Trage afhandeling van arbeidsongeschiktheid kost werkgevers €870 miljoen

21 februari 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Werkgevers betalen onnodig voor grote aantallen uitkeringen als gevolg van een gebrek aan capaciteit voor herkeuringen bij het UWV. Maar liefst 150.000 arbeidsongeschikten hadden jaren geleden al herkeurd moeten worden, terwijl onderzoek van het ministerie van SZW aantoont dat 58% van hen weer (deels) aan de slag zou kunnen. Volgens onderzoek van Aon levert dit een onnodige kostenpost voor werkgevers op, van jaarlijks zo’n €870 miljoen.

Sinds 2014 is de nieuwe ziektewet (‘Modernisering Ziektewet’) van kracht. Als gevolg van de wet hebben werkgevers meer verantwoordelijkheid voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers en zijn ze verplicht tot het doorbetalen van lonen. De financiële risico’s die dit met zich meebrengt worden steeds groter. Werkgevers betalen in de huidige wetgeving meer en meer zelf voor hun zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Bedrijven dragen deze verantwoordelijkheid maximaal twaalf jaar. Een lange periode waarin de kosten flink kunnen oplopen: tot wel €200.000 voor een gemiddelde werknemer.

“Als gevolg van de nieuwe ziektewet pakken werkgevers steeds vaker de handschoen op en maken zij actief werk van re-integratie”, legt Daniel Rijnbeek, managing consultant bij de afdeling Corporate Wellness van verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon
, uit. “Steeds meer komt het besef dat herkeuringen daarbij helpen, zowel voor werkgevers als voor werknemers die in veel gevallen best bereid zijn weer de arbeidsmarkt te betreden met aangepast werk.”

De afgelopen jaren kampt het UWV echter met grote achterstanden in de herkeuringen. Volgens Aon hadden zo’n 150.000 arbeidsongeschikten jaren geleden al herkeurd moeten worden door het UWV, dat daar door gebrek aan capaciteit niet aan toekomt. “Het uitblijven van een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het UWV en de recente uitingen van het UWV dat hier voorlopig ook niets aan wordt gedaan, is voor alle partijen slecht nieuws”, vertelt Rijnbeek.

Trage afhandeling van arbeidsongeschiktheid kost werkgevers €870 miljoen

Achterstand wegwerken

Minister Asscher beloofde begin 2016 de achterstand nog hetzelfde jaar weg te laten werken, onder meer door de capaciteit voor herkeuringen te vergroten. Volgens Aon is de achterstand in de herkeuringen echter nog altijd even groot en het zijn de werkgevers die hiervoor de hoge rekening betalen – volgens berekeningen van de risicoadviseur tot jaarlijks minimaal €1,5 miljard. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt bovendien dat 58% van de arbeidsongeschikten weer (deels) aan de slag zou kunnen. Aon: “Dat betekent dat met het wegwerken van de achterstanden werkgevers jaarlijks grofweg €870 miljoen zou kunnen besparen.”

Het ziet het er echter niet naar uit dat de achterstand snel zal worden weggewerkt. De onderzoekers schrijven: “Uit de laatste cijfers van UWV blijkt dat het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen in één jaar tijd met 10% is afgenomen. Terwijl voor dezelfde groep het aantal uitkeringen met 10% toenam.” Om toch een doorbraak te kunnen forceren roept Aon in een recente persverklaring werkgevers op om herkeuringen af te dwingen bij het UWV: “Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en verzekeraars hebben de mogelijkheid om een herkeuring door het UWV af te dwingen. Werkgevers die publiek verzekerd zijn, dus via het UWV, kunnen een herkeuring niet afdwingen maar wel aanvragen.”

Rijnbeek licht toe: “Ik raad werkgevers en verzekeraars hoe dan ook aan om dat te doen. Een herkeuring die leidt tot een gedeeltelijke re-integratie, is winst voor werkgevers, de uitkeringsinstantie, de arbeidsmarkt die steeds meer onder druk staat én de werknemer die weer meetelt op de arbeidsmarkt. Bovendien bestaan er gunstige voorwaarden voor werkgevers om mensen die re-integreren aan te nemen.” Ook wijst hij op de politieke verantwoordelijkheid: “Nu de markt er klaar voor is, is het is tijd dat werkgevers deze stap zetten en dat de minister komt met een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het UWV.”

Volgens VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn “is het nog maar de vraag of of het aantal verzekeringsartsen in opleiding voldoende is om alle noodzakelijke herkeuringen uit te voeren”. Tegenover BNR legt zij verder uit dat het probleem vooral in het feit zit dat het UWV te weinig verzekeringsartsen heeft. Weliswaar zijn er momenteel zo’n 180 verzekeringsartsen in opleiding - op een totaal van achthonderd – maar dat is volgens haar onvoldoende compensatie voor het vervangen van verzekeringsartsen die met pensioen gaan. Schut-Welkzijn: “Er moet echt een tandje bij, want we willen niet dat mensen thuis komen te zitten als ze eigenlijk wel kúnnen werken. En het is uiteindelijk ook veel beter voor mensen zelf.” Een conclusie die Rijnbeek deelt, die aangeeft: “Uiteindelijk is het een belang van zowel werkgever als werknemer wanneer arbeidsongeschikten weer (deels) aan de slag zouden kunnen. Want werken is gezond.”

* Uitkeringen voor arbeidsongeschikten worden voor het grootste deel door werkgevers gefinancierd: de eerste tien jaar door een directe doorbelasting van uitkeringen en daarna door een landelijke werkgeverspremie. Een uitkering kost jaarlijks minimaal €10.000.