PNO Consultants sluit partnerships met ALICE en Startup Utrecht

11 mei 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

PNO Consultants heeft de afgelopen maanden twee nieuwe partnerships gesloten. De samenwerking die het bureau is aangegaan met Europees technologieplatform ALICE is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe overkoepelende strategie voor de logistieke sector, terwijl het partnership met Startup Utrecht erop is gericht om ambitieuze ondernemers te helpen subsidiemogelijkheden in kaart te brengen.

PNO Consultants lid van ALICE

ALICE – voluit Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe – is een Europees technologieplatform dat zich richt op het ontwikkelen van een overkoepelende strategie voor onderzoek, innovatie en marktontwikkeling voor de logistieke sector en supply chain management. Sinds juli 2013 wordt ALICE officieel erkend als European Technology Platform door de Europese Commissie. De European Technology Platforms zijn een reeks platforms of netwerken die verschillende stakeholders uit een bepaalde sector bij elkaar brengen omwille van het ontwikkelen van onderzoek- en innovatie-agenda’s voor de korte en lange termijn.

PNO Consultants is onlangs officieel lid geworden van ALICE. Het consultancybureau gaat zich met de overige leden van het platform richten op het uitwerken van de research- en innovatiestrategie voor de logistieke sector. Zo zal PNO als onderdeel van het partnership mee werken aan het vergroten van de efficiency, innovatiekracht en duurzaamheid van de logistieke sector in Nederland en Europa. Ook wordt het adviesbureau – dat zo’n 250 consultants in dienst heeft in zes landen – betrokken bij het tot stand komen van het Physical Internet – het toekomstbeeld dat in 2050 logistiek en transport volledig geregeld worden via open, verbonden netwerken.

In een reactie op het lidmaatschap vertelt PNO Consultants: “Het ALICE-lidmaatschap onderschrijft onze innovatievisie en versterkt onze dienstverlening aan klanten in de logistieke sector. Goed nieuws voor ons en onze klanten.”

PNO Consultants sluit samenwerkingen met ALICE en Startup Utrecht

PNO Consultants draagt bij aan Startup Utrecht

Startup Utrecht is een samenwerkingsverband van organisaties uit Utrecht en omstreken die zich gezamenlijk inzetten om het startup-ecosysteem in de regio te stimuleren. Het initiatief maakt onderdeel uit van StartupDelta, het netwerk dat zich inzet voor het versnellen van het startup ecosysteem in heel Nederland. Startup Utrecht, dat in juli 2015 is opgericht op initiatief van startup-ambassadeur Neelie Kroes, richt zich in de eerste plaats op het verbinden van stakeholders in de regio. Investeerders, universiteiten, creatieve bureaus, het bedrijfsleven en de bankensector worden met elkaar en met startups in de regio in contact gebracht om mogelijkheden tot kennisdeling en samenwerking te creëren.

Om startups in de regio te ondersteunen wordt er op het digitale platform van Startup Utrecht een kennisdatabase aangelegd. Deze database vormt een belangrijk instrument voor het bevorderen van het startupklimaat in en rond Utrecht en biedt deelnemers aan het netwerk toegang tot kennis in de vorm van bijvoorbeeld businesscases, ‘lessons learned’, papers en blogposts.

PNO Consultants heeft zich ook bij het netwerk van stakeholders aangesloten als partner. Als onderdeel van de samenwerking zal PNO onder meer ondersteuning gaan bieden bij het opzetten van de online kennisdatabase. Ook zal PNO bijdragen in de vorm van kennisleiderschap – het bureau is een specialist op het gebied van financiële oplossingen en subsidies en krijgt veel vragen van startups met betrekking tot financiering.

Volgens het bureau is er voor startups met een degelijke business case altijd geld om hun plannen te financieren. De ondersteuning die PNO Consultants biedt aan startups omvat onder meer het in kaart brengen van de wensen en criteria van potentiële investeerders, het bieden van inzicht in welke typen financiering er zijn en het adviseren over welke vormen van financiering het beste aansluiten op de situatie van de startup.