Game brengt Facility Management Regie Framework tot leven

03 januari 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Hospitality Group heeft een nieuw spel ontwikkeld dat facilitaire managers ondersteunt bij het inrichten, herontwerpen en verbeteren van hun professionele regiemodel. De zogeheten Regatta Game is gebaseerd op het door het adviesbureau ontwikkelde FM Regie Framework, en biedt organisaties concrete handvatten om regie in te richten en verder te optimaliseren. 

Facility Management wordt vandaag de dag steeds vaker uitgedaagd om sneller, effectiever en strategischer bij te dragen aan het primaire proces binnen organisaties. Dit wordt ingegeven door de behoefte van klanten, het eigen streven naar meer aandacht vanuit bestuurskamers en door de dienstverleners die steeds meer aandacht hebben voor innovatie, kennisleiderschap en differentiatie. Een succesvolle FM-organisatie moet dus in staat zijn om snel en adequaat mee te bewegen met haar klanten en haar dienstverleners. En dat vereist naast snelheid, kennis en effectiviteit vooral een goede regie.

Voor veel organisaties is grip krijgen op hun regiemodel en bijbehorende processen echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar bedrijven die dat lukt kunnen er ook daadwerkelijk de vruchten van plukken. “Een goed regiemodel is essentieel om gericht, gedifferentieerd en dynamisch diensten te kunnen verlenen. Juiste regievoering leidt tot de beste match van de wensen van de klant, geleverde (facilitaire) diensten en kosten”, vertelt Tim van Asch, partner bij Hospitality Group.

FM Regie Framework - Domein en Niveau

Op basis van onderzoek en jarenlange ervaring in de branche, hebben Van Asch en zijn team bij het adviesbureau een model ontwikkeld dat organisaties concrete handvatten biedt om regie in te richten en verder te optimaliseren. Het zogeheten ‘FM Regie Framework’ is geïnspireerd op het 9-vlaksmodel en onderscheidt drie domeinen (klant, regie en dienstverleningsdomein) en drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).

Het model, dat specifiek voor facilitaire organisaties is ontworpen, beschrijft verder veertien verschillende regierollen die in het landschap voorkomen – verantwoordelijkheden zoals inkoop, contractmanagement, finance & control, strategic sourcing en risk management. Voortbouwend op de domeinen, niveaus en regierollen, kunnen organisaties een bestuursmodel ontwerpen, regie uitgangspunten formuleren, rollen uitkristalliseren en de stappen invullen die nodig zijn om tot uitvoering te komen.

Regie Regatta Game

Het ‘FM Regie Framework’ van Hospitality Group vormt de basis voor de Regie Regatta Game, een door het adviesbureau ontwikkelde game die het model spelenderwijs in de praktijk brengt. Met de Regie Regatta Game kunnen facilitaire professionals in korte tijd en op een interactieve wijze kennis maken met regierollen. Door deel te nemen aan het spel kunnen de deelnemers ervaren hoe succesvol hun regiemodel kan worden, wanneer zij gestructureerde flow in hun regieprocessen weten te organiseren.

“De Regie Regatta Game is een heel laagdrempelig en ‘prettig chaotisch’ middel om met elkaar echt tot de kern te komen van regieprocessen”, geeft Van Asch aan, die samen met andere ervaren senior consultants de sessies zal gaan begeleiden. Het spel wordt allereerst afgetrapt met een uitleg van het FM Regie Framework, waarna het spel gezamenlijk gespeeld wordt op basis van herkenbare cases. De deelnemers leren vervolgens van en met elkaar hoe zij regie in hun organisatie (nog beter) kunnen inrichten om klant- en leveranciersmanagement nog beter op orde te krijgen.

De Regie Regatta Game

Van Asch legt uit dat het twee tot vier uur durende workshopprogramma en spel waardevolle inzichten kunnen bieden met het oog op drie situaties. “1; wanneer een organisatie een frisse kijk wil krijgen op het opnieuw inrichten van hun regiemodel, 2; wanneer organisaties een verbeterprogramma in het domein lanceren of 3; wanneer afdelingen binnen de organisatie grote veranderingen hebben doorgevoerd in de manier van werken of in het sourcen van activiteiten binnen de keten.”

De Regie Regatta Game vindt ofwel plaats bij de klant of op een externe locatie en wordt gespeeld met tussen de acht en maximaal achttien spelers per sessie.