De digitale businesstransformatie-aanpak van Bvolve uitgelicht

22 maart 2017 Consultancy.nl 9 min. leestijd

In lijn met de groeiende behoefte aan digitale transformaties in de markt heeft consultancybureau Bvolve een nieuwe aanpak ontwikkeld. De aanpak helpt organisaties beter te begrijpen wat er de komende tijd op hen afkomt en welke stappen ze kunnen nemen om binnen hun organisaties digitale manieren van werken optimaal te kunnen verankeren. Consultancy.nl stelde zes vragen over de ins en outs van de aanpak aan Matthijs Scholten, consultant bij Bvolve en trekker van de nieuwe aanpak.

De afgelopen jaren is digitale transformatie uitgegroeid tot een van de meest gehypete begrippen binnen managementland. Door technologische vooruitgang en de opkomst van nieuwe IT-toepassingen kunnen organisaties steeds meer gebruikmaken van technologie om hun dienstverlening te verbeteren. Te denken valt aan front-end toepassingen, waarmee men klanten beter van dienst kan zijn, interne organisatietoepassingen, die bedrijven efficiënter laten werken, maar ook toepassingen met betrekking op de gehele waardeketen, voor het eenvoudiger organiseren van activiteiten.

Tal van onderzoeken hebben sinds de start van de digitale hype laten zien dat investeren in digitalisering loont. Zo weten organisaties die vooroplopen in digital, of meer investeren in digitalisering dan hun branchegenoten, over de hele linie betere financiële resultaten neer te zetten*. Daarnaast profiteren die bedrijven van verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld meer tevreden personeel.

Toch is er binnen de markt nog een lange weg te gaan. Volgens een recent onderzoek mag slechts een klein deel van de bedrijven zich een digitale voorloper noemen en bevindt het overgrote deel van organisaties zich (nog) in een stadium waarin ze lerende zijn of worstelen met de invoering van digitalisering. Niet verrassend is dan ook de constatering dat een groot deel van digitaliseringsprojecten mislukt. Waar sommigen schatten dat de helft van deze trajecten mislukt, becijferen anderen dat maar liefst twee derde van alle digitale projecten die opgestart worden, niet of onvoldoende de vooraf gestelde doelstellingen weet te realiseren.

De digitale business transformatie aanpak van Bvolve

In een poging managers te ondersteunen met het doorvoeren, en belangrijker nog, verankeren van digitale manieren van werken, heeft adviesbureau Bvolve een nieuwe aanpak ontwikkeld, die de contouren schetst van hoe digitale transities tot een succes gebracht kunnen worden. Bvolve, een consultancy organisatie voortgekomen uit het van oorsprong Nederlandse, maar inmiddels internationaal bekende softwarebedrijf BIZZdesign, ontwikkelde de aanpak op basis van zijn jarenlange expertise binnen het domein.

De bewuste aanpak van het adviesbureau, door hen zelf ‘Bvolve Digitale Business Transformatie’ gedoopt, zet de pijlers en taken uit die nodig zijn om een digitaal transformatieproject van strategie tot uitvoering te doorlopen en ten slotte te borgen. Om meer te weten te komen over de aanpak stelde Consultancy.nl zes vragen aan Matthijs Scholten, consultant bij Bvolve en trekker van de propositie:

Wat maakt een digitale transformatie anders dan een traditioneel veranderprogramma?

Veranderen is niets nieuws voor organisaties. Door de opkomst van nieuwe technologieën en de toenemende verwevenheid van organisaties en mensen met technologie zijn bedrijfstransformaties echter complexer en onvoorspelbaarder dan ooit geworden. Daarnaast zijn de belangen voor een digitale transformatie hoog. Voor veel organisaties geldt de harde eis: ‘digitize or die’. De status quo is niet meer aan de orde: om waarde voor klanten te creëren en de concurrent voor te blijven is continu veranderen en digitalisering de norm geworden. Organisaties moeten daarom zoeken naar duurzame manieren om de digitale dromen van hun klanten in een hoog tempo te realiseren.

Wat is de invloed van bovenstaande verschillen op de manier waarop een verandertraject opgezet en geleid zou moeten worden?

De vereiste verandersnelheid en de bijkomende complexiteit van een digitale transformatie leiden tot een interessante paradox als het gaat om het toepassen van verandermethodieken. Wij geloven dat verandertrajecten succesvol worden door een gezonde mix tussen enerzijds doordacht de tijd nemen voor complexe vraagstukken en anderzijds de continue levering van concrete bedrijfswaarde te realiseren. We zien hierbij het toepassen van experimentele aanpakken (simulaties, Proof of Concepts en Minimal Viable Products) als belangrijke succesfactor voor het snel realiseren van bedrijfswaarde en te ontdekken wat wel werkt en wat niet. Om in de toekomst nog sneller en frequenter te kunnen veranderen is het zaak dat er parallel gewerkt wordt aan een solide fundament van bedrijfsvoering en informatievoorziening die voorziet in de benodigde wendbaarheid.

