Ferdi de Lange verruilt EY voor Chasse Executive Search

12 april 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ferdi de Lange heeft de overstap gemaakt van zakelijke dienstverlener EY naar headhuntersbureau Chasse Executive Search. 

Bij het accountants- en advieskantoor bekleedde Ferdi de Lange de rol van business development manager voor de publieke sector. Daarvoor was De Lange jarenlang actief op het snijvlak van politiek en business. Hij werkte circa acht jaar voor het Interprovinciaal Overleg (IPO), een platform die de gezamenlijke belangen van de twaalf provincies behartigt in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. De Lange was onder meer actief als (senior) adviseur, secretaris voor het bestuur en als communicatie-expert.

Per 1 april 2017 heeft De Lange de consultancysector ingeruild voor de recruitmentbranche – hij als partner toegetreden tot Chasse Executive Search, een recruiter gespecialiseerd in het vervullen van bestuurs- en directieposities en toezichthoudende rollen. Chasse is gevestigd in Den Haag en richt zich op vaste en interim-posities in de zakelijke en financiële dienstverlening en in de publieke sector waaronder zorg, onderwijs, woningcorporaties en ZBO's (zelfstandige bestuursorganen). 

Ferdi de Lange - Chasse Executive Search

De Lange is de derde vennoot van het headhunterskantoor. Chasse werd in 2008 opgericht door Monique de Vos. In 2014 trad Sven de Jongh toe als partner. De twee laatstgenoemde partners kennen elkaar van hun gezamenlijk tijd bij Aegon (eind jaren tachtig en begin jaren negentig) en Corinthe Executive Search (2000 tot 2007). De Jongh werkte verder voor adviesbureaus KPMG en Nolan, Norton & Co., en Maes & Lunau, terwijl De Vos zo’n drie jaar actief was voor Beijer Adviesgroep. 

“Met Ferdi de Lange geven wij nadrukkelijk invulling aan onze doelstelling om enerzijds de ‘next generation’ aan ons te binden en anderzijds onze positie in de (semi-) publieke sector verder te verstevigen”, aldus De Vos.

Naast zijn werkzaamheden voor Chasse is De Lange nauw verbonden aan de VVD. Momenteel vervult hij de rol van voorzitter van het internationale netwerk van de politieke partij. Vanuit zijn lidmaatschap is hij bij diverse partijactiviteiten betrokken geweest, waaronder de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 en gemeenteraadsverkiezingen van 2006.