Snelgroeiende startups vaak gekenmerkt door simpel businessmodel

13 februari 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Snelgroeiende of ‘hypergrowth’ bedrijven kenmerken zich vaak door simpele en schaalbare businessmodellen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het World Economic Forum in samenwerking met EY. Verder blijkt dat snelgroeiende bedrijven met andere uitdagingen kampen dan ‘normaal’ groeiende bedrijven. 

Bedrijven die een groei van meer dan 40% per jaar realiseren worden ook wel ‘hypergrowth companies’ genoemd. Deze snelgroeiende bedrijven zijn vaak technologische startups, zoals Uber of BuzzFeed, die met gebruik van technologische innovaties hele markten weten te verstoren en transformeren. De snelle technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren gezorgd voor de opkomst van startups die snel hun schaal weten te vergroten en die met nieuwe manieren van werken en nieuwe apparaten gevestigde spelers in tal van sectoren te slim af zijn.

Company Participation Profile

In een nieuw onderzoeksrapport van het World Economic Forum in samenwerking met EY, getiteld ‘Mastering Hypergrowth’, hebben de onderzoekers gekeken naar welke onderscheidende factoren sommige startups in staat stellen om groei van meer dan 40% per jaar te realiseren, terwijl het andere startups niet lukt. Het onderzoek is gebaseerd op een surveyonderzoek en analyse van 200 bedrijven wereldwijd. De bedrijven zijn relatief gelijk verdeeld over de verschillende sectoren van het bedrijfsleven.

Hypergrowth companies vs. Growth companies

Onderscheidende factoren

Hoewel het van buitenaf lijkt alsof snelgroeiende startups gewoon geluk hebben gehad – ze hadden het juiste idee op het juiste moment – blijkt uit het onderzoek dat in veel gevallen de explosieve groei het gevolg is van bewuste keuzes van het bedrijf. Een van de belangrijkste factoren die snelgroeiende bedrijven onderscheiden van groeiende bedrijven of ‘growth companies’ is het vermogen om iets dat inefficiënt of onmogelijk was mogelijk te maken of te herorganiseren met een simpel businessmodel – vaak door kopers direct in contact te brengen met verkopers of aanbieders.

Naast het businessmodel blijkt uit de analyse dat er nog een aantal andere eigenschappen zijn waarover hypergrowth bedrijven meer beschikken dan andere groeiende bedrijven. Zo zijn zij meer gefocust op één dienst of product, nemen zij talent aan op basis van een culturele match in plaats van op functionele eisen, hebben zij toegang tot financiering, gaan zij graag partnerships aan, nemen zij concurrenten over en breiden zij hun vaardigheden uit door middel van overnames. 

When did the most pressing challenges occur

Uitdagingen

Het onderzoek doet daarnaast een opvallende bevinding. In tegenstelling tot de populaire overtuiging dat de eerste vijf jaar na oprichting de meest uitdagende periode in het bestaan van een bedrijf vormen, blijkt uit het onderzoek dat bedrijven in iedere ontwikkelingsfase veel uitdaging ervaren. Van de respondenten geeft 37% aan dat zij de eerste vijf jaar als uitdagend ervaren, 27% vindt de vijf jaar die daarop volgen uitdagend, terwijl 36% de periode na de eerste tien jaar als zeer uitdagend ervaart. 

Primary growth challenges

Tevens blijkt dat snelgroeiende bedrijven met andere uitdagingen kampen dan groeiende bedrijven. Zo vormen klant-gerelateerde uitdagingen voor groeiende bedrijven (40% van de respondenten) een van de belangrijkste uitdagingen, terwijl van de snelgroeiende bedrijven slechts 10% dit als uitdaging ervaart. Hypergrowth bedrijven hebben op hun beurt hun handen vol aan leiderschaps- en management uitdagingen, organisatie-gerelateerde vraagstukken, evenals uitdagingen op het gebied van supply chain, M&A en investering & financiering. Zowel groeiende als snelgroeiende bedrijven zien technologische vraagstukken en het voldoen aan wet- en regelgeving als belangrijke uitdagingen, evenals het werven van talent – de belangrijkste uitdaging voor beide typen bedrijven. 

“Digitale technologie stelt bedrijven in elke regio in staat om te verstoren, innoveren, risico’s te nemen en uit te breiden in nieuwe markten op een manier die vroeger nooit mogelijk was”, vertelt Uschi Schreiber, Global Vice Chair of Markets bij EY. “We leven in een wereld waar kansen zowel grenzeloos als onbegrensd zijn. Voor bedrijven die klaar zijn voor de golf van disruptie en die hard werken om deze kansen te benutten kan explosieve groei in het verschiet liggen.”

Gerelateerd: De 100 snelst groeiende bedrijven en startups van Nederland.