Om managers te helpen bij het doorvoeren en verankeren van digitale manieren van werken hebben jullie de ‘Bvolve Digitale Business Transformatie’ ontwikkeld, een aanpak die volgens de propositie leidt tot tastbare resultaten. Kun je ons kort meenemen langs de pijlers van de aanpak?

De Digitale Business Transformatie oplossing helpt organisaties hun (transformatie)strategie te vertalen naar een uitvoerbare en ketenbrede visie op organisatie-inrichting. Hierbij gaan zichtbare business waarde op de korte termijn en duurzame resultaten en wendbaarheid voor de lange termijn samen. De aanpak voorziet in beide doelen op een manier waarin groots denken (regie op samenhang) en continu bewegen in kleine stappen vooruit (experimenteren en leren) samengaan. 

De kracht van de aanpak zit hem in de vier pijlers: (1) Smart slicing, waarbij we verandertrajecten en business domeinen slim afbakenen en complexiteit behapbaar maken; (2) Synergie tussen ontwerp (en architectuurvraagstukken) en experimenten met hoge business betrokkenheid; (3) Ketenbreed en multidisciplinair: het samenstellen en (bege)leiden van een effectieve verandercoalitie; (4) Voor de organisatie en mét de organisatie: tijdens het uitvoeren van de transformatie organisatie ook investeren in de ontwikkeling van de transformatiecapabilities van een organisatie.

Balans Value & Agility

Critici kunnen dit soort modellen mogelijk afdoen als ‘consulting prietpraat’. Kun je wat voorbeelden geven over de concrete resultaten die in de praktijk zijn behaald?

Dat kan ik zeker! Bij verschillende organisaties hebben we deze aanpak gehanteerd en concrete resultaten bewerkstelligd. Zo is bij een netbeheerder de administratieve last voor buitendienstmedewerkers teruggebracht en worden klanten proactief geïnformeerd over storingen. Naast deze business georiënteerde initiatieven is tevens vormgegeven aan een wendbare informatievoorziening door het rationaliseren van legacy-applicaties en het initiëren van een herimplementatie van de ERP-omgeving.

Bij een grote inspectiedienst zijn met behulp van deze aanpak de primaire inspectieprocessen gestandaardiseerd en is gebouwd aan een informatievoorziening die voorziet in de vereenvoudigde administratie en ontsluiting van de inspectiegegevens waarmee de informatiepositie van deze inspectiedienst is verbeterd.

Een laatste voorbeeld is het herontwerp en de digitalisering van het HR-onboardingsproces van een grote rijksoverheidsorganisatie inclusief de bijbehorende ketensturing. Een efficiënter en doelmatiger proces met een informatievoorziening die klaar is voor de toekomst! 

Een van de grote uitdagingen bij grote transformaties schuilt in de tijd volgend op de implementatie. Vaak lopen verandertrajecten zolang ze nog begeleid worden soepel, maar zodra de (externe) expertise het bedrijf verlaat of wanneer de aandacht afneemt, kan de situatie omslaan. Hoe zorgt Bvolve ervoor dat de verandering ook daadwerkelijk verankerd wordt binnen een organisatie?

Wij erkennen dat dit een aandachtspunt is omdat het verleidelijk is – zowel tijdens als na de transformatie – je te laten meeslepen door de waan van de dag. Om deze reden is één van de pijlers van onze aanpak dat we deze voor én met de organisatie uitvoeren. Wij borgen onze resultaten door onze manier van werken te demonstreren, deze samen uit te voeren en uiteindelijk de klantorganisatie zelf aan het stuur te zetten van hun transformatieopgave en zelf hierbij een faciliterende rol in te vullen. Dit houdt in dat we niet aan ‘fly-in / fly-out consultancy’ doen, maar naast onze adviezen ook duurzame en handzame gereedschappen leveren. Hierdoor worden resultaten geborgd en stellen we de organisatie in staat om – na afloop van onze inzet – zelfstandig aan de slag te gaan met hun transformatievraagstukken. 

Tot slot, we staan volgens kenners pas aan het begin van ‘de disruptie van de digitale wereld’, want de snelheid waarmee technologie en dus ook businessmodellen en dienstverlening veranderen, neemt alleen maar toe. Hoe zorgt Bvolve ervoor dat de aanpak in lijn blijft met de ontwikkelingen in het landschap?

Bvolve is een kennisgedreven organisatie. Wij zijn actief bezig met het monitoren van nieuwe (digitale) trends en methoden en technieken om deze aanpak door te ontwikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van surveys, structurele interne kennissessies en het organiseren van rondetafelsessies met experts en klanten waarin we de ‘transformatieconversatie’ naar een hoger niveau tillen. Daarnaast zijn we actief in diverse communities waar we kennis delen en kennis ophalen. Zo spreek ik bijvoorbeeld morgen op de Hogeschool Utrecht over trends in Enterprise Architectuur waarin de rol van de architect in de digitale transformatie centraal staat.