteld Global Fleet & MRO Market Forecast Summary’ (MRO: Maintenance, Repair & Operations), besteedt het adviesbureau aandacht aan grote trends in de markt en de gevolgen daarvan voor de wereldwijde luchtvaart MRO-industrie.

Financiële resultaten wereldwijde luchttransport industrie

Na jaren van matige prestaties, worden er tegenwoordig weer hoge winsten geboekt in de wereldwijde luchtvaartindustrie. Deze winstgevendheid wordt gestimuleerd door twee belangrijke trends: de brandstofprijzen zijn gedaald tot het laagste niveau sinds 2005, terwijl het groeiende aantal passagiers leidt tot een toename van de vraag naar vervoer per vliegtuig. De nettowinst nam toe tot $53 miljard in 2015 en voor 2016 wordt een nettowinst van $40 miljard verwacht.

Het leeuwendeel van de winst zal naar verwachting in de VS worden binnengehaald – de afgelopen twee jaar was het land verantwoordelijk voor 60% van de wereldwijde winst. De hoge winstgevendheid heeft de industrie een adempauze gegeven waarin veel luchtvaartmaatschappijen de extra inkomsten aanwenden om nieuwe vliegtuigen aan te schaffen. Deze moderne toestellen hebben minder onderhoud nodig, hebben meer capaciteit en zijn brandstofefficiënt. 

Wereldwijde vraag naar vliegtuigen

De aanschaf van meer moderne vliegtuigen gaat hand in hand met de afschrijving en renovatie van oudere modellen. Over de hele linie wordt verwacht dat het totale aantal zal toenemen van 25.368 toestellen in 2016 tot 35.501 toestellen in 2027. Het groeitempo zal naar verwachting de eerste vijf jaar op zo’n 3,8% per jaar liggen. Het groeitempo zal in de vijf jaar daarop terugvallen tot 3%, aangezien er in die periode naar verwachting minder nieuwe vliegtuigen worden geleverd terwijl het aantal afschrijvingen hoog blijft. De onderzoekers verwachten dat er tot 2027 ongeveer 9.500 vliegtuigen zullen worden afgeschreven, terwijl er in diezelfde periode ongeveer 20.200 nieuwe vliegtuigen zullen worden afgeleverd.

In het vrachtvervoersegment zullen relatief weinig nieuwe vliegtuigen worden afgeleverd terwijl de afschrijving van oude vliegtuigen doorgaat, zodat de totale omvang van de vloot hier zal afnemen met zo’n 140 vliegtuigen. 

Voorspellingen wereldwijde vloot per vliegtuigklasse

Uit het rapport blijkt dat de komende tien jaar ook de samenstelling van de wereldwijde vloot qua type vliegtuigen zal gaan veranderen. Zo zal de komende jaren het aantal ‘turboprop’ en ‘regional jet’ toestellen naar verwachting afnemen met respectievelijk 0,4% en 1,1% per jaar. De luchtvaartmaatschappijen concentreren zich in toenemende mate op narrow- en wide-body vliegtuigen, waarvan de aantallen naar verwachting respectievelijk met 4,6% en 5,3% per jaar zullen toenemen. De aantallen regional jets en turboprops zullen naar verwachting nog sneller dalen tussen 2022 en 2027, met een jaarlijkse krimp van respectievelijk 3,5% en 2,8%. Over het geheel zal het aantal narrow-body vliegtuigen naar verwachting met 14.300 toenemen tot iets meer dan 23.100 toestellen, met een jaarlijkse groei van 4,9%, terwijl het aantal wide-body vliegtuigen met gemiddeld 4% per jaar zal groeien tot een totaal van 7.400 toestellen in 2027. 

Groei vliegtuigvloot per regio

Vanuit een regionaal perspectief merken de onderzoekers belangrijke verschillen op in de groei van het aantal vliegtuigen. In Noord-Amerika zal bijvoorbeeld het aantal nieuwe toestellen dat wordt afgeleverd hoog blijven met ongeveer 4.500 toestellen tussen nu en 2027. Tegelijkertijd zullen er in de VS echter ook veel oude vliegtuigen uit de vloot worden verwijderd (zo’n 4.000), zodat de netto groei beperkt blijft tot 11%. In West-Europa wordt verwacht dat er 3.800 nieuwe toestellen zullen worden afgeleverd, terwijl er zo’n 2.000 zullen worden afgeschreven. 

China vertoont een afwijkend profiel. Door de snelle groei van de economie en de grote bevolking is er een opkomende middenklasse ontstaan die een behoefte heeft om te reizen, zowel binnen als buiten China. Hierdoor zal de vraag naar vliegtuigreizen in de nabije toekomst stijgen. De regio verwacht ongeveer 4.400 nieuwe afgeleverde toestellen terwijl er de komende tien jaar minder dan 500 oude toestellen uit vloot zullen verdwijnen. Alleen in India is het verschil tussen het aantal nieuw afgeleverde vliegtuigen en het aantal afschrijvingen nog groter, terwijl Afrika de enige regio is waar het aantal vliegtuigen zal afnemen, met bijna 24%. De netto groei van het aantal vliegtuigen zorgt wereldwijd tevens voor een toename in de vraag naar ondersteunend personeel en piloten.

Veranderingen luchtvloot per regio

De groei in China, de Asia-Pacific regio, India en het Midden-Oosten zal zorgen voor een verschuiving in het wereldwijde marktaandeel van luchttransport. China ziet zijn marktaandeel stijgen met bijna 8%, terwijl de marktpositie van Noord-Amerika zal verzwakken met iets minder dan 7%. Ook West- en Oost-Europa, Afrika en Latijns Amerika zullen naar verwachting hun marktaandeel zien afnemen, maar wel in veel mindere mate.

De onderzoekers vertellen: “De netto groei van de vliegtuigvloot is niet overal ter wereld gelijk, wat in de komende periode zal resulteren in verschuivingen in de rangorde van de verschillende regio’s op de wereldmarkt. Vooral in Azië zal veel groei plaatsvinden, met China en India voorop. Azië zal hiermee de grootste regio worden, waarbij de operationele vloot en de daaraan gerelateerde vraag naar MRO bijna verdubbelt. Hiermee vormt de regio een contrast met Noord-Amerika, waar men de komende jaren weinig absolute groei zal ervaren, hoewel de luchtvloot in diezelfde periode wel een significante upgrade zal krijgen. Noord-Amerika zal afglijden naar de derde plaats op de lijst van grootste regio’s, achter Azië en Europa.”