Fusies en overnames steeds vaker in een internationale context

23 mei 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Steeds vaker vinden bedrijfsovernames in een internationale context plaats, blijkt uit onderzoek van Grant Thornton.

Evert Everaarts, manager binnen het internationale fusie en overname team van het accountants- en advieskantoor, ziet deze toename al enkele jaren: “Internationale transacties hebben tegenwoordig zelfs de overhand binnen onze praktijk. Ondanks een kleine daling van het aantal internationale transacties in 2016 ten opzichte van 2015, verwacht ik dat de trend van groeiende internationale transacties doorzet. Dit komt onder andere door de verdergaande globalisering en de open Nederlandse economie.”

Hij vervolgt: “Bovendien bleek uit het Grant Thornton International Business Report over Q4-2016 dat zakelijke leiders wereldwijd positieve verwachtingen hebben voor wat betreft economische ontwikkelingen in 2017. Dat is goed nieuws voor ondernemers die overwegen hun bedrijf te verkopen, want een verkoop aan een buitenlandse partij levert doorgaans zo’n 20% meer op dan een verkoop aan een Nederlandse koper.”

Sterke groei van internationale overnames

Uit de transactiedatabase van Zephyr blijkt dat tussen 2010 en 2016 het aantal grensoverschrijdende transacties, waarbij een Nederlands bedrijf aan een buitenlandse koper werd verkocht, gemiddeld met zo’n 7% per jaar is gegroeid. Maar ook Nederlandse bedrijven zijn actief in het buitenland met overnames. Hoewel dit, net als de binnenlandse transacties, wat aantallen betreft de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven. In 2016 daalde het aantal overnames ten opzichte van het uitzonderlijk hoge aantal overnames in 2015. Mogelijk dat deze daling in 2016 werd veroorzaakt door de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen, wat een hoop onzekerheid bij bedrijven teweegbracht.

Sterke groei van internationale overnames

Interessante Nederlandse sectoren voor buitenlandse kopers

Everaarts: “Bij veel van de sectoren die in trek zijn bij buitenlandse kopers speelt innovatie een belangrijke rol en is de afzetmarkt internationaal. Daarnaast heeft Nederland een gunstig vestigingsklimaat, onder andere vanwege de deelnemingsvrijstelling en de vele internationale handelsverdragen. Overigens worden de cijfers sterk beïnvloed door de relatieve marktomvang van de sectoren en is het daarom juist interessant om te kijken binnen welke sector de sterkste stijging plaatsvindt. Deze stijging is het sterks bij internet/e-commerce en bij semiconductor bedrijven. Waarbij in 2016 uiteraard de megaovername van NXP door Qualcomm in het oog springt.”

Nederland als gateway to mainland Europe

In 2016 waren voornamelijk Amerikaanse bedrijven geïnteresseerd om een Nederlands bedrijf over te nemen, gevolgd door Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ook kwamen er kopers uit Scandinavische landen, zoals Zweden. Door overzeese bedrijven wordt Nederland vaak beschouwd als de perfecte ‘gateway to mainland Europe’. Bovendien spreken Nederlanders goed Engels en staan Nederlanders in het buitenland bekend als een volk dat zich goed kan aanpassen aan buitenlandse gewoontes.

Grant Thornton in Nederland heeft ervaring met de begeleiding van de verkoop van Nederlandse organisaties aan buitenlandse organisaties afkomstig uit deze landen. Zo begeleidde het Nederlandse fusie en overname team recent de verkoop van een producent van Gasdetectie apparatuur aan het Zweedse bedrijf Consilium, het laboratorium Bureau de Wit aan het Franse Eurofins. Momenteel werkt het team aan twee transacties waarbij de kopers Amerikaans zijn.

Wat komt er allemaal bij een internationale transactie kijken?

Een overname is een complex proces met ook nog eens een hoop onzekerheid. Bij grensoverschrijdende overnames worden de complexiteit en onzekerheid alleen maar versterkt. Zo hebben ondernemers die in het buitenland een overname doen te maken met bijvoorbeeld lokale zakelijke gebruiken en wet en regelgeving. Bovendien zijn er ook enkele praktische zaken, zoals grotere afstanden en taalbarrières.

Interessante Nederlandse sectoren voor buitenlandse kopers

Everaarts: “Wanneer je als ondernemer een bedrijf in het buitenland overneemt adviseren wij om meer tijd te besteden aan marktonderzoek om de markt goed te leren kennen en zeer selectief te zijn. Het komt regelmatig voor dat je 50 bedrijven analyseert en pas bij bedrijf 51 de juiste match hebt gevonden. Andersom is het van belang om te begrijpen dat buitenlandse kopers in Nederland ook met veel onzekerheden te maken krijgen. Zeker wanneer het een eerste overname in Nederland is. Bij een eerste overname in Nederland duurt het overname proces doorgaans wat langer dan wanneer je als ondernemer je bedrijf aan een Nederlandse koper verkoopt.”

Buitenlandse kopers betalen meer

Doorgaans levert een verkoop aan een buitenlandse koper circa 20% meer op dan een verkoop aan een Nederlandse koper. Om het verschil tussen buitenlandse en Nederlandse kopers aan te tonen heeft Grant Thornton uit de database van MergerMarket de mediaan van de beschikbare EBITDA waarderingsmultiples van binnenlandse transacties en internationale transacties met elkaar vergeleken. EBITDA staat voor inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. De waarderingsmultiples zijn financiële ratio’s voor de ondernemingswaarde en drijvers die relevant zijn voor die waarde.

Uit de vergelijking over een periode van 5 jaar is gebleken dat buitenlandse kopers circa 9 maal EBITDA betalen voor een onderneming, terwijl Nederlandse kopers circa 7 maal EBITDA betalen. Everaarts: “Uiteraard variëren deze multiples per bedrijfstak en zijn ze afhankelijk van een veelvoud van factoren, zoals de bedrijfsgrootte, groeiverwachtingen en de levensfase waarin het bedrijf zich bevindt. Maar de multiples geven wel een indicatie. Buitenlandse kopers zijn doorgaans grotere partijen met internationale afzetmarkten, waardoor zij ondernemingen hoger waarderen.”