Möbius organiseert seminar drieluik voor gemeenten

01 februari 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Om gemeenten te helpen inspelen op de diverse disruptieve ontwikkelingen in de huidige samenleving organiseert Möbius dit jaar drie seminars voor gemeenten. Hoofdonderwerpen van de seminars zijn: anticiperen op verandering en vertaling daarvan naar strategie en bedrijfsvoering, omgang met- en inzet van nieuwe technologieën en het creëren van een wendbare organisatie en cultuur.

De samenleving staat geen moment stil. Ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk vlak volgen elkaar razendsnel op. Ook op de rol van gemeenten en de dienstverlening die van hen verwacht wordt, hebben deze ontwikkelingen een groot effect. Zo zijn er per 1 januari 2015 drie nieuwe wetten in het sociaal domein in werking getreden: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze drie wetten zorgden voor een aanzienlijk uitbreiding van de gemeentelijke taken en veel gemeenten worstelen nog altijd met het optimaal inrichten van hun processen en diensten voor burgers en bedrijven. Daarnaast zijn bijvoorbeeld kennis en informatie steeds breder beschikbaar en nemen inwoners en bedrijven steeds meer initiatief.

In de seminarreeks ‘Vooruitlopen op Verandering’, leren gemeenten hoe ze kunnen anticiperen op ontwikkelingen en deze continu kunnen vertalen naar hun strategie en bedrijfsvoering. Ook krijgen ze inzichten in hoe nieuwe technologieën kunnen worden ingezet om hun organisatie en dienstverlening toekomstbestendig en wendbaar te maken. Ten slotte leren ze om alle elementen ten uitvoer te brengen en een wendbare cultuur te creëren binnen het gemeentelijk apparaat. Hieronder een overzicht van de drie seminars:

Mobius organiseert seminar drieluik voor gemeenten

Seminar 1: Organiseren van Strategie

In het eerste seminar op 9 maart, getiteld ‘Organiseren van Strategie’, duikt Möbius in de ontwikkelingen van de huidige samenleving. De samenleving verandert continu, vraagt van gemeenten meer wendbaarheid en verlangt daarnaast ook een bepaald gedrag van de medewerkers. Volgens Möbius is de mate waarin gemeenten zich kunnen verbinden met alle ontwikkelingen doorslaggevend voor het toekomstige bestaansrecht van de lokale overheid. In deze eerste sessie van het drieluik krijgen de deelnemers inzicht in hoe ze hun gemeente goed op veranderingen kunnen voorbereiden en hoe ze deze ontwikkelingen vertalen naar hun strategie en wendbare organisatie.

Het programma van dit eerste seminar is inmiddels door Möbius bekendgemaakt en de inschrijving is geopend*. Zo zal er een aantal interactieve presentaties gegeven worden, waaronder van Möbius directeur Wessel-Jan Fijnvandraat. Daarnaast zullen er diverse break-out sessies plaatsvinden, waarin verscheidene gemeenten aan het woord komen. De deelnemers krijgen op dat moment alle gelegenheid om te horen hoe deze organisaties zijn omgegaan met de ontwikkelingen en kunnen inspiratie opdoen vanuit hun ervaringen.

Seminar 2: Digitale Transformatie

Op 8 juli zal de tweede sessie plaatsvinden, getiteld ‘Digitale Transformatie’. Dit tweede seminar zal ingaan op de meerdere exponentiële technologische trends van vandaag de dag. Möbius is ervan overtuigd dat gemeenten die niet inzetten op technologische veranderingen de aansluiting gaan missen met de samenleving. Tijdens deze sessie leren gemeenten hoe ze dreigingen kunnen omzetten in uitdagingen, door nieuwe technologieën in te zetten om hun organisatie en dienstverlening toekomstbestendig en wendbaar te maken.

Seminar 3: Verzilveren van Verbetering

Het laatste seminar – Verzilveren van Verbetering – zal worden gehouden op 5 oktober. Daarin wordt om te beginnen gesteld dat het succesvol implementeren van een servicegerichte strategie start met een efficiënte organisatie, waarbij de wil om dagelijks met elkaar te verbeteren cruciaal is. Möbius zal de deelnemers inzichten bieden in hoe zij processen optimaal op elkaar kunnen afstemmen, hoe ze de juiste verbetercultuur kunnen creëren, mensen en middelen daarin optimaal kunnen inzetten én iedereen in deze verandering mee kunnen krijgen. Zo krijgen gemeenten handvatten om samen met hun medewerkers alle verbeteringen te verzilveren.

* Doelgroep bestaat vooral uit mensen die werkzaam zijn binnen de directie, als leidinggevende, als project/programmaleider of als organisatieadviseur. Het seminar is geheel kosteloos voor mensen die binnen gemeenten of (semi-)overheidsorganisaties werkzaam zijn.