Eosta en EY brengen maatschappelijke kosten biologisch fruit in kaart

13 maart 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

In het kader van het pilotproject ‘True Cost Accounting for Food, Farming en Finance’ hebben biologische groente en fruitspecialist Eosta en accountants- en advieskantoor EY de ‘echte kosten’ van biologisch fruit berekend. Hieruit blijkt dat de productie van biologisch fruit lagere maatschappelijke kosten heeft dan gangbaar fruit. 

De huidige voedselproductie heeft wereldwijd een negatieve impact op het natuurlijk en sociaal kapitaal. Dat blijkt uit berekeningen van wereldvoedselorganisatie FAO. Het gebruik van pesticiden voor de productie van fruit en groenten heeft volgens FAO negatieve gevolgen door de volksgezondheid en het milieu, terwijl landbouw op basis van monoculturen er voor zorgt dat de landbouwgrond uitgeput raakt. De totale schade aan het natuurlijk en sociaal kapitaal ligt volgens de berekeningen op ongeveer €5 biljoen per jaar.

True Cost pilot

Ondanks de grootte van dit bedrag zijn de maatschappelijke kosten niet terug te vinden in de balansen van voedselproducten of in het Nationaal Product. Eosta, een middelgrote Nederlandse specialist op het gebied van biologische groente en fruit, wil daar verandering in brengen. Om die reden heeft het bedrijf de handen ineengeslagen met onder meer Big Four accountants- en advieskantoor EY en Triodos Bank. Samen hebben zij de pilot ‘True Cost Accounting in Finance, Food & Farming’ in het leven geroepen, die er op gericht is om de maatschappelijke kosten van het biologisch produceren van fruit en groente in kaart te brengen.

Met de pilot bouwt Eosta voort op zijn True Cost of Food campagne, die het bedrijf in 2016 lanceerde. In deze campagne wilde de biologische voedselproducent consumenten bewuster maken van de verborgen kosten van voedselproductie, door mensen te laten zien dat biologische producten niet te duur zijn, maar gangbare producten juist te goedkoop.

Maatschappelijke kosten van biologisch fruit

In het kader van de pilot zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten van biologisch fruit. In de onderzoeken werd onder meer gekeken naar de productie van biologische en niet-biologische appels, peren, ananassen, citrusvruchten en bananen. Soil & More, een Nederlands duurzaamheidsbureau met vestigingen in Waddinxveen en Hamburg, heeft de voetafdrukken van deze productie processen op ecologische factoren als bodem, water en klimaat in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn vervolgens kostenberekeningen gemaakt. Hieruit bleek dat de biologische productie van appels gemiddeld €0,06 per kilo appels aan schade bespaart. 

In het meest recente onderzoek zijn de partners verder gegaan door de maatschappelijke kosten voor de gezondheid van consumenten in kaart te brengen. Uit de tussentijdse resultaten van dit onderzoek – die werden gepresenteerd tijdens Biofach, een biologische handelsbeurs in Neurenberg, Duitsland – blijkt dat er aanzienlijke kostenvoordelen zijn met betrekking tot de gezondheid van consumenten doordat de impact van pesticidenresiduen ontbreekt bij biologisch fruit. Voor biologische appels is het verschil het grootst. Ten opzichte van gangbare appels leveren de biologische appels een maatschappelijk kostenvoordeel van €0,14 per kilo. Inclusief het ecologische voordeel betekent dat per kilo biologische appels €0,20 minder maatschappelijke kosten met zich meebrengen dan gangbare appels.

True Cost balans

Volkert Engelsman, CEO van Eosta, zegt: “Dankzij het geweldige werk van VN-organisaties als de FAO, maar ook de WHO, UNEP en UNDP, hebben we nu toegang tot rekenmodellen die ons niet alleen helpen om de impact van voedselproductie op de bodemvruchtbaarheid, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en sociale structuren te kwantificeren, maar er ook bedragen aan te koppelen. Met de berekeningen wil Eosta komen tot een ‘True Cost’-balans en winst- en verliesrekening waarin het maatschappelijke kostenvoordeel wordt meegenomen”, vertelt Engelsman. “We hebben dit werk al gedaan op het niveau van telers en producten, we willen nu verder gaan en de True Cost gegevens doorvoeren tot in de balans en de winst- en-verliesrekening. Dat betekent dat we als bedrijf niet alleen rapporteren aan de financiële stakeholders, maar ook aan de natuurlijke en sociale stakeholders.” 

Gerelateerd:
Nederlandse levensmiddelenindustrie behoort tot internationale top.
Sinaasappels verliezen marktaandeel aan mandarijnen.