Datacenters goed voor BBP bijdrage van €1 miljard en 4.000 banen

15 mei 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De commerciële datacentermarkt in Nederland is goed voor een economische bijdrage van ruim €1 miljard en voor bijna 4.000 banen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pb7 Research in opdracht van de Dutch Datacenter Association. 

In het rapport neemt onderzoeker Peter Vermeulen van Pb7 Research de economische bijdrage van commerciële datacenters onder de loep. Uit het onderzoek blijkt dat de directe economische bijdrage van datacenters in ons land kan worden geschat op €585 miljoen. De directe bijdrage heeft betrekking op alle activiteiten die direct in verband staan met multi-tenant datacenters, commerciële datacenters die co-locatie-diensten aanbieden*. De sector is volgens Vermeulen goed voor een werkgelegenheid van 2.300 voltijdbanen en de belastingen en sociale premies hebben een totale waarde van €64 miljoen. 

Indirect leveren de commerciële datacenters nog eens een economische bijdrage van €293 miljoen en €15 miljoen aan belastingen en sociale bijdragen. De indirecte bijdragen omvatten onder meer betalingen aan leveranciers, bouwkosten en kosten voor elektriciteit, water en koeling. Dit levert indirect 1.300 extra voltijdbanen op. Tot slot heeft de datacentersector volgens Vermeulen nog een afgeleide economische impact van €67 miljoen. Hierbij kan gedacht worden aan uitgaven aan levensonderhoud, huur en/of hypotheek. Dit zorgt voor nog geschatte werkgelegenheid van circa 250 voltijdbanen.

De commerciële datacentersmarkt

Als de directe, indirecte en afgeleide impact van de datacenters bij elkaar worden opgeteld, komt Vermeulen op een totale economische bijdrage van €941 miljoen, plus €83 miljoen aan sociale premies en belastingen. De totale (directe, indirecte en afgeleide) werkgelegenheid komt neer op 3850 voltijdbanen. Volgens Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association (DDA), toont de analyse aan dat datacenters een significante meerwaarde hebben voor de Nederlandse economie. Hij stelt dat dit door de markt vaak wordt onderschat: “De meeste datacenters zijn anonieme gebouwen waaraan niet valt te zien wat hun waarde is of wat er gebeurt.” Een verkeerde voorstelling van zaken, aldus de directeur. “Datacenters voorzien in sterke multiplier effecten voor de gehele economie en het is niet overdreven om te stellen dat ze cruciaal zijn voor ieder bedrijf en organisatie die op enigerlei wijze gebruik maakt van digitale technologie.”

Het is overigens niet de eerste keer dat er onderzoek wordt gedaan naar de multiplier effecten van datacenters. In 2014 heeft The Boston Consulting Group (BCG) berekend wat de economische impact is van het grote Facebook datacenter in het Noorden van Zweden. Naast de directe bijdrage van het datacenter voor het Zweedse BBP, bracht BCG ook de multiplier effecten in kaart: de indirecte bijdrage (uitgaven binnen de waardeketen) bedroegen 70%, of een multiplier van 1,7, terwijl de afgeleide impact (uitgaven van werknemers) nog eens 60% toevoegden, of een totaal multiplier effect van 2,3.

Derde economische mainport

Volgens Vermeulen zijn de grootte van de digitale infrastructuur in Nederland en, nog belangrijker, het toekomstige potentieel zo groot dat er inmiddels sprake is van een derde mainport naast luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam. De datacenters zijn volgens de onderzoeker de fysieke manifestatie van de digitale mainport die Nederland biedt voor de totale Europese markt**. 

Vooral in het segment van de multi-tenant datacenters wordt de komende twaalf maanden een sterke groei verwacht. Een ruime meerderheid van de beheerders, facilitair managers en andere datacenterbeslissers die voor het onderzoek zijn ondervraagd geeft aan het komende jaar groei te verwachten in de oppervlakte die de datacentra gebruiken, evenals in het energiegebruik en in de investeringen die zij zullen maken in de uitbreiding en verbetering van hun centra. In het geval van gebruikte oppervlakte verwacht 67% in 2017 groei te realiseren, terwijl 18% krimp verwacht. Voor het energiegebruik zijn de verwachtingen ongeveer gelijk met 13% die afname verwacht, ten opzichte van 68% die verwacht meer energie te gaan verbruiken het komende jaar. De investeringen groeien het komende jaar volgens 58% van de respondenten, terwijl ruim een derde verwacht dat de investeringen ongeveer gelijk zullen blijven aan voorgaand jaar.

Multitenant date center’ growth expectations for the next 12 months

Volgens een recent onderzoek van Deloitte, dat onder meer in opdracht van de DDA werd uitgevoerd, is de kern van de Nederlandse interneteconomie vandaag de dag ruim €100 miljard waard. De complete digitale economie is volgens het onderzoek nog vele malen meer waard. In het onderzoek wordt Amsterdam geprezen als een toplocatie voor datacenters, hoewel er ook voor de hoofdstad nog verschillende aandachtspunten zijn om de aantrekkelijkheid voor datacenters te vergroten. 

* Datacenters met maar één tenant – zogenaamde single-tenant datacenters – zoals de rekencentra van banken, zijn buiten beschouwing gelaten in de berekening.

** Richard van Breukelen en Ester de Jong, beide adviseurs bij PBLQ, pleitten er onlangs in een advies aan politici en bestuurders voor om de digitale infrastructuur meer te gaan positioneren als de derde economische mainport van Nederland.